KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kalle Kiili, Keskusta, 26

Oma esittely

Ehdolla olen, koska pystyn tekemään ja haluan tehdä tästä maasta vähän paremman. Olen perheellinen tuotekehitysinsinööri (testialueomistaja/tiiminvetäjä) ja luottamusmies, Tampereen Insinöörit ry:n pj, Tampereen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtokunnan jäsen, Insinööriliitto ry:n hallituksen jäsen, Keskustan kunnallisjärjestön vpj ja Keskustan Tampereen paikallisyhdistyksen pj.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kalle Kiili:

Vaaliohjelmassani sanon, että kaikkien tehtävien päätösten täytyy jättää vähintään yhtä hyvät toimintaedellytykset tuleville sukupolville kuin meillä nyt on. Miinusmerkkinen perintötili ei sovi tähän periaatteeseeni.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kalle Kiili:

Ansiotulovero jo nyt leikkaa hyvin tehokkaasti kovapalkkaisten tuloja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kalle Kiili:

Uusiutuvien energiamuotojen kehitys on ikävä kyllä jäänyt jälkeen siitä, mihin uskon niillä olevan potenttiaalia. Ydinvoima kotimaisena tuotantona on kuitenkin parempi kuin ostettuna ulkomailta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kalle Kiili:

Turpeen käyttö lienee vielä tuolloin tarpeellista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kalle Kiili:

Julkinen sektori on rakennettava miettimällä tämän päivän tarpeita. Esimerkiksi toimintaa haittaavien normien purkaminen vapauttaa näiden normien täyttymistä valvovien virkamiesten panoksen johonkin tuottavampaan. Muutokset on kuitenkin toteutettava pitkäjänteisesti siten, että henkilön irtisanomisilta vältyttäisiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kalle Kiili:

En näe pakkoruotsille enää perusteita tämän päivän Suomessa. Ruotsinkielen opiskelun vapaaehtoistaminen voisi jopa parantaa kielen asemaa, kun sen tarpeellisuus tulisi perustella koululaisille ja heidän vanhemmilleen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kalle Kiili:

Jo nyt työttömällä työnhakijalla on velvoite ottaa vastaan tarjottu työpaikka. Enemmänkin ongelma on, kun ei ole niitä töitä tarjolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kalle Kiili:

Ensinnä, mihin tässä vetää rajan? Jos on vaikkapa omistusasunto, täytyykö myydä asunto ja lähteä vuokralle, tai ei saa terveydenhoitoa? Kyllä yhteiskunnan tulee tasavertainen terveydenhoito, johon hoivapalvelutkin katson kuuluviksi, taata kaikille tasapuolisesti. Yhteiskunta ottaa jo omaisuutta kartuttaessa joka kohdassa omansa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kalle Kiili:

Kunnan koko ei mitenkään korreloi sen tehokkuuden kanssa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kalle Kiili:

Tällä ei Suomea nosteta. Mieleeni ei tule yhtään yritystä, jonka henkilöstön palkkaamistarpeen ratkaiseen se, onko palkka nykyistä esim 5% matalampi tai korkeampi. Työpaikkoja ei synnytetä halventamalla työvoimakustannuksia, vaan tuotteiden ja tuotannon laadukkuutta nostamalla sekä uutta kehittämällä. Bulkkituotannolla emme pysty kylmässä ja pitkien välimatkojen maassa kilpailemaan globaaleilla markkinoilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kalle Kiili:

Koko Suomi on toivottavaa pitää asuttuna, mutta ei verovaroin tuettuna. Tuo tavoite saavutetaan jo sillä, kun ei harjoiteta agressiivista keskittämispolitiikkaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kalle Kiili:

Yksityiset tuottajat voivat täydentää tai korvata jossain tapauksissa julkisia, mutta muutos on tehtävä julkiset palvelut edellä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kalle Kiili:

Kuntien perustehtävät on otettava tarkoin huomioon uudistusta tehdessä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kalle Kiili:

Hinnoittelussa olisi mielestäni hyvä olla alin ja ylin mahdollinen hinta, joiden sisällä saa kukin määrittää hinnoittelunsa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kalle Kiili:

Kun meillä ei tällä hetkellä ole muuta järkevää vaihtoehtoa kuin kuulua EU:hun, täytyy siitä olla enemmän hyötyä kuin haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kalle Kiili:

Koska veroa ei oteta käyttöön EU-laajuisesti, eikä lähimaissamme, niin sen käyttöönotto Suomessa vain ajaisi meiltä alan toimintaa pois maasta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kalle Kiili:

En näe tarpeen muuttaa nykyistä linjaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kalle Kiili:

Monessa paikassa on hyvät perusteet enemmälle rahalle - mutta kun ei ole mitä jakaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kalle Kiili:

Työperäisen maahanmuuton osuutta maahanmuutosta pitäisi nostaa. Maahanmuuttajien työllisyysaste on tällä hetkellä noin 50%

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kalle Kiili:

Ei ole perustetta olettaa, että ei-heteroparien lapset saisivat jotenkin huonomman kasvatuksen. Kotoa ja kasvatuksesta johtuvat syrjäytymis ym. ongelmat aiheutuvat heteroparien lapsille. Myöskään en näe, että heteroparien avioliitto kärsii, mikäli muutkin pääsevät avioon. Ainakaan oman avioliittoni arvoa se ei laskisi. Sama oikeus valita puolisonsa kuuluu kaikille lain edessä. Kirkon suhtautuminen kysymykseen on täysin toinen asia, enkä pysty tai halua ottaa siihen kantaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kalle Kiili:

Tampereelle kyllä mahtuu nykyistä isompikin keskus. Mutta en pysty sanomaan "oikeaa kantaa", miten asiaan tulee suhtautua kunnasta riippumatta ja näin hataran pohjatiedon varassa, kuin että "valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista".

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kalle Kiili:

Myös kurittomat kaipaavat ryhmäkuria koulussa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kalle Kiili:

Koti-uskonto-isänmaa -linja voi hyvinkin luoda hyvän arvopohjan politiikalle, mutta automaatio se ei ole.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kalle Kiili:

Tämä ei saa olla itse tarkoitus. Joskus on toki perusteltua ulkoistaa jokin julkinen palvelu yksityisille ja tuolloin niin tulee toimia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kalle Kiili:

Nykyisessä verotuksessamme ei ole juurikaan kiristettävää. Kyllä nyt on mietittävä miten fiksummin tuotetaan sitä mitä kaikkea verovaroilla tuotetaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kalle Kiili:

Nyt täytyisi ensin määritellä suuri tuloero. Tuloerot ovat välttämättömiä, jotta ihmiset ylipäänsä motivoituvat koulutukseen ja työntekoon, mutta kohtuuttomat tuloerot ovat toki kohtuuttomia. Työssäkäyvien välisiä tuloeroja ei pidä ainakaan kasvattaa nykyisestä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kalle Kiili:

On selvää, että kun valtionvelka on tuplaatunut kuudessa vuodessa, niin myös palveluiden ja sosiaalietuuksien suhteen täytyy miettiä tehostusta niiden tuottamiseen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kalle Kiili:

Kestävä kehitys tulee olla kantava periaate kaikessa päätöksenteossa. Joten pysyvää ympäristön turmelemista ei pidä sallia tilapäisen hyödyn nimissä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kalle Kiili:

Mikäli hankkeesta aiheutuu pysyvää ja vakavaa vauriota ympäristölle, tulee siitä luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset