KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marika Hakola, Kristillisdemokraatit, 5

Oma esittely

Asun mieheni Jannen kanssa Virroilla, Vaskiveden kylässä. Saavuimme tänne paluumuuttajina pari vuotta sitten Hämeenlinnasta. Yhdessä remontoimme vanhaa hirsitaloa, hoidamme puutarhaa, pientä kasvimaatamme ja kanoja, sekä ankkuleita. Olen töissä Virtain vapaaseurakunnassa, jossa toimin osa-aikaisena lapsityönohjaajana. Lähdin mukaan eduskuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan toimia meidän tavallisten ihmisten parhaaksi. Työttömyys/yrittäjyys, perheiden hyvinvointi ja maaseudun elinmahdollisuudet ovat isoja asioita, joissa näen paljon epäkohtia. Myös muissa asioissa tahdon toimia oikeudenmukaisesti huomioiden ihmiset "vauvasta vanhuuteen" saakka.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marika Hakola:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta se ei saa vaikuttaa huonompituloisiin. Päinvastoin heidän elinmahdollisuuksiaan tulee tukea enemmän.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marika Hakola:

Ensin tulee määritellä, ketkä ovat hyvin ansaitsevia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marika Hakola:

Mielummin meidän tulee hyödyntää aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa, maalämpöä. Emme myöskään saa olla liiaksi tuontienergian varassa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marika Hakola:

Kivihiilen ja maakaasun käytöstä kyllä, mutta turpeen käytöstä en luopuisi. Sitä ei kuitenkaan tulisi nostaa mistä tahansa ja tulee tehdä hallitusti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marika Hakola:

Julkista sektori on tärkeä ottaa tarkastelun alle ja yksinkertaistaa sitä. Yksinkertaistaminen luultavasti helpottaa kansalaisen elämää, kun esimerkiksi tukiasiat hoidettaisiin "yhdellä luukulla". Päätöksiä pitäisi pystyä tekemään enemmän paikkakuntatasolla, jossa ihminen ja hänen tilanteensa tunnetaan parhaiten.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marika Hakola:

Kieliä on hyvä osata, mutta ruotsin rinnalla vaihtoehtona tulisi olla myös jokin/joitain muita kieliä kuten venäjä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marika Hakola:

Jotta voimme täysin velvoittaa ihmistä ottamaan työn vastaan, meidän on myös tarjottava sellaista työtä, jota hän oikeasti voi tehdä sellaisen matkan päässä, jonne on järkevä ajallisesti ja kustannuksellisesti mennä. työtarjous ei voi olla mielivaltaisesti määrättyä. Esim. eripuolilla Suomea kulkemismahdollisuudet ovat hyvin erilaiset. Pitkäaikaistyöttömine kanssa tarvitaan enemmän henkilökohtaista suunnittelua ja kartoitusta, mitkä oikeasti ovat syyt työttömyyteen jne.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marika Hakola:

Joitakin tuttuja vanhuksia on "hoivakodeissa". Vaikuttaa siltä, että palveluista joutuu maksamaan enemmän kuin on varaa ja vanhuksella on ainainen pelko siitä kuinka selviää. Ensisijaisesti verotuksen tulisi olla sellainen, että se kohtelee tasapuolisesti kaikkia siten, että vanhuuden voi viettää hyvin mielin. Ehkä voisi olla porrastettuja hinnoiteluja, mutta ne eivät saa riistää ketään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marika Hakola:

En näe tähän mitään tarvetta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marika Hakola:

Sanon pakkoliitoksille ei. Liitoksien on synnyttävä siten, että siihen on oikeasti tarvetta ja halua. Silloinkin on huolehdittava, että asukkaille turvataan lähipalvelut.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marika Hakola:

Palkkoja voidaan kyllä tarkastella aloilla, joissa palkaat ovat suuria. Huonommin palkatuilla aloilla niitä ei voida alentaa. Asuminen ja muut elinkulut ovat nousseet, joten ei ole järkeä alentaa heidän palkkojaan. Sen sijaan kiinnittäisin huomiota verotukseen. Erityisesti PK-yritysten verotusta pitäisi keventää, jotta he voisivat investoida ja palkata työntekijöitä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marika Hakola:

Koko Suomi tulee pitää asuttuna. Uskon, että se onnistuu ilman sitä, että valtion tarvitsee lisää siihen verorahoja laittaa. Mikäli ruuhkasuomen ulkopuolella olevien yritysten verotusta kevennettäisiin heidän olisi mahdollista investoida ja palkata lisää henkilökuntaa. Myös opiskelumahdollisuuksia "maaseudulla" tulee parantaa. Esim. lukion ja ammatilliset koulutuksen yhdistämistä joiltain osin ja siihen käytännön ammatin harjoittelua paikallisissa yrityksissä ..

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marika Hakola:

Yksityisiä palveluita voidaan hyödyntää julkisten rinnalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marika Hakola:

Suomessa on paljon erilaisia kuntia. Kuntalaiset itse tietävät parhaiten mikä siellä toimii parhaiten.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marika Hakola:

Terve kilpailu on hyväksi. Kuitenkin esim. syrjäisempiä alueita varten, joissa on vain vähän kilpailua, tulee ola kuitenkin "katto" kuinka korkealle hinnat voivat nousta, että palvelu säilyy kaikkien saatavilla. Myös laatua on tarkkailtava.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marika Hakola:

Helposti EU päättäjillä unohtuu, että EU maat ovat hyvin erilaisia jo pelkästään maantieteellisesti. Tämä on aiheuttanut ongelmia mm. maatalouden suhteen. Myös ylimääräiset muiden maiden avustamiset ovat vieneet varoja, joita olisimme voineet hyödyntää oman kansamme parhaaksi. Mieluiten olisin ilman EU:ta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Marika Hakola:

Tästä hyötyisi vain isot valtiot. Jos jotain lisäveroja haluataan niin kerätään ne sitten ihan suomalaisten kesken,ja käytetään varat järkevästi suomalaisiin tarpeisiin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marika Hakola:

Meidän tulee panostaa oman maamme puolustusvoimiin ja lisätä määrärahoja sinne. Meillä on jo tarpeeksi yhteistyötä toisten kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marika Hakola:

Kyllä. Meillä tulee olla vahva oma puolustus eikä liikaa luottaa että toiset tulevat auttamaan, jos joudutaan tositoimiin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marika Hakola:

Tällä hetkellä Suomessa on paljon työttömiä. Pitää panostaa siihen, että koulutamme järkevästi omia ihmisiä, että heitä on tarvittaviin tehtäviin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marika Hakola:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen. Sitä ei tule laajentaa muun kaltaisille pareille. Naisen ja miehen välinen avioliitto on erityisasemassa, koska vain siinä voidaan saada luonnollisesti jälkeläisiä. Ennemminnkin tulisi laittaa resursseja avioliittojen tukemiseen ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marika Hakola:

Kunnan tulee saada tehdä valinta itsenäisesti. Pakottamalla ei saada hyviä tuloksia aikaan. Kunnan on myös saatava riittävä tuki (talous ym. resurssit) valtiolta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marika Hakola:

Opettajilla on oltava paremmat mahdollisuudet puuttua asioihin, ilman pelkoa tulla syylliseksi. On myös mietittävä mitkä asiat vaikuttavat huonoon käytökseen ja pystyttävä puuttumaan asioihin, jotka aiheuttavat huonon käytöksen. Mietittävä myös opetustapoja, luokkakokoa yms. koulussa vaikuttavia asioita. Olisi hyvä, että kouluissa olisi enemmän aikuisia lapsia ja nuoria varten, opettajien lisäksi. Lisättävä yhteistyötä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marika Hakola:

Se mitä kotona on, vaikuttaa vahvasti lapseen ja hänen elämän perustaansa. Meidän on pidettävä huolta, että kodeissa voidaan hyvin. Kristinusko antaa hyvän arvopohjan ja turvan jokaisen elämälle. Jos emme huolehdi ja välitä ensin isänmaastamme on hankala välittää muistakaan. Omasta puolustuksesta on pidettävä huolta - turha luottaa, että muut siitä huolehtisivat.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marika Hakola:

Meidän tulisi hoitaa julkiset palvelut niin hyvin, että halua yksityisiin ei ole. Julkisen palvelun tulisi mahdollistaa palvelun kaikille. Jos niitä ei olisi voi raha saada liian ison vallan..

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marika Hakola:

En kannata verojen korotusta heikompituloisten kohdalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marika Hakola:

Lahjakkuus ei kerro sitä millaista palkkaa saa. Joku voi olla todella hyvä ja ahkera siivooja tai lastenhoitaja ja silti hän saa huonoa palkkaa. Työn raskauden mukaan esim. juuri siivoojien ja lastenhoitajien tulisi saada suurempaa palkkaa. Toisaalta jos on työtön, eikä edes halua tehdä töitä on väärin, että hän saa lähes samanlaista tukea, kuin huonosti palkatut . Uskon, että ihminen joka haluaa tehdä töitä pyrkii työkokeiluihin yms. eikä jää moneksi vuodeksi laakereille lepäämään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marika Hakola:

Lähinnä organisointia tulee tarkastella. Esim. Te-keskus, kela yms. palveluita voisi hoitaa yhdessä. Asiakaskintulisi varmasti huomattua kokonaisvaltaisesti, kun ei tarvitse juosta luukulta luukulle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marika Hakola:

Riippuu minkä tasoinen ympäristöasia on kyseessä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marika Hakola:

Vaikutukset ympäristöön oon aina arvioitava. On punnittava hyödyt ja haitaat ja miten toisin toimimalla haitat voisi estää.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset