KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ari Lamminmäki, Keskusta, 31

Oma esittely

Olen 56 vuotias yrittäjä/ Linja-autoliikennöitsijä Parkanosta .Asun maalla yhdessä avovaimoni Tanjan kanssa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ari Lamminmäki:

Suomen velka ei voi enää kasvaa, rahan kylväminen ulos pitää lopettaa ja huolehtia omista asioista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ari Lamminmäki:

Verotus on Suomessa huipussa. Verottamalla Suomi ei lähde nousuun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ari Lamminmäki:

Perusvoiman turvaaminen tarvitsee lisää ydinvoimaa tai laajamittaisesti vesivoimaa .Säätövoima kotimaisella uusiutuvilla polttoaineilla .

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ari Lamminmäki:

Kvihiilen käytöstä tulee luopua , pitää kehittää biovoimaloita ja uusiutuvilla polttoaineilla toimivia voimaloita. Turve on kotimainen polttoaine, sen käyttö on sallittava.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ari Lamminmäki:

Byrokratiaa on pakko purkaa, julkinen puoli rahastaa kansaa liikaa joka asiassa. Byrokratia este työnteolle.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ari Lamminmäki:

Ruotsi valinnaiseksi aineeksi,

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ari Lamminmäki:

työn teko pienessä määrin ei saa viedä työttömyyskorvausta, jos tulot eivät ylitä 1500 € kk:ssa yhdessä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ari Lamminmäki:

Kohtuullisessa määrin kyllä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ari Lamminmäki:

VIiikolla ravintolat voisi sulkeutua 02.00 .Silloin mentäisiin ravintolaan jo aikaisemmin. Viikonloppuna voisi ravintolat olla auki tuntia pidempään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ari Lamminmäki:

Pakolla ei saada mitään kunnollista uudistusta aikaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ari Lamminmäki:

Ihmisen pitää elää palkallaan ja työtä tekemällä. Vastikkeettomista lisistä ja palkallisista vapaapäivistä tulisi luopua ja laittaa raha palkkaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ari Lamminmäki:

Ihmisten pitää saada asua kotiseudullaan, aluepolitiikalla se joko mahdollistetaan tai tehdään mahdottomaksi, eli keskittämispolitiikkaa??

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ari Lamminmäki:

Suomen kansantalous ei kestä, jollei julkinen ja yksityinen sote-sektori toimi yhdessä ja lisää tehokkuutta. Virkamies byrokratia on nyt huipussaan

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ari Lamminmäki:

Järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu tulee säilyttää kunnilla. Muuten loppuu rahat ja sitten palvelut viedään maakuntakeskuksiin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ari Lamminmäki:

Taksien saatavuus kaikkialla maassa turvataan vain päivystysvelvoitteella, joka on nykyisessä lupajärjestelmässä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ari Lamminmäki:

Suomi kuuluu länsi -eurooppaan . Korot ovat pysyneet vakaina ja alhaisina euron ansiosta. rajavalvontaa tulisi tehostaa rikollisuuden torjumiseksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ari Lamminmäki:

Suomi ei voi lisätä veroja millään muotoa. Ne ovat euroopan huippua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ari Lamminmäki:

Meidän ei tule heiluttaa omilla toimillamme vakautta lähialueillamme. Omaa maanpuolustustamme tulee vahvistaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ari Lamminmäki:

Koulutukseen ja varusteisiin tulee panostaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ari Lamminmäki:

Työ peräiseen maahanmuuttoon suhtaudun myönteisesti , mutta muiden tulijoiden osalta olen kriittinen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ari Lamminmäki:

jos valtio rahoittaa kaikki kustannukset myös sote -puolen kustannukset. Edellyttäen ,että valtiolla on rahaa??

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ari Lamminmäki:

Vanha sananlasku sopii tähän: joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ari Lamminmäki:

Näin se vaan on.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ari Lamminmäki:

Yksityistämällä saadaan tehokkuutta , edellyttäen että ulkoistajan toimijoilla on ryhtiä vaatia palvelun tuottajia tekemään sen mitä on sovittu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ari Lamminmäki:

rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla eteenpäin. Veronkorotus automaattia on käytetty liikaa, nyt se on lopetettava.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ari Lamminmäki:

Peruskoulusta tulee pitää kiinni, se antaa mahdollisuuden nuorille lahjakkaille päästä opiskeleen. Tuloeroja on yhteiskunnassa aina , liian suureksi ei saa päästää.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ari Lamminmäki:

Palveluiden tehokkuutta tulee lisätä ja byrokratiaa purkaa. Muuten rahat loppuu ja verotus vie kaikki rahat.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ari Lamminmäki:

Erilaisten kasvien ja eläinlajien suojelu on estänyt isoja työpaikka-alueiden rakentamista. Suhteellisuudentaju on hukassa. Terve järki ja luonnosta huolehtimen paikallaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ari Lamminmäki:

Luontoa pitää kunnioittaa ja säilyttää puhtaana järkevällä toiminnalla. Ympäristöä tuhoavia hankkeita ei tule toteuttaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset