KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Hanna Holma, Keskusta, 25

Oma esittely

Olen 37-vuotias sosiaali- ja terveysalan yrittäjä, äiti ja kunnallispoliitikko Kangasalta. Työni vanhusten, vammaisten ja omaishoitajien parissa sekä suuri perheeni pitävät minut jalat maassa ja arjessa kiinni. Meillä vanhemmilla ja yhteiskunnalla ei ole mitään niin arvokasta kuin lapsemme. Ilman heitä ei ole tulevaisuutta. Siksi lapsista huolehtimisen pitää olla yhteiskuntamme ydintehtävä ja kunnia-asia. Vanhukset ovat rakentaneet meille tämän maan. Heistä on huolehdittava parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme sen heille velkaa. Yrittäjyydellä tämä maa nousee suosta. Yhteiskunnan tehtävä on tukea yrittäjyyttä, ei latistaa eikä asettaa uusia säännöksiä, ei lisätä lamaannuttavaa byrokratiaa eikä älyttömiä velvoitteita. Suomi on maailman paras maa, mutta tehdään siitä yhdessä vielä parempi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Hanna Holma:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun ja sen vuoksi leikkauksia on tehtävä. Vaihtoehtoja ei ole. Leikkaukset on kohdistettava mahdollisimman oikeudenmukaisesti siten, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat eivät joudu kärsimään kohtuuttomasti. Lapset ovat tulevaisuutemme, heidän hyvinvoinnistaan ei saa säästää missään tilanteessa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Hanna Holma:

Tässä maan taloustilanteessa on jokaisen kannettava kortensa kekoon. Suomessa on jo nyt korkea palkkaverotus, enkä kannata veronkorotuksia. Veronkorotukset eivät ole kovin hyvä lääke, mutta jos niitä joudutaan tekemään, pitää ne kohdistaan siten, että he, kenellä on enemmän, antavat myös enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Hanna Holma:

Jo tehtyjen ydinvoimapäätösten lisäksi ei tarvita lisää ydinvoimaa. Suomi on täynnä uusiutuvan energian mahdollisuuksia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Hanna Holma:

Kivihiilen käytöstä tulisi luopua. Turpeen käyttö työllistää suomalaisia ja lisää Suomen omaa energiavarmuutta, mutta on ympäristövaikutuksiltaan haitallista. Maakaasu on ympäristöystävällistä, mutta on tuontitavaraa ja uusiutumatonta energiaa. Se pitäisi korvata suomalaisella biokaasulla. Kannatan kaikkea kotimaista bioenergiaa, mutta epäilen, että kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä ei voida luopua vielä 2025. Pyrkimys siihen on kuitenkin kannatettavaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Hanna Holma:

Julkisen sektorin ongelmana on erityisesti paisunut ja moniportainen hallinto. Julkisella sektorilla on liikaa erilaisia valvonta- ja raportointitehtäviä. Byrokratiaa ja sääntelyä pitää vähentää, jotta julkisen sektorin organisaatioita voidaan ohentaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Hanna Holma:

On hyvä, että peruskoulussa opiskellaan kieliä, mutta pakkoruotsista voisi luopua. Tämän tilalla voisi olla vaihtoehtoisesti joku muu kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Hanna Holma:

Työn tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin työttömänä oleminen. Jos työtä on tarjolla, työ pitää ottaa vastaan, vaikka se ei aivan täysin vastaisi koulutusta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Hanna Holma:

Ihmisen omaa vastuuta itsestään pitää lisätä kaikilla osa-alueilla. Ketään ei saa kuitenkaan jättää heitteille. Myös lasten vastuuta omista vahemmistaan pitää lisätä. Lainsäädäntöä näihin ei kuitenkaan tarvita vaan asennemuutos.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Hanna Holma:

Kuntia yhdisteltäessä paikallisdemokratia kärsii, eikä säästöjäkään juuri synny. Kuntien välistä yhteistyötä kuitenkin kannattaa lisätä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Hanna Holma:

Työehtosopimuksia pitää muuttaa niin, että paikallinen sopiminen mahdollistetaan. Työehtosopimuksissa pitää olla enemmän joustoa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Hanna Holma:

Julkisten palveluiden pitää olla laadukkaita, mutta vain kilpailulla hinnat saadaan pidettyä kurissa. Eli molempia tarvitaan. Kannatan ihmisten valinnanvapautta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Hanna Holma:

Tärkeintä on se, että palvelut toimivat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja palveluiden keskiössä on asiakas.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Hanna Holma:

Jossain määrin kannatan kilpailun vapauttamista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Hanna Holma:

EU:sta on ollut sekä hyötyjä että haittoja. Esimerkiksi turvallisuuspoliittiset asiat sekä työvoiman vapaampi liikkuvuus ovat parantuneet EU:n myötä. Turha sääntely ja byrokratia ovat lisääntyneet.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Hanna Holma:

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kulmakivinä ovat hyvät suhteet naapureihin, kansainvälinen yhteistyö, sotilaallinen liittoutumattomuus sekä oma vahvistettu puolustus perustana yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustaminen. Pohjolan vakautta edistetään ja tiivistetään yhteistyötä Ruotsin kanssa. Suomi kehittää Naton rauhankumppanuutta ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Hanna Holma:

Toimeliaisuutta ja kilpailua rajoittavaa sääntelyä pitää purkaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Hanna Holma:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Avioliittokäsitystä ei saa murtaa. Homo- ja lesboparien oikeuksia voidaan parantaa jollain muulla keinolla kuin avioliitolla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Hanna Holma:

Todennäköisesti molemmat joudutaan ottamaan käyttöön kun valtion taloutta sopeutetaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset