KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Janne Tervonen, Itsenäisyyspuolue, 76

Oma esittely

42 vuotias yrittäjä, ääridemokratisti, pragmaatikko.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Janne Tervonen:

Nämä vaalit eivät ole leikkausvaalit, vaan työkalupakin uusiminen. Jos leikkauksia pitää tehdä, on ne kohdennettava sinne missä niistä on vähiten haittaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Janne Tervonen:

Mikäli käyttöön otetaan jokaiselle kuuluva verottomana ansaittava osuus, vaikkapa 10000€ vuodessa, kevenee myös progressio erittäin vähäisesti korkeimmissa veroluokissa, tosin kevennys on varsin marginaalinen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Janne Tervonen:

Jos vaihtoehtona on kivihiili, öljy ja maakaasu, niin ehdottomasti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Janne Tervonen:

Turve on uusiutuva luonnonvara, siitä ei voida luopua, päinvastoin turpeen hyötykäyttöä tulee lisätä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Janne Tervonen:

Näin pieni kansa ei voi tarvita puolen miljoonan henkilön suuruista virkakoneistoa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Janne Tervonen:

Ruotsin opiskelu tulee säilyttää pakollisena niissä kunnissa joissa on myös ruotsinkielinen väestön osa, on kansalaisten perusoikeus puhua omaa äidinkieltään. Niissä kunnissa joissa ei kaksikielisyys toteudu, voidaan järjestää kansanäänestys halutaanko opetus järjestää nykyisellään, vai halutaanko valinnaisia kieliä esim. liike-elämän tarpeita silmälläpitäen, suomi tulee tarvitsemaan kiinan, portuggalin, espanjan ja venäjän kielet taitavia henkilöitä, pelkästään jo kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Janne Tervonen:

Jos pitkän työttömyysputken katkaisuun vaaditaan minkä tahansa työn vastaanottamista, ja työstä maksetaan lain mukaista palkkaa, niin on järkevää tiukentaa työn hyväksynnän velvoitteita.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Janne Tervonen:

Miksi niitä veroja sitten maksetaan jos ne eivät riitä niihin viimeisiin vuosiin? Varakkaimmat käyttävät kuitenkin yksityisiä palveluita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Janne Tervonen:

Eikähän se nyt piisaa kun 04.00 laitetaan ovet kiinni, ennemmin voisi ruoka-ravintoloille antaa luvan viinipullon mukaan myyntiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Janne Tervonen:

Jos tämä on tapa vähntää julkisenpuolen menoja näin on toimittava.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Janne Tervonen:

Palkkojen pienentäminen ei tuo lisää työpaikkoja, kokoomuksen ajaman yhteisöveron kevennyksen piti se jo tehdä. Työpaikkoja tulee lisää vain jos ihmisillä on rahaa mitä käyttää elämiseensä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Janne Tervonen:

Jos maata ei ole tarkoitus pitää asutettuna, niin mitä sillä sitten tehdään?

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Janne Tervonen:

Suomessa taksin saa, ja siihen voi luottaa, pimeitä takseja ei juuri ole. Lupien määrää voi lisätä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Janne Tervonen:

7 lamavuotta takana, EU aikaa 20 nettomaksajan rooli ja vientiteollisuuden väheneminen, vaikea on tuosa hyötyä löytää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Janne Tervonen:

Puolueetoman maan on hyvä jäädä konfliktien ulkopuolelle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Janne Tervonen:

Puolueettomuus vaatii uskottavan puolustuksen, koko maata pitää voida puolustaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Janne Tervonen:

Saahan tuosta valtiolta rahaa, eikä muihin kulttuureihin tutustumista voi pitää huonona asiana.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Janne Tervonen:

Pelkkä ideologia ideologian vuoksi johtaa vain vastakkainasetteluun, politiikan pitää olla demokratialähtöistä, ratkaisukeskeistä ja päätökset pitää analysoida puhtaasti enemmistön etujen mukaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Janne Tervonen:

Valtiolla ei ole tähän rahaa, sairaanhoitajan palkka on sama oli töissä yksityisella tai julkisella, ja tästä kun pitää saada vielä voittoa välistä sijoittajalle, on vaikea nähdä miten palvelu paranisi ja halpenisi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Janne Tervonen:

Nämä eivät ole leikkausvaalit tai veronkorotusvaalit, oma valuutta toisi lisää työkaluja maan talouden tasapainottamiseen, säästöt ja verotulot on haettava keinoin jotka eivät lisää kansan enemmistön ongelmia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Janne Tervonen:

Ei taida löytyä henkilöä joka olisi 1000 kertaa toista henkilöä lahjakkaampi tai ahkerampi, työllä pitää voida rikastua, mutta rajansa kaikella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Janne Tervonen:

Palvelut ja etuudet eivät ole raskaita, vain hallinto on liian raskas, Suomi ei tarvitse puolen miljoonan henkilön suuruista julkista sektoria.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Janne Tervonen:

Pieni maa ei pysty pelastamaan koko planeettaa, oman teollisuuden rankaisu on järjetöntä tilanteessa missä maailman suurimmat sastuttajat eivät kuulu ilmastosopimuksiin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Janne Tervonen:

Pieni maa ei pysty pelastamaan koko planeettaa, oman teollisuuden rankaisu on järjetöntä tilanteessa missä maailman suurimmat sastuttajat eivät kuulu ilmastosopimuksiin. Ympäristön tuhoamista ei saa sallia missään olosuhteissa ja ympäristöasiat tulee ottaa huomioon kaikessa mitä tehdään.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset