KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jenni Kuoppala, Itsenäisyyspuolue, 67

Oma esittely

Olen Ipu Pirkanmaan sitoutumaton ehdokas. Ammatiltani olen kuvataiteilija. Minulle jokainen on arvokas riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai kansallisuudesta. Minua ei motivoi raha tai valta, vaan toivon oikeudenmukaismpaa yhteiskuntaa, jossa heikoimmassa asemassa olevasta pidetään hyvä huoli. Talouden tulee palvella koko yhteisöä sekä ympäristöä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jenni Kuoppala:

Suomen tulee elvyttää ja investoida. Onnistuakseen tässä, Suomi tarvitsee omaehtoista talouspolitiikkaa sekä oman itsenäisen keskuspankin. Tällä hetkellä maksamme miljardien korkotuotot globaaleille yksityisille pankeille, sillä Euroopan keskuspankki ei salli lainan ottoa omasta keskuspankista, jolloin korkotuotot jäisivät Suomeen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jenni Kuoppala:

Todella varakkaita voidaan tarvittaessa verottaa enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jenni Kuoppala:

Suomen tulee pyrkiä määrätietoisesti kohti puhdasta, uusiutuvaa energiataloutta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jenni Kuoppala:

Julkinen sektori sisältää julkiset palvelumme. Päin vastoin eli julkisiin on syytä investoida.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jenni Kuoppala:

Itse olisin kokenut tarpeellisempana jonkin toisen kielen valinnan, mutta jokainen päättäköön itse. Uskoisin että ruotsinkielen opiskelijoita riittäisi edelleen kielen valinnaisuudesta riippumatta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jenni Kuoppala:

Ehdot ovat jo tarpeeksi kireät.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jenni Kuoppala:

Jokaiselle olisi taattava laadukkaat ja inhimilliset vanhuspalvelut varallisuudesta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jenni Kuoppala:

Ja näin kasvatetaan kahden luokan kansalaisia- orjia ja isäntiä. Eriarvoistuminen on Suomessa edelleen kasvussa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jenni Kuoppala:

Julkiset terveydenhuoltopalvelut täytyy pitää arvossa arvaamattomassa. Hyvinvointipalveluita kilpailutettaessa laadun tulisi olla ykkössijalla, ei rahan. Kilpailutukset eivät myöskään ole tae tehokkuuden lisääntymisestä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jenni Kuoppala:

Tästä olisi keskusteltava taksiyrittäjiä konsultoiden.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jenni Kuoppala:

Suomi köyhtyy hetki hetkeltä Euroopan unionin jäsenmaana. Tarvitsemme oman valuutan sekä itsenäisen talouspolitiikanteon mahdollisuuden oman keskuspankin kautta. ETA-sopimus takaa edelleen kaupankäynnin sekä liikkuvuuden Euroopassa. Erotessamme EU:sta emme menetä mitään merkityksellistä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jenni Kuoppala:

Suomen tulee pysyä puolueettomana, kaukana suurvaltojen vastakkainasettelusta. Suomen tulee pitää asialliset välit jokaiseen naapuriinsa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jenni Kuoppala:

Tässä maailmantilassa on valtiolla oltava uskottava puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jenni Kuoppala:

Meillä on työttömiä omastakin takaa. Alipalkattu työntekijä vääristää työmarkkinoita.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jenni Kuoppala:

Jokainen rakastakoon vapaasti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jenni Kuoppala:

Rajat ja rakkaus on toimiva resepti. Lasten tulisi saada toteuttaa luovuuttaan ja henkilökohtaisia kiinnostuksenkohteitaan entistä enemmän.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jenni Kuoppala:

Yhteisvastuu, kestävä kehitys ja tasa-arvo toimisivat paremmin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jenni Kuoppala:

Ei todellakaan. Kilpailutuksissa puhuu raha, eikä hoidon laatu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jenni Kuoppala:

Valtiot, joissa tuloerot ovat maltillisemmat, pärjäävät paremmin myös taloudellisesti.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset