KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Riitta Kuismanen, Kristillisdemokraatit, 10

Oma esittely

Toimin sosiaali- ja terveydenhuollon opettajana, koulutukseltani fysioterapeutti, sosiaalipsykologia ja suorittanut opettajan pedagogiset opinnot

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Riitta Kuismanen:

Kaikkien pitää osallistua talkoisiin kykyjensä mukaan. Pienituloisilta ei ole varaa enää ottaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Riitta Kuismanen:

Meidän on kehitettävä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä luonnon ehdoilla sekä panostettava aurinkoenergin teknologiakehitykseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Riitta Kuismanen:

Turpeen käyttö voi jatkua nykyisellä tasolla, mutta vesistövaikutuksista huolehdittava sekä soiden luontoarvot turvattava.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Riitta Kuismanen:

Turhista hallinnon portaista voidaan luopua - työn suunnittelijoita ja johtajia alkaa olla suhteessa työn tekijöihin liikaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Riitta Kuismanen:

Ruotsin kielen opiskelu vie aikaa muilta kieliltä. On useita maita Euroopassakin, joissa ei pärjää englanniksi - saati ruotsiksi - joten niiden kielten opiskelu on tärkeää. Italia ja ranska esimerkkeinä. Globaalissa maailmassa eivät edes eurooppalaiset kielet riitä, on osattava venäjää, portugalia ja kiinaa... Viidessä eri maassa asuneena ymmärrän kielten merkityksen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Riitta Kuismanen:

Se ei kuitenkaan saa johtaa "orjatyövoiman" muodostumiseen eikä akateemisen tarvitse ottaa esimerkiksi siivoojan tai tarjoilijan paikkaa, sillä se on pois toiselta ammattilaiselta. Kohtuuttomista työmatkoista tulee voida kieltäytyä, mikäli perhe ei voi muuttaa mukana.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Riitta Kuismanen:

Tämä ei saa johtaa siihen, että huonokuntoisia potilaita siirretään laitoshoidosta palvelutaloihin, joissa kustannus hoidosta siirtyy potilaalle itselleen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Riitta Kuismanen:

Heitä on liikaa, joille runsaampi tarjonta tarkoittaa runsaampaa käyttöä - ja sivulliset (perhe, läheiset) joutuvat sijaiskärsijöiksi. Ja liian iso osa ensiavun kustannuksista johtuu joko suoraan tai välillisesti alkoholin suurkulutuksesta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Riitta Kuismanen:

Kuntaliitokset eivät saa olla itsetarkoitus eikä keino keskittämiseen. Euroopassa ollaan jo palaamassa pieniin yksiköihin, sillä suuret kokonaisuudet eivät ole osoittautuneet yhtään edullisemmiksi kuin pienet ja ketterät kunnat. Suomessa on kuntia, jotka ovat kustannustehokaasti hoitaneet palvelunsa, miksi niiden on pakko yhdistyä sellaisiin kuntiin, jotka ovat osoittautuneet kalliiiksi? Jo tapahtuneet kuntaliitokset osoittavat, että palvelut ovat karanneet keskuksiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Riitta Kuismanen:

Jonkin verran joustoa pitää löytyä, kunhan se on molemminpuolista! Kun yrityksellä menee hyvin, pitää myös työntekijöitä palkita.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Riitta Kuismanen:

Kysymys huonosti aseteltu. Kannatan asuttuna pitämistä, mutta en verovaroin. Asuttuna pitämistä tulee tukea rajoittamalla keskittämistä. Jos koulut, työpaikat ja infrastruktuuri keskitetään keskuksiin se pakottaa ensinnäkin nuoret muuttamaan keskuksiin ja usein he myös jäävät sinne. Maaseudulle jo rakennettu infra jää käyttämättömäksi ja se pitää rakentaa uudelleen keskuksiin - eli säästöä ei näin synny.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Riitta Kuismanen:

Riippuu rahoitustavasta. Jos siirrymme Raha seuraa potilasta -malliin, johtaa se siihen, että julkisella rahalla tuetaan yksityisiä terveyspalveluja. Tervettä kilpailua kannatan. Tällä hetkellä suuret monikansalliset terveyspalvelun tuottajat voittavat kilpailutukset tilapäisellä alihinnoittelulla ja näin kunnat menettävät verotuloja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Riitta Kuismanen:

Lähipalvelut ja lähidemokratia on säilytettävä

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Riitta Kuismanen:

Vapaa ja reilu kilpailu, kunhan tasovaatimuksista ei tingitä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Riitta Kuismanen:

Kaikki maat eivät toimi samojen sovittujen sääntöjen mukaisesti ja tunnolliset/ahkerat/korruptoitumattomat maat joutuvat maksumiehiksi. Se ei ole oikeudenmukaista ja syö EU:n uskottavuutta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Riitta Kuismanen:

Tällä hetkellä meillä on omia työttömiä, joiden uudelleenkoulutusta/muuntokoulutusta pitää harkita ennen kuin EU:n ulkopuolista maahanmuuttoa helpotetaan. Lisäksi meillä on runsaansti (myös korkeastikoulutettuja) maahanmuuttajia, joiden ongelma on lähinnä puutteellinen kielitaito. Heidät pitää ensin integroida ja tukea heidän kielikoulutustaan. Työvoimapula tulee vasta myöhemmin, harkitaan silloin uudelleen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Riitta Kuismanen:

Avioliitto on naisen ja miehen välinen, miksi rekisteröity pariliitto ei riitä? Ainoa oleellinen ero avioliittoon on tuo perheen ulkoinen adoptio. Lapsen etu menee aikuisten toiveiden ja tarpeiden edelle. Lapsella on oikeus sekä äitiin että isään ja miksi lisätä sellaisten lasten määrää, joilla tämä tarve ei toteudu?

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Riitta Kuismanen:

Edellyttäen, että riittävästä kielikoulutuksesta ja integroinnista pystytään huolehtimaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Riitta Kuismanen:

Kasvatus kuuluu ensisijaisesti vanhemmille. Opettajien tulisi voida keskittyä opettamiseen, kasvattaminen kuuluu siihen oheen, mutta kurinpito ei saa muodostua jokapäiväiseksi, aikaavieväksi rasitteeksi nyt jo kuormittuneille opettajille. Opettajien valtuuksia kurinpitoon tulee lisätä, nyt heidän kätensä on sidottu. Fyysistä kuritusta ei tule sallia missään tapauksessa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Riitta Kuismanen:

Yhteiskuntamme rakentuu kristillisille arvoille. Yhteiskunnista, joissa ei ole kristillisiä arvoja, puuttuu usein sosiaalinen, taloudellinen ja demokraattinen tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Riitta Kuismanen:

Yksityistäminen ei saa johtaa pienten ja keskisuurten, paikallisten yrittäjien häviämiseen kilpailutuksissa. Nyt suuret, monikansalliset yritykset usein voittavat kilpailutukset tilapäisellä alihinnoittelulla. En myöskään kannata Ruotsin Raha seuraa potilasta -mallia, jossa julkinen, verovaroin kerätty raha siirtyisi tukemaan yksityistä sektoria. Verovaroin tulee kehittää ennaltaehkäisevää julkista perusterveydenhuoltoa, sillä erikoissairaanhoito on usein reagoivaa hoitoa ja kalliimpaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Riitta Kuismanen:

Julkista hallintoa tulee karsia ennen kuin karsitaan palveluja. Sosiaalietuuksia pitää toki myös tarkistaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Riitta Kuismanen:

Suuret tuloerot harvoin johtuvat ahkeruudesta ja lahjakkuudesta. Kukaan ei voi olla sataa kertaa ahkerampi/lahjakkaampi kuin joku toinen, joten satakertaiset tuloerot ovat kohtuuttomia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Riitta Kuismanen:

Tarkistamisen varaa on.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Riitta Kuismanen:

Meillä on vain tämä yksi maapallo emmekä voi elää velaksi lapsillemme. Jatkuva talouskasvu + kulutus tulee joskus tiensä päähän, sillä maapallon uusiutuvat luonnonvarat eivät riitä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Riitta Kuismanen:

Vaikutukset ympäristöön tulee selvittää ja luonnon vahingoittaminen pitäisi joissain tapauksissa tehdä rangaistavaksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset