KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Hanhilahti, Keskusta, 24

Oma esittely

Kokenut ja turvallinen valinta. Erityisaloina kaavoitus, asuminen, liikenne, energia, yrittäjyys, maaseutu, talous , turvallisuus, yhteiskunnan uudet rakenteet. Näytöt tuloksellisesta toiminnasta. Asiakkuuspäällikkö, ent apulaispormestari, kokemusta valtiolta, kunnasta, yksityiseltä, ammattijärjestöstä, EU-ohjelmista jne. 25v ura kunnan luottamustoimissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Hanhilahti:

Velkaantuminen voidaan kääntää laskuun heikentämättä palveluita. Rakenteellisilla muutoksilla tehdään taloudellista liikkumavaraa puuttumatta palveluiden määrään tai laatuun.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Hanhilahti:

Suomen energiapolitiikan perusta on kotimaisen energian lisääminen. Sen lisäksi tarvitaan toistaiseksi ydinvoimaa. Pitkällä aikavälillä on oltava tavoite luopua ydinvoimasta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Hanhilahti:

Kivihiilestä on syytä luopua, maakaasuriippuvuutta vähennettävä ja turpeen kestävää käyttöä voidaan lisätä reilusti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Hanhilahti:

Julkisella sektorilla itsekin työskentelevänä tiedän, että julkista sektoria voidaan pienentää reilusti. Lähtökohtana ei pidä olla henkilöstön vähentäminen, vaan säädöstöä ja vaatimusten purkaminen, organisaatioiden rakenteiden tehostaminen, asiakasprosessien uudistaminen ja johtamisen tehostaminen. Tuloksena on toimiva, nykyistä pienempi julkinen sektori.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Hanhilahti:

Kuntien yhteistoimintaa voidaan tehostaa. Yhteistoiminnan seurauksena voidaan vapaaehtoisesti tarkastella kuntarakennetta. Ei pakkokeinoja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Hanhilahti:

Alueet ja maaseutu elättävät pääkaupunkiseutua ja suuria kaupunkeja yhtä paljon kuin ne elättävät maaseutua. Kyse on vain näkökulmasta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Timo Hanhilahti:

Koska olemme EUn jäsen, on edullisempaa olla jäsen myös jatkossa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Timo Hanhilahti:

Rahoitusmarkkinaverosta ulos jäänti oli sisäpolitiikkaa. Kyse on kokonaisuudesta, joka valittiin. Päätös ei ollut hyvä, mutta valittu linja on nyt pidettävä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Hanhilahti:

NATO jäsenyys on harkittava rauhallisissa olosuhteissa. Yleinen asevelvollisuus on Suomelle tärkeä ja siitä on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa. Tähän mennessä kaikki NATOmaat ovat lopettaneet yleisen asevelvollisuuden.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Timo Hanhilahti:

Puolustusvoimien tekniset hankinnat ja varustuksen ylläpito tulee koko ajan kalliimmaksi. Puolustusvoimien toimintakyky on turvattava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Hanhilahti:

Nimenomaan työperäistä maahanmuuttoa voidaan helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Hanhilahti:

Pitäisi pyrkiä siihen, että julkiset palvelut ovat kohtalaisen kilpailukykyisiä yksityisten kanssa myös hinnaltaan. Yksityisten palveluiden käyttöä voidaan lisätä kun sekä palvelun laatu että hinta antavat sille perusteet.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Hanhilahti:

Jos lähdetään tästä kysymyksenasettelusta, on seurauksena verojen korotus. Näin helpolla päätöksentekijöitä ei saa päästää. Ostovoimaa ei nyt saa leikata veroja korottamalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Hanhilahti:

Valitettavasti näin on. Elämme myös globaalissa taloudessa, jossa parhaista voimista on pidettävä kiinni. Tilanteesta on seurannut myös ikäviä ylilyöntejä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Hanhilahti:

Palveluiden ja etuuksien määrää suurempi ongelma niiden monimutkainen hallinnointi, joka maksaa paljon ja on asiakkaalle, kansalaiselle, liian vaikeat.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Hanhilahti:

Ristiriita on keinotekoinen. Ympäristöä ei saa rasittaa kohtuuttomasti. Ympäristöasioiden verukkeella ei kuitenkaan saa asettaa kohtuuttomia esteitä talouskasvulle ja työpaikkojen saamiselle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Timo Hanhilahti:

Samaa mieltä siitä, että kaikessa päätöksenteossa on arvioitava ympäristölle tulevat vaikutukset. Sitten on objektiivisesti arvioitava, mikä vaikutus tuloksilla on hankkeen toteutettavuuteen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset