KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Keskinen, Kristillisdemokraatit, 8

Oma esittely

Kasvatustieteiden maisteri, myyntijohtaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Keskinen:

Nykyvelkaantumisvauhti on kestämätön. Emme voi elää velaksi tässä mittakaavassa, yhteiskunnan rakenteita on muutettava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Timo Keskinen:

Miten luokitellaan hyvin ansaitseva? Hyvinvointi jakaantuu kaikkein tasaisemmin niissä maissa, missä on toimeentuleva keskiluokka. Vahva ja ostovoimainen keskiluokka pitää yhteiskunnan rattaat liikkeessä. Sen sijaan suurituloisten yhteiskunnallisten palveluiden maksuttomuutta voisi miettiä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Keskinen:

Tällä hetkellä ei ole olemassa realistista vaihtoehtoa ydinvoimalle, jos haluamme olla riippumattomia energian tuonnista sekä välttää luontoa kuormittavien energianlähteiden käyttöä. Ympäristöystävällistä tekniikkaa tulee kehittää ja heti kun se on realistisesti hyödynnettävissä, sitä tulee ottaa käyttöön.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Keskinen:

Miksi kivihiili, turve ja maakaasu on laitettu samaan koriin? Kivihiilen käyttö tulee vähentää minimiin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Keskinen:

Turhasta sääntelystä tulee luopua mm. moninkertaisesta viranomaisvalvonnasta. Kelan ja TE-keskusten työnjako tulee miettiä uudelleen tehokkaammalla tavalla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Timo Keskinen:

Ruotsi on Suomen virallinen kieli. Skandinavia on meille tärkeä yhteistyö- ja kauppakumppani. Kaikki kielitaito on rikkautta ja sivistystä!

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Keskinen:

Tällä hetkellä suurin ongelma on työpaikkojen puute, ei työn vastaanottamisesta kieltäytyjät.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Timo Keskinen:

Jokaisella on oikeus käyttää omaisuuttaan itse määrittelemällään tavalla, mm. oman vanhuutensa hoitojen turvaamiseen. Yhteiskunnan tulee kuitenkin taata kaikissa oloissa hyvä vanhuus, vanhuksen varallisuudesta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Keskinen:

Eipä taida tämä asia olla keskeisimpiä ongelmiamme tällä hetkellä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Keskinen:

Keskeinen kysymys liittyy kuntien tehtävien uudelleen määrittelyyn. Jos SOTE toteutuu nyt suunnitellulla tavalla, se vie n. puolet kuntien kuntien käytettävissä olevissa rahoista. Mikä on jatkossa kuntien tehtävä ja millaiset organisaatiot niiden tehtävien hoitaminen vaatii?

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Keskinen:

Palkkojen tulisi joustaa suhdanteiden mukana molempiin suuntiin. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen helpottamiseksi voisi palkan tasossa olla joustoa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Keskinen:

Elävä maaseutu on rikkaus! Syrjässä asuminen on useimmiten valintakysymys, siitä ei pidä rangaista, mutta sitä ei pidä myöskään eityisesti verovaroin tukea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Timo Keskinen:

Yksityisten palveluiden käyttö tulee olla mahdollista. Hyvällä yksityisellä palvelulla täydennetään julkista terveydenhoitoa, mutta käyttäjän on oltava valmis itse maksamaan enemmän.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Timo Keskinen:

Sote-uudistus on perusteltu siltä osin, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aita saadaan kaadettua. Palvelut tulee tuottaa järkevän kokoisissa yksiköissä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Keskinen:

Monelle vanhukselle tai vammaiselle taksi on korvaamaton apu liikkumiselle. Mikäli kilpailu vapautetaan, on suuri vaara, että palvelut kärsivät.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Timo Keskinen:

EU on tuonut vakautta sekä talous- että turvallisuuspolitiikkaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Timo Keskinen:

Suomalainen työeläketurva on EUn tasolla poikkeuksellisen hyvä. Tulevat eläkerahat ovat rahastoituna tuottaviin sijoituksiin. Näitä tulevia eläkkeitä ei tule vaarantaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Keskinen:

NATO-kysymyksen osalta on punnittava hyödyt ja haitat. Tällä hetkellä haitat näyttävät hyötyjä suuremmilta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Timo Keskinen:

Puolustusvoimien tulevat isot hankkeet meri- ja ilmavoimien osalta tulee toteuttaa. Tähän ei ole nykykehyksessä varaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Keskinen:

Todellista työperäistä maahanmuuttoa voidaan helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Timo Keskinen:

Pakkoa vastaanottokeskuksen perustamiselle ei voida asettaa, jokainen kunta tehköön omat päätöksensä valtion tarjouksen ja oman kantokykynsä perusteella.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Timo Keskinen:

Tämä ei ole koulujen ongelma, tämä on yhteiskunnan ongelma. Tällaista kysymystä ei tarvitsisi esittää, jos perheitä tuettaisiin riittävästi kasvatustehtävässään.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Keskinen:

Julkisen sektorin tulee hoitaa palvelut tietylle tasolle, yksityinen sektori voi täydentää palveluita kysyntäpiikkien kohdalla. Kansalaisilla tulee säilyttää valinnanvapaus palvelun toteuttajaa valittaessa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Keskinen:

Veronkorotuksien asemasta näkisin mielummin julkisten palveluiden maksuvastuiden pohtimista tulojen mukaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Keskinen:

Nyt rinnastetaan erikoisesti nämä asiat! Tuloerot ovat hyväksyttäviä, mutta eri syistä... Tuloerojen voimakas kasvu ei ole kuitenkaan suotava kehitys.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Keskinen:

Niiden, joilla on varaa tulee jatkossa maksaa myös yhteiskunnallisista palveluista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Keskinen:

Se, että meillä on työpaikkoja ja talouskasvua antaa meille paremmat edellytykset huolehtia myös ympäristöstä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Timo Keskinen:

Miten voidaan mitata jokaisen hankkeen lopullinen vaikutus ympäristölle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset