KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pertti Hakanen, Keskusta, 22

Oma esittely

Maanpuolustusopisto. Res.Ltn Maatalousoppilaitos Maatalousteknikko

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pertti Hakanen:

Pelkillä tulonlisäyksillä ei saada velkaantumista pysäytettyä. Tarvitaan myös inhimillisiä leikkauksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pertti Hakanen:

Veroprogression yläpäätä voidaan hieman kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pertti Hakanen:

Nykyinen ydinvoiman kapasiteetti riittää. Jatkossa painotetaan uusiutuvan energian käyttöä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pertti Hakanen:

Kivihiilestä ehdottomasti päästävä vuoteen 2025 mennessä. Maakaasun käyttö teollisuudessa on suotavaa ja turpeen käyttöä tulee lisätä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pertti Hakanen:

Euroopan muihin jäsenvaltioihin verrattuna meidän julkisen sektorin kustannus on selkeästi korkeampi. Hallintoa on yhdistettävä ja tarpeettomia poistettava.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pertti Hakanen:

Toisen kielen valinta tulee olla valittavissa vapaaehtoisesti useammasta kielestä ottaen huomioon alueen kulttuurin ja elinkeinoelämän tarpeet.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pertti Hakanen:

Suomen korkea työttömyysaste vaatii otteiden kiristämistä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pertti Hakanen:

Mikäli tämä on yksityisen puolen kysymys, se helpottaa valinnanvapautta hoitopaikan suhteen. Mikäli taas kysymys tarkoittaa julkisen puolen palveluja, niin se saattaa asettaa vanhukset eriarvoiseen asemaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pertti Hakanen:

Viikolla aukioloaikoja voidaan lyhentää ja viikonloppuna vastaavasti hieman pidentää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pertti Hakanen:

Kuntia ei tule missään tapauksessa pakottaa liitoksiin vaan vapaaehtoisille kuntaliitoksille tulee antaa edellytykset.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pertti Hakanen:

Kaikki mahdollinen on tehtävä, jotta Suomeen saadaan merkittävästi lisää uusia työpaikkoja. Kokonaisuuteen on huomioitava myös palkan sivukulut ja niiden vaikutus.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pertti Hakanen:

Jokaisen tulee saada vapaasti valita asuinpaikkansa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pertti Hakanen:

Tuottavuudeltaan ja tehokkuudeltaan yhtä hyvät palvelut ovat samalla viivalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pertti Hakanen:

Olemme EU:ssa ja meidän tulee ottaa kaikki hyöty irti tästä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pertti Hakanen:

Euron jäsenvaltiona Suomen tulee olla yhteisvastuullinen alueen tulevaisuudesta. Sisäiset talouskriisit pitäisi kuitenkin hoitaa valtion sisäisesti.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pertti Hakanen:

Jos Natoon mennään, tulee sen tapahtua laajamittaisesta kansantahdosta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pertti Hakanen:

Yleisen maanpuolustushengen ylläpitämiseksi vuosittaista reserviä pitää kouluttaa, sekä kalustoa uusia. Kasvattaisin puolustusmäärärahoja hieman. Tämän tulee tapahtua pidemmällä aikavälillä kuin yhdellä vaalikaudella.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pertti Hakanen:

Suomeen saa tulla nimenomaan työtä tekemään.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pertti Hakanen:

Kunnalla pitää olla mahdollisuus toimia harkintansa mukaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pertti Hakanen:

Tuottavuudella ja tehokkuudella mitattuna samanvertaiset palvelut tulee olla kilpailukykyisiä keskenään.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pertti Hakanen:

Molempia keinoja tarvitaan. Paremmuus riippuu asiasta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pertti Hakanen:

Julkisen hallinnon kustannuksia täytyy keventää ja päällekkäisyyksiä poistaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pertti Hakanen:

Talouskasvu on luotava kestävälle luontosuhteelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pertti Hakanen:

Samaa mieltä, mutta haitallisuus tulee arvioida suhteessa hankkeeseen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset