KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikko Alatalo, Keskusta, 21

Oma esittely

Kolmannen kauden kansanedustaja. Kaupuginvaltuutettu. Kansantaiteilija ja yrittäjä. Neljän lapsen isä. Koko Suomen voimavarat on saatava käyttöön: laitetaan tiet kuntoon, myös maaseudulla. Huolehditaan alueiden lentoliikenteestä, myös Pirkkalasta suoraan maailmalle. Vähennetään säädöksiä, joilla vaikeutetaan maaseudulla elämistä ja sinne rakentamista. Toteutetaan alueellinen perustulokokeilu. Turvataan lukioiden ja ammattikoulujen toiminta maanlaajuisesti. Toteutetaan kyytitakuu eli asiointimatka kuntakeskukseen vähintään kaksi kertaa viikossa. Ei anneta kunnille uusia lakisääteisiä velvoitteita. Tasataan jo toteutettuja valtionosuusleikkauksia. Vähennetään yrittämistä ja työntekoa hankaloittavaa byrokratiaa. Pidetään huolta lapsista, sairaista, työttömistä ja vanhuksista.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mikko Alatalo:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta siten ettei aiheuteta myöskään uutta velkaantumista, vaan luodaan talouskasvua. Palveluiden ja etuuksien leikkaukset on kohdistettava siten, että heikompiosaiset joutuvat kärsimään niistä vähiten. Maksu- ja työkykyisten kannettava suurin taakka.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mikko Alatalo:

Ne maksavat joilla on eniten mistä maksaa. Rikkaiden toimeliaisuutta ei lisää vaikka heidän käteen jäävät tulot lisääntyisivät. Eniten hyötyä työllisyydelle on kun pienten ja keskituloisten verotusta kevennetään. Se on myös oikeudenmukaista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mikko Alatalo:

Nyt on kotimaisen uusiutuvan bioenergian aika. Ydinvoimalupia on myönnetty riittävästi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikko Alatalo:

Kivihiilen käyttö tulee saada alas. Kotimaista hitaasti uusiutuvaa turvetta voi käyttää jatkossakin, kunnes löytyy parempia vaihtoehtoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mikko Alatalo:

Byrokratiaa eli ihmisten kiusaamista, juoksuttamista ja paperinpyöritystä tulee vähentää. Julkinen sektori tekemään oikeita asioita eli hoivaa, hoitoa, koulutusta, elinkeinojen ja hyvän elämän mahdollistamista. Arvostusta julkisen sektorin työntekijöille. Pohjoismaiseen malliin kuuluu laaja julkinen sektori, tehokas sellainen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mikko Alatalo:

Ruotsi voi olla vapaaehtoista yläasteella, mutta jos aikoo ylioppilaaksi ja tähtää akateemiseen tutkintoon, on hyvä osata ruotsia. Niin sanottu lyhyt ruotsi (3 vuotta) voisi olla pakollinen lukioissa. Kaikkien ei sitä kuitenkaan tarvitse oppia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mikko Alatalo:

Tärkeintä on, että on työpaikkoja, joihin sitten voidaan työttömiä velvoittaa. Pätevimmät työntekijät valittava. Ihmisten motivaatiota ottaa työtä vastaan on lisättävä. Pitäisikö korottaa 300 euron rajaa, menettämättä työttömyyskorvausta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mikko Alatalo:

Eläkeläiset maksavat ja ovat maksaneet veroja sekä tehneet pitkän päivätyön. Heillä on oikeus laadukkaisiin julkisiin palveluihin ja hyvään hoitoon. Totta kai jokainen voi ostaa yksityisiä palveluja, jos on siihen varaa ja mahdollisuuksia, menettämättä omaisuuttaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mikko Alatalo:

Ongelma ei ole aukioloajoissa niinkään vaan siinä, että alkoholin pitäisi olla ravintoloissa tarjoiltuna nykyistä edullisempaa eli kilpailukykyisempää kotijuopotteluun ja Viron viinaralliin verrattuna.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikko Alatalo:

Kataisen hallitus jo kokeili tätä vaihtoehtoa, mutta se tyrmättiin niin kuntien, asiantuntijoiden kuin eduskunnan taholta. Yhteistyö on kuntien kesken välttämätöntä. Pienet kunnat ovat tehokkaimpia ja niissä kevyin hallintokoneisto. Hallintoa on vain pieni prosentti kunnissa. Soten kautta yhteistyö paranee kalleimmissa menoerissä, kuten sosiaali- ja terveyssektorilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikko Alatalo:

Kannatan sopimusyhteiskuntaa, pienempää byrokratiaa sekä alhaisempia välillisiä työvoimakustannuksia. Työntekijän palkkaaminen ja koeajan jälkeen irtisanominen pitäisi olla joustavampaa. Jos palkkauksessa työntekijät haluavat tulla vaikeassa taloudessa tilanteessa yrittäjää vastaan, sen tulee olla mahdollista työpaikkojen säilyttämiseksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mikko Alatalo:

Vähemmän rahaa Helsingin miljardihankkeisiin, enemmän rahaa ja työpaikkoja muualle Suomeen. Koko Suomi on pidettävä asuttuna. Biotalous, kaivokset ym. edellyttää työntekijöitä, palveluita, koulutusta ja infrastruktuuria koko Suomessa. Muu Suomi maksaa myös Helsingin virastojen työntekijöiden palkkoja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mikko Alatalo:

Suomessa on maailman parhaimmat sote-palvelut, joista suurin osa on tuotettu julkisella sektorilla. Näitä palveluita voidaan myös kehittää tietojärjestelmiä yhtenäistämällä ja digitalisaatiolla. Tarvitsemme lisää käsipareja suorittavaan työhön, vähemmän byrokratiaa. Silti kannattaa olla pragmaattisia ja antaa kunnille mahdollisuus tilata myös yksityiseltä sektorilta sote-palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mikko Alatalo:

Saa kunta toki itsekin hoitaa sote-lähipalveluita jos se toimii ja hartiat riittävät. Olennaisinta on, että ihmiset saavat laadukkaita palveluita mahdollisimman läheltä ja että he voivat myös vaikuttaa palveluihin. Erikoissairaanhoidossa oltava laajempi asukaspohja. Yhdenvertainen palvelujen saatavuus on taattava koko maassa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mikko Alatalo:

Taksien vapaata kilpailua on koitettu Ruotsissa. Tulokset ovat katastrofaaliset. Tärkeintä on taata, että taksipalveluja saa joka puolelta kohtuuhinnalla, nopeasti ja turvallisesti niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Tätä varten tarvitaan alueellisia taksikiintiöitä eli että sellaisillakin alueilla ajetaan taksia, missä ei ole suuria asiakasmassoja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mikko Alatalo:

Viennille ja yritysten kaupan käynnille EU on ollut hyvä asia, mutta on paljon haittoja. EU suoltaa arkijärjelle vieraita säädöksiä. Olen 12 vuotta eduskunnassa vastustanut EU:ta., en siten että eroaisimme EU:sta, mutta muokkaisimme direktiivit Suomelle paremmin sopiviksi. Suomi joutuu myös kustantamaan sellaisia toisten maiden talouden laiminlyöntejä, joihin meillä ei ole osaa eikä arpaa. Olemme myös pahassa välikädessä suhteessa Venäjään, kun olemme unionin jäseniä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mikko Alatalo:

Periaatteessa Suomen pitää olla jatkossa mukana rahoitusmarkkinaverossa, koska sen ajatus on kannatettava, mutta ei ensimmäisten joukossa. Maat, jotka eivät ole rahoitusmarkkinaverossa mukana, voittavat vientikilpailussa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikko Alatalo:

Nato-jäsenyys ei ole nyt ajankohtainen. Suomen tulee huolehtia itse hyvistä suhteistaan kaikkiin ilmansuuntiin sekä omasta puolustuksestaan. Tässä eivät meitä muut auta. Nato-jäsenyys tekisi Suomesta etulinjan suhteessa Venäjään.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikko Alatalo:

Parasta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on hyvät suhteet Venäjän johtoon ja yhteistyö kaupan kautta. Suomi ei voi hoitaa suhteitaan Venäjään vain EU:n kautta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mikko Alatalo:

Työperäinen maahanmuutto ei saa karata käsistä. Se on ok niillä aloilla, joilla on työvoimapulaa ja pätevää työvoimaa tarjolla ulkomailta. Ulkomaalaisille on maksettava samaa palkkaa kuin suomalaisillekin. Suomeen ei pidä luoda työtätekevää köyhälistöä myöskään maahanmuuttajista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mikko Alatalo:

Kirkko päättäköön itse vihkiikö homo- ja lesbopareja. Sateenkaariperheiden lasten asema on oltava yhdenvertainen kuin heteroperheissä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mikko Alatalo:

En kannata tässä vaiheessa vastaanottokeskusta Tampereelle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mikko Alatalo:

Eivät rajat ennenkään olleet pahasta. Koulut voi korvata puuttuvaa vanhemmuutta. Vanhempia ei pidä yksin syyllistää: työelämän kiireet ja työttömyyden raadollisuus rasittavat. Usein rangaistukset kasautuvat harvojen poikien niskaan ja koulusta tulee siten vastenmielistä. Paremminkin pitäisi kysyä, mistä lapset ja nuoret saavat ymmärrystä, huomiota ja hyväksyntää, kun välttämättä sitä ei saa kotoakaan. Sitten kohta ihmetellään miks meillä niin on monta syrjäytynyttä yksinäistä miestä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mikko Alatalo:

On kyseenalaista ovatko koti, uskonto ja isänmaa arvoja sinänsä. On olemassa niin huonoja kuin hyviäkin koteja, uskontoja ja isänmaita. Ja mikä taas on hyvää ja mikä huonoa, on se varsinainen arvokysymys. Koteja ja perheitä tulee puolustaa. Uskonnonvapaus tulee taata ja isänmaan asiaa ajaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mikko Alatalo:

Me maksamme isosti veroja, jotta meillä on kattavat laadukkaat julkiset palvelut. Yksityisten yritysten päämääränä on ensisijaisesti tuottaa taloudellista voittoa. Ylikansalliset palveluyritykset puolestaan siirtävät mielellään varoja ulkomaille veroparatiiseihin. Mutta ollaan pragmaattisia, kunnilla pitää olla mahdollisuus ostaa palvelunsa kotimaahan veronsa ja palkkansa maksavilta yrityksiltä esim. sote-sektorilla, jos kunnat säästävät siinä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mikko Alatalo:

Veroja ei ole varaa enää kiristää pieni- ja keskituloisilta. Tavallisen kansan veroja keventämällä saadaan lisää ostovoimaa kotimaan markkinoilla ja sitä kautta verotuloja. Tällä tavoin taataan ettei leikkauksia jouduta julkiselle sektorille kohdistamaan niin rajusti.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mikko Alatalo:

Suuret tuloerot tekevät yhteiskunnasta epätasa-arvoisen, vaarallisen ja se hukkaa monen ihmisen potentiaalin. Se tulee lopulta kalliiksi myös hyväosaisille. Esim. elektroniikkateollisuudessa on kyseenalaista, voiko joku työntekijä olla toista työntekijää 10-100 kertaa tuottavampi. Progressiivinen tuloverotus tasaa tuloeroja, siihen perustuu pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Progressiivisuus olisi hyvä myös pääomien verotuksessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mikko Alatalo:

Julkiset palvelut ja sosiaalietuudet eivät ole vain menoerä, vaan ne myös tuottavat. Ne tuottavat osaamista, sivistystä, terveyttä ja turvallisuutta. Koulutetut, terveet ihmiset ovat tuottavampia kuin sellaisen yhteiskunnan ihmiset, jossa sallitaan suuren joukon huono-osaisuus. Tätä pohjoismaista mallia ihaillaan ympäri maailmaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikko Alatalo:

Ei Suomen tietenkään pidä valita Kiinan mallia ympäristöasioissa, missä ympäristö pilataan kun haetaan lyhytnäköisesti taloudellista menestystä. Suomen ynpäristönormit ovat nykyisin riittävän kireät. Ei ole kovin suurta uhkaa, että meillä ympäristönsuojelu ja talouskasvu joutuisivat vastakkain. Ympäristöosaamisesta pitää tehdä biotalouden veturi. Ympäristöasioista ei saa tehdä keppihevosta tuotannollista työtä vastaan, niin kuin vihreät haluavat tehdä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mikko Alatalo:

Näin nykyisin tapahtuu. Päätöksiä on tehtävä kuitenkin jatkossa ripeämmin, eikä jumittaa lupahakemuksia ja valituksia vuosiksi virastoihin. Esim. maaseudulla asumista ja yrittämistä vastaan ei tulisi laittaa kapuloita rattaisiin, pitäen ympäristöä tekosyynä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset