KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Katja-Johanna Korpela, Kristillisdemokraatit, 9

Oma esittely

Olen 43 -vuotias äiti, vaimo ja kaikkien heikompien puolustaja. Tällä hetkellä toimin tyttäreni omaishoitajana ja suoritan loppuvaiheen sosionomi-diakoni opintojani. Aiemmin olen työskennellyt perhepäivähoitajana, yksityisyrittäjänä ja kotiäitinä. Toimin Lempäälän kunnanvaltuustossa, lähidemokratiatoimikunnassa, Lempäälän srk:n kirkkovaltuuston 1.vj sekä diakoniapajan jäsenenä. Kaikenlainen vapaaehtoistoiminta on ollut osa aikuisikääni. Perheessämme on kehitysvammainen lapsi, jonka innoittamana toimin eri vertaistukiyhteisöissä ja Valkeakosken seudun kehitysvammaisten tuki ry:ssä ja sen hallituksessa. Olemme toimineet 8 vuotta Pelastakaa Lapset ry:n tukiperheenä ja sijaisvanhempina. Tästä syystä myös lasten oikeudet ja lastensuojelu ovat lähellä sydäntäni. Syyt politiikkaan lähtemiseen löytyvät siis hyvin läheltä. Kehitysvammaisten oikeudet, lastensuojelun toiminnan kehittäminen, omaishoitajien tilanne, sekä perheiden hyvinvointi ovat asioita joihin koen itselläni olevan annettavaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Katja-Johanna Korpela:

Kasvatetaan mielummin taloutta helpottamalla yritysten palkkauskuluja ja vähentämällä tätä kautta työttömyyttä. Suomella ei ole varaa jättää hoitamatta heitä jotka tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluita. Molemmilla sektoreilla pitää keskittyä ennaltaehkäisevään hoitoon, joka tulee edullisemmaksi, kuin vahinkojen korjaaminen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Katja-Johanna Korpela:

En ole veronkiristysten kannalla, mutta jos niihin päädyttäisiin, niin pienituloisten veroja ei ainakaan voi kiristää. Eli hyvätuloiset joutuisivat kantamaan tässä kohdassa suuremman vastuun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Katja-Johanna Korpela:

En ole uuden ydinvoimalan kannalla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Katja-Johanna Korpela:

Melko optimistinen tuo vuosi 2025, mutta KD:n vaaliohjelmassa on tavoitteena päästä kivihiilen käytöstä eroon vuoteen 2030 mennessä. Muiden fossiilisten polttoaineiden käytöstä tulee päästä eroon ja pyrkiä energiaomavaraisuuteen vuoteen 2040 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Katja-Johanna Korpela:

Julkisen sektorin toimintoja on syytä tarkastella ja pyrkiä tehostamaan ja kehittämään. Henkilöstöä ei kuitenkaan voi vähentää sosiaali ja terveydenhuollon palveluita supistamalla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Katja-Johanna Korpela:

Niin kauan kun Suomi on kaksikielinen maa on toisen kotimaisen kielen opiskelu perusteltua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Katja-Johanna Korpela:

Mikäli TE toimistossa ymmärrettään tarjotun työn ja työnhakijan tarpeet ja osaaminen voidaan näin tehdä. Tällä hetkellä kuitenkin tuntuu, että töitä tarjotaan ymmärtämättä ollenkaan millaisia taitoja tai ominaisuuksia sen tekijältä vaaditaan. Keittäjälle ei voi tarjota rekkakuskin hommaa, eikä toisin päin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Katja-Johanna Korpela:

Kohtuullisten kustannusten kattamiseen kyllä, mutta ihmisen varallisuus ei saa vaikuttaa hänen saamaansa hoitoon. Tehostettua palveluasusmista ja hoivakotipalveluja tarjoavien yritysten ja kuntien toimintaa, sekä laskutusperusteita pitää valvoa tarkalla lainsäädännöllä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Katja-Johanna Korpela:

Ravintoloiden aukioloajat eivät vaikuta ihmisten alkoholinkulutukseen, mutta ovat yrittäjien kannalta hyvinkin tärkeitä. Mielestäni aukioloaikojen vapaampi salliminen on ajatuksena ihan ok.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Katja-Johanna Korpela:

En kannata kuntien pakkoliitoksia missään tapauksessa. Siitä ei koidu säästöjä, mutta palvelujen heikentyminen on varmaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Katja-Johanna Korpela:

En kannata työntekijöiden palkkojen pienetämistä, mutta palkkauksen sivukulujen pienetämistä kyllä. Tämä tuo lisää työpaikkoja, eikä heikennä työntekijöiden ostovoimaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Katja-Johanna Korpela:

Maamme etu on pitää koko Suomi asuttuna ja elinvoimaisena. Puolueemme linjan mukaan haja-asutusalueilla on turvattava mahdollisuus kannattavaan maatalouteen, kestävään metsätalouteen, vahvoihin oheiselinkeinoihin ja yrittämiseen sekä luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen ja jalostamiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Katja-Johanna Korpela:

Ei ehkä ihan samaan asemaan, mutta ehdottomasti rinnalle täyttämään palvelutarvetta. Jullkisen ja yksityisen sektorin toimia kannattaa kehittää yhteistyössä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Katja-Johanna Korpela:

Sote-uudistuksen pelkona on että etenkin lastensuojelun palvelut katoavat liian kauas asiakkaista. Näin ei pidä tapahtua. Etenkin ennaltaehkäisevien lastensuojelun, perhetyön ja mielenterveyspalveluiden saatavuus ja säilyminen pitää taata kunnissa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Katja-Johanna Korpela:

Ruotsissa taksialan vapauttaminen nosti hinnat pilviin ja turvallisuudesta ei vastaa enää kukaan. En näe tätä hyvänä vaihtoehtona Suomeen, jossa syrjäisemmillä seuduilla taksi on usein ainoa joukkoliikenneväline ja jossa ei kukaan enää haluaisi liikennöidä vähäisten asiakasmäärien takia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Katja-Johanna Korpela:

EU- on Suomen tärkein kansainvälinen yhteistyöfoorumi sekä tärkein kansainvälinen viiteryhmä maailmanpolitiikassa. Suomen on ajettava tiukemmin jäsenmaksujen sekä EU:n budjetin pienentämistä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Katja-Johanna Korpela:

EU:n rahoitusmarkkinaveroa on valmisteltu jo vuosia melko tuloksettomasti. Tällä hetkellä siinä on mukana vain 10 maata ja Suomen ei mielestäni pidä liittyä siihen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Katja-Johanna Korpela:

Asiasta on syytä järjestää kansanäänenstys. Mikäli Natoon liittymiselle on kansanäänestyksessä saatu enemmistön tuki tulee hakemista alkaa valmistella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Katja-Johanna Korpela:

Puolustusvoimien määrärahoja on syytä nostaa, jotta kalustoa ja vaadittavaa toimintakykyä pystytään pitämään yllä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Katja-Johanna Korpela:

Niin kauan kun maamme oma työttömyysasteemme on tällä tasolla on turhaa helpottaa työperäistä maahanmuuttoa. Nykyiset perusteet työlupien saamiseen ovat riittävät.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Katja-Johanna Korpela:

Vastaanottokeskus tarjoaa kuntaan uusia työpaikkoja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Katja-Johanna Korpela:

Kokemukseni mukaan kouluissa osataan pitää kuria, mutta ajat ovat muuttuneet ja oppilaiden suhtautuminen opettajiin auktoriteettina on heikompaa kuin ennen. Kotikasvatus on koulussa käyttäytymisenkin lähtökohta. Vanhempien kasvatusvastuuta ei voi laittaa koulun piikkiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Katja-Johanna Korpela:

Tämän hetkinen Suomen lainsäädäntö rakentuu näiden arvojen varaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Katja-Johanna Korpela:

Julkisen ja yksituisen sektorin palveluita on syytä kehittää yhteistyössä niin, että ne tukisivat toisiaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Katja-Johanna Korpela:

Mikäli halutaan pitää saavutetut etuudet on niistä oltava valmis maksamaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Katja-Johanna Korpela:

Ahkeruudesta pitää voida palkita, mutta lahjakkuus ei saa olla kriteeri palkkaerojen kasvattamiselle. Ahkeruus on kiinni asenteesta ja siihen voi itse vaikuttaa, lahjakkuuteen ei.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Katja-Johanna Korpela:

Mikäli talous ei ala elpymään, näin onkin. Talouden kasvattaminen ja työllisyyden parantaminen ovat kuitenkin ensisijaisia keinoja, ei palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaaminen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Katja-Johanna Korpela:

Nämä ovat melko usein ristiriidassa, mutta niitä ei pidä asettaa vastakkain vaan pyrkiä kehittämään uusia energiatehokkaita ratkaisuja ja keskittyä uusiutuviin energialähteisiin. Usiutuvan energiantuotannon alalla työpaikkojen luominen toisi toivottua talouskasvua ja sen alan yrityksiä tulisi kannustaa ja tukea.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Katja-Johanna Korpela:

Jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä on kaikissa hankkeissa ja päätöksissä syytä ottaa ympäristön vaikutukset huomioon hyvin laajasti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset