KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tommi Meronen, Kristillisdemokraatit, 12

Oma esittely

Olen 32-vuotias urheiluselostaja Mänttä-Vilppulasta ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p.:n eduskuntavaaliehdokkaana Pirkanmaan vaalipiirissä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tommi Meronen:

Kyllä velkaantuminen on pysäytettävä ja jollain aikajänteellä käännettävä laskuun. Leikkaukset eivät ole hyviä vaalilupauksia, mutta niitäkin joudutaan varmasti tekemään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tommi Meronen:

Kannatan porrastettua verotusmallia siten, että mitä enemmän tienaat, sitä enemmän maksat veroja, mutta kipuraja on monessa mielessä jo tullut vastaan, vaarana on että karkoitamme suurituloiset liian suurella verotaakalla veropakolaisiksi. Kipurajoilla ollaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tommi Meronen:

Jokseenkin samaa mieltä, ydinvoima on suhteellisen turvallinen vaihtoehto, mutta se mistä se hommataan ja kuka rakentaa on toinen juttu.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tommi Meronen:

Ei todellakaan tule luopua. Miksi pitäisi?

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tommi Meronen:

Jokseenkin samaa mieltä . Suurihan se on. Mutta mistä sitä lähtisi pienentämään?

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tommi Meronen:

Kannatan vaihtoehtoisuutta kielten opiskeluun. Ruotsin kielen rinnalle voisi tuoda vapaaehtoisena esimerkiksi Venäjän kielen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tommi Meronen:

Riippuu työpaikasta ja varsinkin siitä tarjotaanko työtä työssäoloalueelta vai sen ulkopuolelta. Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tommi Meronen:

Jokainen päättää omasta omaisuudestaan itse. Hoivapalveluiden kustantaminen on yksi vaihtoehto omaisuuden käytölle, mutta sen tulisi olla vapaaehtoista. Myöskään hoidon laatu ei saa olla kiinni varallisuudesta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tommi Meronen:

Nykyiset aukioloajat ovat hyvät, ei niitä ainakaan tarvitse lähteä lisää rajoittamaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tommi Meronen:

En näe mitään tarvetta pakottaa kuntia kuntaliitoksiin. Taloudellisesti pahoinvoivat kunnat, ns. kriisikunnat kyllä ymmärtävät oman kuntansa tilanteen ja tekevät varmasti tarpeellisia ratkaisuja kunta- ja tapauskohtaisesti. Pakkokuntaliitoksille ei.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tommi Meronen:

Siinä suhteessa samaa mieltä, että työntekijällä olisi oikeus sopia palkastaan entistä paremmin. Työehtosopimus olisi suuntaa antava, mutta ei määräävä työntekijän suhteen, mikäli hän suostuu pienempään (tai suurempaan) palkkaan. Mutta nimenomaan yhteisellä sopimuksella.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tommi Meronen:

Pyrkimys tähän on hyvä olla olemassa. Väkisin jonkun kuihtuvan syrjäseudun pystyssä pitäminen ei sekään ole tarkoituksenmukaista, mutta niin pitkään kun se on järkevässä suhteessa mahdollista niin kannatan että pyritään pitämään Suomi mahdollisimman laajalti asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tommi Meronen:

Suhtaudun varauksellisesti nyt käynnissä olevaan Sote-uudistukseen nimenomaan siitä näkökulmasta, että se rajoittaa kuntien itsemääräämisoikeutta sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämisen suhteen. Mutta olen sitä mieltä että yksityiset terveyspalvelut tulee ottaa samalla tavalla vaihtoehdoksi palveluiden järjestämisessä kuin julkisetkin. Kilpailuttamalla ja vertailemalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tommi Meronen:

Kannatan kuntien itsemääräämisoikeutta tässä asiassa. Sote-uudistus vie kunnilta vallan pois, joten suhtaudun Sote-uudistukseen kriittisesti. Kuntien tulee saada jatkossakin mahdollisimman itsenäisesti päättää Sote-palveluistaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tommi Meronen:

Kyllä jonkinlainen sääntely täytyy olla. Nykysysteemi on toimiva.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tommi Meronen:

Kyllä haitta-hyöty -suhteessa haitat ovat tällä hetkellä suuremmat kuin hyödyt.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tommi Meronen:

Se vähä, mitä olen aiheeseen tutustunut, se vaikuttaa erittäin perustellulta hankkeelta. Näkisin että Suomi voisi olla siinä mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tommi Meronen:

Näkisin tässä vaiheessa järkevänä, että Natoon liittymisen haitat ja hyödyt molemmat punnittaisiin laajalti, aiheesta tulee keskustella huomattavan paljon entistä enemmän. Alkavalla vaalikaudella tämäkin vaihtoehto tulee ehdottomasti pitää esillä. Minulla ei ole vielä lopullista kantaa, mutta olen avoin sekä liittymiselle että liittymättä jättämiselle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tommi Meronen:

Uskottava ja vahva puolustus on hyvä pohja maamme puolustukselle.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tommi Meronen:

Työperäinen maahanmuutto on lähtökohtaisesti hyvä asia, mutta en näkisi järkevänä alkaa tätä tarveharkintaa poistamaan. EU- ja ETA-alueiden kansalaisille tulee myös taata työtä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tommi Meronen:

Kannatan edelleen luomuavioliittoa eli tasa-arvoista avioliittolakia, jossa mies ja nainen saavat vapaasti mennä keskenään naimisiin. Adoptio-oikeuden laajentamista homo- ja lesbopareille en kannata, kuten en myöskään avioliittolain laajentamista sukupuolineutraaliksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tommi Meronen:

Omassa kotikunnassani on vastaanottokeskus, joten vastaan tuohon vain, että jokainen kunta päättäköön asiasta itsenäisesti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tommi Meronen:

Jokseenkin samaa mieltä. Opettajakunnalta on viety pois mahdollisuudet puuttua muun muassa häiriökäyttäytymiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tommi Meronen:

Mitä sitä hyvää mennä muuttamaan. Hyvät arvot. Kannatan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tommi Meronen:

Lisäkilpailu palveluiden tuottajista ei ole koskaan pahitteeksi. Yksityiset yrityksetkin voivat olla hyviä palveluntuottajia. Lisää vaihtoehtoja valintoihin ja ostaja päättää kilpailutuksessa mikä on paras vaihtoehto.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tommi Meronen:

Jokainen tilanne on tilanne erikseen ja ne täytyy punnita omina, erillisinä tilanteinaan. Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Verojakaan ei voi loputtomasti korottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tommi Meronen:

Tuloeroja tulee pyrkiä kaventamaan, mutta samalla menestymisestä ei saa tehdä rikollista. Suurituloisilta tulee kerätä enemmän veroja suhteessa pienituloisiin, mutta nytkin mennään jo kipurajoilla. Vaarana on karkoittaa suurituloiset veropakolaisiksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tommi Meronen:

Kyllähän ne rasittavat julkista taloutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tommi Meronen:

Jos vaakakupissa on talouskasvu ja työpaikkojen luominen, ympäristöasioista voi joustaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tommi Meronen:

Ympäristölle haitalliset hankkeet eivät ole tarpeellisia hankkeita, tai jos ovat, niin niihin tulee olla erittäin painavat syyt.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset