KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juha Kuisma, Keskusta, 28

Oma esittely

Taloustieteen kandidaatti, yrittäjä, ympäristökirjailija, kylätoimija. Perhettä vaimo ja nelja aikuista lasta. Asuu puutalossa Lempäälässä. Lempäälän kunnanvaltuuston pj, Kuntaliiton valtuuston jäsen. Toiminut kolmen pääministerin avustajana sekä Suomen maatalousmuseon johtajana.. Harrastaa rakentamista, historiaa, kirjallisuutta, luontoa ja hiihtoa. Erityisesti perehtynyt biotalouteen. Kolmisenkymmentä julkaisua.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juha Kuisma:

Kaikkien pitää suostua tinkimään jostakin. Niiden on kannettava taakkaa vähän enemmän, joilla on turvattu talous.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juha Kuisma:

Verotusta ei pidä kiristää. Se hyydyttäisi talouden ja nostaisi vientituotteiden kustannuksia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juha Kuisma:

Lisäydinvoima (Hanhikiven jälkeen) veisi biojalostamoilta sähkönmyyntimarkkinat ja hidastaisi biotalouteen siirtymistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juha Kuisma:

Tavoite on oikea, mutta vuosiluvuksi 2050.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juha Kuisma:

Hyvinvointia eli ylilaajaa julkista sektoria on pidetty yllä niin, että velkaa on 100 mrd. On luotava uusia sosiaalisia toimintatapoja ja autettava ihmisten omatoimisuutta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juha Kuisma:

Suomi on ja sen pitää olla pohjoismaa ja tuo yhteys säilyy ruotsin kielen osaamisen kautta. Elleivät nuoret opiskele ruotsia, jäävät he vaille mahdollisuutta päästä kaksikielisen valtion korkeimpiin virkoihin. Kysymys venäjän opiskelusta on eri tasolla kuin ruotsin opiskelu.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juha Kuisma:

Pitää kannustaa palaamaan nopeasti työelämään. Toimivatko kannusteet nyt oikein?Vertaa Tanskan kokemukset.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juha Kuisma:

Tämä avaisi liian helpon tien väärinkäytöksiin. Voisi myös ruokkia käsitystä, ettei lasten tarvitse välittää iäkkäistä sukulaisistaan...

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juha Kuisma:

Mitähän kysymys tarkoittaa? Yöaikaisen anniskelun pidentämistä? Uskonnollisiin pyhiin liittyviä rajoituksia?

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juha Kuisma:

Pakkoa käyttämällä mikään ei onnistu. Eikä kuntien määrä ole se ongelma, vaan kuntien niskaan kaadetut liiat tehtävät. Jos SOTE-uudostus toteutuu, ei kuntien lukumäärällä merkitystä. Tärkeää on tunnistaa, että kunnat tulevat jatkossa olemaan hyvin erilaisia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juha Kuisma:

Paikallisen sopimuksen mahdollisuutta tulee lisätä, samoin työaikapankin käyttöä. Kysymyksen väite on kuitenkin liiaksi asiaa yksinkertaistava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juha Kuisma:

Mitä siitä tulisi, jos valtio hylkäisi osan alueestaan? Sissisota ja kurjuuskapina?

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juha Kuisma:

Yksikanavainen rahoitus, monituottajamallilla. Eli kysymys harhauttaa. SOTE-tuotantoalueen kannalta eri palvelumuodot ovat samalla viivalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juha Kuisma:

Jos kunnilla ei ole vastuuta järjestämisestä, ei niitä kiinnosta tehokkuuskaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juha Kuisma:

Jo talousteoria (American Economic Review ) todistaa, että taksien ns. vapaa kilpailu johtaa taksit osaksi rikollisesta tiedonhankintaa. Lisäksi ketään ei kiinnosta vähäkyytinen aika eikä syrjäseudun taksipalvelu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juha Kuisma:

Emme näe hyötyjä, koska keskitymme näkemään vain haitat.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Juha Kuisma:

Rahoitusmarkkinavero siirtäisi nämä aktiviteetit Ruotsiin, pois Suomesta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juha Kuisma:

Nato ei tuo turvaa. Päinvastoin se vetäisi Suomen tahtomattaan mukaan jännitteisiin, jotka huonontavat asemaamme ja Pohjolan vakautta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juha Kuisma:

Suomen on itse huolehdittava puolustuksestaan ja modernin sodan osaamisesta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juha Kuisma:

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa mm. ikääntymisen takia..

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juha Kuisma:

Asia on jo eduskunnassa linjattu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juha Kuisma:

Miksei hyväksyttäisi?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juha Kuisma:

Mitä kurilla tässä tarkoitetaan? Oppilaan kohtaamisesta kysymys. Koulun tarkoituksena on auttaa lapset kasvamaan aikuisiksi, jotka osaavat harkita miten milloinkin toimivat.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Juha Kuisma:

Arvot pitää itse löytää. Voiko niitä ennalta määrätä?

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juha Kuisma:

Sopimuksiin perustuvaa tuotantoa on jo runsaasti. Se kasvaa, kunhan julkinen valta valvoo laatua ja sisältöä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juha Kuisma:

Nyt on kai puhe valtionveroista? Kysymys on epäselvä. Veronkorotukset lisäävät kustannuksia, ovat ne missä kohtaa julkista sektoria tahansa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juha Kuisma:

On hyvä, että kirurgi tai suuren yrityksen johtaja osaa hommansa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juha Kuisma:

Niin, siksi se 100 mrd velka on syntynyt.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juha Kuisma:

Tässä on väärä käsitys talouskasvun luonteesta. Uusin talouskasvu on nimenomaan luontoa säästävää.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juha Kuisma:

Biotaloudessa on kysymys juuri tästä. Näin voimme tukeutua ekosysteemeihin tuotannon osana.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset