KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Monica Lamberg, Keskusta, 30

Oma esittely

Olen 25-vuotias sosiaalipolitiikan maisterivaiheen opiskelija Tampereelta. Olen sekä opintojeni että erilaisten järjestö- ja luottamustehtävieni kautta kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tällä hetkellä toimin Tampereen Opiskelevien Keskustalaisten puheenjohtajana, Pirkanmaan Keskustanuorten johtokunnassa sekä Keskustan Pirkanmaan piirin piirihallituksessa. Eduskuntavaalikampanjassani keskityn hyvinvointipoliittisiin kysymyksiin ja ehdokkaana haluan erityisesti nostaa nuorten sekä opiskelijoiden aseman esille tässä epävarmassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. On tärkeää, että nuoret voivat luottaa tulevaisuuteen ja suunnitella elämäänsä eteenpäin. Avainasemassa ovat riittävät eväät opintopolun tai työuran aloittamista varten.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Monica Lamberg:

Kustannustehokkuutta täytyy lisätä rakenteita uudistamalla. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen tulee yhteiskunnalle edullisemmaksi pitkällä tähtäimellä. Lisävelkaantuminen on joka tapauksessa pysäytettävä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Monica Lamberg:

Valtion ja kuntien taloutta ei tasapainoteta vain rikkaita lisää verottamalla. Yksityiselle sektorille täytyy luoda uusia työpaikkoja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Monica Lamberg:

Suomessa tulisi jatkossa panostaa uusiutuvan energian tuotantoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Monica Lamberg:

Uusiutuvan energian käyttöä tulee lisätä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja puhtaamman luonnon säilyttämiseksi tuleville sukupolville.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Monica Lamberg:

Julkisen sektorin toimintaa tulee tehostaa turhaa byrokratiaa karsimalla. Työntekijöitä, kuten sairaanhoitajia, tarvitsemme enemmän, mutta hallintoa tulisi ohentaa. Verovarat kohdentuisivat myös tehokkaammin, kun sosiaaliturvajärjestelmä olisi yksinkertaisempi, lupakäytännöt helpompia ja tietojärjestelmät yhtenäisempiä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Monica Lamberg:

Itä-Suomessa venäjän kielen opinnot voisivat toimia vaihtoehtona ruotsin kielen opiskelulle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Monica Lamberg:

Kokeilisin kepin sijasta mieluummin porkkanaa ja tekisin työhön tarttumisesta entistä kannattavampaa. Pätkä- ja osa-aikatyön yleistymisen vuoksi sosiaaliturvajärjestelmää tulee kehittää siten, että perustoimeentulo on turvattu.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Monica Lamberg:

Pienituloisten ostovoimaa ei saisi heikentää entisestään.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Monica Lamberg:

Perusoikeuksien toteutumisesta pitää huolehtia. Jokaisella on lain mukaan oikeus valita itse oma asuinpaikkansa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Monica Lamberg:

Tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa saattaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Monica Lamberg:

Kaikkien kuntien tulee saada käyttää äänivaltaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa, koska ne myös rahoittavat sitä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Monica Lamberg:

Tukholma toimii varoittavana esimerkkinä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Monica Lamberg:

Mielestäni kansan tulisi saada päättää Nato-jäsenyydestä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Monica Lamberg:

Huoltosuhde Suomessa heikkenee, ja tulevaisuudessa tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Hyödymme myös kansainvälisyydestä ja monipuolisesta osaamisesta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Monica Lamberg:

Ryhmäkoot eivät saa kasvaa liian suuriksi, jotta kiusaaminen ja lasten tuen tarpeet huomioitaisiin parhaiten. Ongelmatilanteisiin tulee aina puuttua.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Monica Lamberg:

Yksityistämistä tulisi toteuttaa harkiten ja tarpeen mukaan. Palvelujen laatu ja kustannustehokkuus pitää ottaa huomioon.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Monica Lamberg:

Käytetään verovarat entistäkin tehokkaammin ja uskotaan sosiaalisiin investointeihin, jotka tuovat säästöjä pidemmällä aikavälillä. Säästöjä löydetään rakenneuudistuksista. Ansiotuloverotusta ei tulisi enää kiristää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Monica Lamberg:

Ahkeruus ja lahjakkuus eivät tälläkään hetkellä korreloi varakkuuden kanssa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Monica Lamberg:

Valtion sekä kuntien menot ja tulot täytyy saada tasapainotettua, jotta lisävelkaantuminen voidaan pysäyttää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Monica Lamberg:

Voimme luoda Suomeen uusia työpaikkoja esimerkiksi biotaloutta kehittämällä. Samalla voimme panostaa kestävään kehitykseen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset