KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Riitta Haapala, Kristillisdemokraatit, 4

Oma esittely

Olen Lastentarhanopettaja, Ammatillinen opettaja, luottamusmies, Kaupunginvaltuutettu, Sotela-jäsen, OAJ Pirkanmaa hallituksessa, Valkeakosken OAJ py puheenjohtaja. Tampereen Ensi -ja turvakoti ry:n hallituksessa, naimisissa, 9-vuotias tytär, 20v. poika. Terveydenhoito, vanhustenhoito, ennaltaehkäisevä lastensuojelu sekä varhaiskasvatus että koulujärjestelmä ovat peruskiviä, jotka pitää säilyttää laadukkaina ja julkisin varoin. Varhaiskasvatuslain toteutumista ja erityisopetuksen linjauksia on vietävä eteenpäin. Panostaisin myös syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. Työtä nuorille sekä aikuisille, etenkin pitkäaikaistyöttömille uusin keinoin. Ihmisen elämä tulee mielekkääksi työn ja arjen rytmin kautta. Tarvitaan myös kuntouttavia mielenterveyspalveluita, joita annetaan sairaalaolosuhteissa. Kaikki ei voi olla avopalvelua. Elämässä on aina mahdollisuuksia, mutta kaikilla ole voimia niitä omin päin etsiä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Riitta Haapala:

Työmatkan pituus ja työn sopimattomuus jonkin syyn vuoksi voi tulla esteeksi työtä hakevalle. Työnhakijalle tulisi tarjota hänelle soveltuvaa työtä, jolloin tarvitaan yksilöllistä sunnitelmaa yhdessä virkailijan kanssa/ tukemana työnhakuprosessiin. Työttömyys itsessään on jo hyvin kuormittava kokemus. Yksilöllisempää työnhakijan tukea/ohjausta on lisättävä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Riitta Haapala:

Tasa-arvoinen kohtelu kaikille ikäihmisille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Riitta Haapala:

Kunnat tietävät itse parhaiten tilanteensa reaaliajassa. Kunnan omaa näkemystä kuntaliitoksissa pitää kuulostella neuvotellen, vaikutukset ja vaihtoehdot ottaen huomioon.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Riitta Haapala:

Samat palkkataulukot kaikille samanlaisesta työtehtävästä, työehtosopimusten mukaisesti.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Riitta Haapala:

Suomi hyötyy harvaanasuttujen seutujen asuttamisesta. Voi olla alueita joihin voisi muodostua uutta työtä, teollisuutta, maapohjan rikkaudet huomioon ottaen, kun tutkittaisiin sopivaksi, monipuolisesti käyttöönottaen. Ruuhkasuomi ei ole ainoa mahdollisuus luoda työpaikkoja, elämää perheille yms. On kunnioitettava erilaisia asumismuotoja, maaseutua ja kaupunkia ei saa arvottaa keskenään.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Riitta Haapala:

nykyinen käytäntö lienee hyvä...

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Riitta Haapala:

Suomen varmistettava puolustuksensa vahvemmaksi, ottaen huomioon muutuneen tilanteen viime aikoina...

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Riitta Haapala:

Tarvitaan lisätietoa vastaanottokeskuksen vaikutuksista ja vaihtoehdoista omalle kotikunnalleni...

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Riitta Haapala:

Keskusteleva, koululaisia kunnioittava koulu ei kohtaa lasta, nuorta kurilla, vaan kuulemalla... Ennaltaehkäisevä koultyö tuo rangaistuskasvatukselle vaihtoehtoja...

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Riitta Haapala:

Varsin kelpo arvopohja... muutakin toki tarvitaa arvojen pohjaksi... Politiikan tehtäväkenttä on monitahoinen, jossa oikea asenne, arvonanto lähimmäiselle, erilaisille mielipiteille tilaa-ajatus on hyvin tärkeää...

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Riitta Haapala:

Miten ahkeruus ja lahjakkuus mitataan? Suuret tuloerot eriarvoistavat yhteiskuntaa, tuo, luo näkymätöntä "kastijakoa"

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset