KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sauli Ahvenjärvi, Kristillisdemokraatit, 2

Oma esittely

Olen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen ja suuren valiokunnan varajäsen, KD puolueen 1. varapuheenjohtaja, parlamenttien välisen liiton IPU:n Suomen valtuuskunnan jäsen, eduskunnan meriryhmän, luovien alojen ryhmän, raamatturyhmän ja Kreikka-ryhmän puheenjohtaja. Olen kahden aikuaisen lapsen isä ja seitsemän lapsenlapsen ukki. Harrastan laulamista, lukemista ja kuntoliikuntaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Velkaantumisen kääntäminen laskuun ei ole tarpeen lyhellä aikavälillä. Riittää aluksi, että saamme velkaantumisen pysähtymään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Palkkaveron kiristäminen yleisesti ottaen ei ole järkevä tavoite, mutta

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Ydinvoiman lisärakentaminen on tarpeen, jotta sähköntuotannon omavaraisuutta voidaan parantaa ja päästä eroon fossiilisten polttoainiden käytöstä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen on hyvä suunta, mutta kymmenen vuoden sisällä tällainen tavoite on mahdoton saavuttaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Julkisen sektorin suhteellinen koko on kasvanut, kun yksityinen sektori on taantunut. Suhdetta on korjattava tavalla tai toisella, koska julkinen velka kasvaa koko ajan eikä nykyisen kokoinen yksityinen sektori pysty pitkällä aikavälillä ylläpitämään näin laajaa julkista sektoria.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Perustiedot toisesta kotimaisesta kielestä ovat hyödyksi jokaiselle. Mutta olisin valmis vähentämään pakollisten toisen kotimaisen kielen kurssien määrä ja laajuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Mutta en kannata sitä, että työpaikka velvoitettaisiin ottamaan vastaan nykyistä kauempana kotipaikkakunnalta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Jokaiselle on turvattava tietty yhteiskunnan kustantama palveluiden minimitaso, mutta sen ylittävän osan kustannusten kattamiseen voidaan käyttää henkilön varallisuutta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Nykyiset aukioloaikojen rajoitukset ovat riittävän väljät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Kuntien lukumäärän vähentäminen voi olla vain väline tavoitteen saavuttamiseksi, mutta ei itse tavoite.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Mieluummin tulisi solmia järkeviä työehtosopimuksia ja pitää sitten niistä kiinni puolin ja toisin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Koko Suomen asuttuna pitäminen on ollut hyvä linjaus. Mutta väestön luonnollista siirtymistä koulutuksen, työn ja palveluiden perässä isompiin keskuksiin ei kannata jarruttaa hinnalla millä hyvänsä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Oleellista ei ole se, kuka palvelut tuottaa. Tärkeää on parantaa palveluiden laatua, saavutettavuutta ja tuottamisen tehokkuutta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Oleellista ei ole se, kuka saa tuottaa ja kenellä on valta. Tärkeää palvelun käyttäjän ja veronmaksajan näkökulmasta on palveluiden laatu, niiden saavutettavuus ja tuottamisen tehokkuus.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Tästä on huonoja kokemuksia läntisessä naapurimaassa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Joissakin asioissa on ollut hyötyä, joissakin haittaa. Kaiken kaikkiaan EU-jäsenyys on Suomelle edelleen erittäin hyvä asia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sauli Ahvenjärvi:

EU:n rahoitusmarkkinavero on hyvältä kuulostava idea, mutta se ei toimi käytännössä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Nato-jäsenyyshakemuksen valmistelulle on entistä painavammat perusteet, johtuen turvallisuustilanteen viimeaikaisesta kehittymisestä Euroopassa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Suomen on huolehdittava uskottavasta puolustuskyvystä. Nykyisellä puolustusvoimien budjetilla se ei onnistu.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Suomi tarvitsee tulevaisuudessa työperäistä maahanmuuttoa, mutta tarveharkinnasta on hyvä pitää kiinni.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Avioliitto-käsitteen uudelleen määrittely on virhe. Avioliitto saisi säilyä yhden miehen ja yhden naisen välistä liittoa tarkoittavana. Muulla tavalla määritellyt liitot olkoot vaikka pariliittoja.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Käsitykseni mukaan ne kunnat, joista vastaanottoksekuksia ollaan sulkemassa, vastustavat tällaisia päätöksiä. Vastaanottokeskuksesta ei siis näytä olevan haittaa kunnalle, päinvastoin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Suomalainen koulujärjestelmä toimii hyvin. Työrauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen toki pitää opettajilla olla käytössään tarvittavat keinot.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Muitakin arvoja on toki otettava politiikan teon pohjaksi, esimerkiksi oikeudenmukaisuus, ihmisoikeuksien kunnioitus, luontoarvojen suojelu, rauhan ja turvallisuuden edistäminen jne.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Jos julkisten palveluiden ulkoistaminen parantaa palveluiden laatua, saavutettavuutta ja niiden tuottamisen tehokkuutta!

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Jos kaikki julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaukset torjutaan veronkorotuksilla, ajaudutaan nopeasti umpikujaan. Jos maan talous piiputtaa, on pakko karsia myös julkisia menoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Tuloerot ovat paikallaan, kun ne kannustavat osaamiseen ja ahkeruuteen. Myös ison vastuun kantamisesta pitää palkita. Mutta tuloerot eivät saa kasvaa kohtuuttomiksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Näyttää siltä, ettei Suomen talous jaksa kantaa nykyisen tasoista julkisia palveluita väestön ikääntyessä ja veronmaksajien suhteellisen osuuden vähentyessä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Sanoisin asian niin päin, että ympäristön suojelulla ei saa vaarantaa Suomen talouskasvua eikä aiheuttaa kilpailukyvyn heikennyksiä suomalaiselle vientiteollisuudelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sauli Ahvenjärvi:

Ei kuitenkaan kaikista ympäristölle haitallisista hankkeista tarvitse luopua. Riippuu haitan asteesta ja hankkeen merkityksestä. Onhan esimerkiksi jokaisesta tien- ja radan rakentamishankkeesta jonkinlaista haittaa lähiympäristölle, mutta ne voivat olla suurimerkityksisiä yhteiskunnan kehittymisen kannalta ja siksi perusteltuja.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset