KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Satu Sipilä, Kristillisdemokraatit, 19

Oma esittely

Olen kotoisin Alajärveltä ja asunut Tampereella vuodesta 1979. Olen anestesiasairaanhoitaja ja apulaisosastonhoitaja Päiväkirurgian yksikössä. Olen neljännen kauden Tampereen kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja. Olen naimisissa ja neljän jo aikuisen lapsen äiti ja yhden lapsenlapsen mummu. Valmiina uusiin haasteisiin.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Satu Sipilä:

Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Satu Sipilä:

Niiltä joilla on yllin kyllin voi ottaa enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Satu Sipilä:

En kannata ydinvoimaa, kannatan uusiutuvia energiamuotoja

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Satu Sipilä:

Kannatan uusiutuvia energiamuotoja

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Satu Sipilä:

Työskentelen julkisella puolella, enkä koe sen paisuneen liian suureksi. Kuntien yhdistämistä toki voidaan jatkaa ja soteuudistus varmasti tuo muutoksia julkisen ja yksityisen puolen palvelutuotantoketjuihin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Satu Sipilä:

Tästä on puhuttu jo pitkään. Vapaaehtoisuus on parempi, kuin pakko

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Satu Sipilä:

Tekemättömyys ja tukiriippuvuus tulee katkaista ja syrjäytyminen yhteiskunnasta estää. Työtä tarjottaessa ei pitäisi valikoida

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Satu Sipilä:

Vaikea kysymys. Maksut on helpompi periä tulojen mukaan kuin omaisuuden mukaan. Yleensä varakkaat saavat paljon tulojakin. Omaisuus voi olla semmoista, mistä ei voi kotiuttaa tuloja esim myymätön kiinteistö tai oman perheen asuma talo jne.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Satu Sipilä:

Aukioloajat on nyt riittävän pitkät

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Satu Sipilä:

Ei pakolla, vaan yhteisesti sopien. Kuntien määrä tulee väistämättä vähenemään asukkaiden ikääntymisen, soteuudistuksen, palvelutarpeiden kasvun ja kustannusten lisääntymisen takia. Nämä pakottavat kunnat yhteistyöhön.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Satu Sipilä:

Palkkaturva pitää olla työntekijälläkin. Vain poikkeusoloissa, tilapäisesti pienemmät palkat voi tulla kyseeseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Satu Sipilä:

Ei joka kolkkaa, mutta maaseutu elinolosuhteet tulee turvata nykyisen laisina. Ei kaikkia ihmisiä kasvukeskuksiin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Satu Sipilä:

Jos ne nostetaan samaan asemaan merkitsee se julkisen sektorin alasajoa nykyisestä. Toki asiakkaiden valinnanvapaus voi tehdä tämän ilman järjestelyäkin. Kilpailu asiakkaista kiihtyy.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Satu Sipilä:

Soteuudistus tulee myllertämään koko kuntasektorin ja päätöksenteko soteasioissa uhkaa siirtyä pois kokonaan kunnilta. Nykyisellään kunnan itse tuottamat palvelut ovat pääosassa, jos ne viedään kokonaan pois, jääkö mitään järkevää jäljelle

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Satu Sipilä:

Nykyinen järjestelmä on hyvä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Satu Sipilä:

Se on siinä ja siinä. Aina voi spekuloida olisiko näin laman keskellä asiat toisin, jos ei oltaisi eu:ssa

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Satu Sipilä:

Hallitus teki viisaasti

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Satu Sipilä:

Ei Natoon

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Satu Sipilä:

Puolustusvoimien resurssien pitäminen nykytasolla vaatii resurssilisäystä lähitulevaisuudessa. Tekniikan kehitys vatii osansa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Satu Sipilä:

Jo nyt Suomen päätökset ovat hankaloittamassa kansainvälisiä adoptiosta, mm Venäjältä ei enää saa adoptoida. Avioliitto on mielestäni miehen ja naisen välinen liitto

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Satu Sipilä:

Kuri ja sovitut säännöt suojaavat heikompia ja antavat työrauhan

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Satu Sipilä:

Perusta on luotu

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Satu Sipilä:

Osan voi, osaa ei

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Satu Sipilä:

Verokorotus koskee kaikkia, palvelujen ja sosiaalietujen leikkaukset tilanteesta riippuen vain tiettyä kohderyhmää

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Satu Sipilä:

Kovalla työllä ja ahkeruudella saavutettu tulo on ok.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Satu Sipilä:

Ympäristöasiat tulee ottaa huomioon vaikeissakin tilanteissa. Talouskasvu ei ole tärkein vaan työpaikat.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset