KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Matti Karvonen, Itsenäisyyspuolue, 65

  • Puolue:  Itsenäisyyspuolue
  • Vaalipiiri:  Pirkanmaa
  • Ehdokasnumero:  65
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  30
  • Koulutustaso:  DI, tohtorikoulutettava
  • Lasten lukumäärä:  3
  • Ehdokkaan kotisivu »

Oma esittely

Olen tekniikan väitöskirjaa viimeistelevä tutkija ja asun Valkeakoskella. Lapsiperheen arki ja siihen liittyvät asiat tunnen paremmin kuin hyvin, minulla on kolme lasta, joista vanhin on esikouluikäinen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Matti Karvonen:

Suomen velkaantumisongema ratkeaa kun erotaan €urosta ja tehdään asiat kuten tehtiin Islannissa vastikää

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Matti Karvonen:

1:12 malli ostovoiman osalla on järkevä. Verotus vaiko palkkapakko valtion taholta, se on käytännön kysymys

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Matti Karvonen:

Panostetaan ensin tuulivoimaan ja biokaasuun mutta pidetään se ydinvoimakin mielessä esim. torium- ja fuusio-reaktorien kohdalla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Matti Karvonen:

Pyritään siihen että uusiutuvilla energiamuodoilla voidaan hoitaa energiatarve. Maakaasun käytöstä on helppo siirtyä biokaasun käyttöön, joten välivaiheessa sitä voisi jopa lisätä. Kivihiilestä voidaan toki tehdä Fischer-Trops menetelmällä petrolia työkoneiden käyttöön mutta niin voidaan hakkeestakin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Matti Karvonen:

En kannata yksityistämistä, mutta poliittisin virkanimityksin annetut palkintovirat hyvävelijärjestelmän sisäpiirille tulee lakkauttaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Matti Karvonen:

On kannattavampaa että kansalaisten kielitaito on monipuolinen. Ruotsinkielinen vähemmistö ei siitä kärsi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Matti Karvonen:

Jokainen osallistuu, jokainen syö. Kuitenkin kykyjen mukaan ja minimipalkka/perustulo on oltava riittävä vaikkei kummoinen työpanos olisikaan mahdollista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Matti Karvonen:

Hyökkäys yksityisomaisuutta kohtaan tulee lopettaa. Jos joku näin haluaa tehdä niin oma asia, mutta systemaattista tästä ei saa tehdä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Matti Karvonen:

Koko alkoholilaki pitää korjata enemmän keskieurooppalaiseen suuntaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Matti Karvonen:

Lähidemokratia on tärkeä osa. Maakuntien merkitystä on kasvatettava palvelujen tarjoajina.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Matti Karvonen:

Jos ei sopimuksia tarvitse pitää, mitä järkeä on missään. Orjatyötä ei tarvita Suomessa

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Matti Karvonen:

Kaikki syövät ruokaa, ja ruoka tuotetaan haja-asutusalueella. Samoin bioenergia ja metsätalous tarvitsevat työvoimaa kaikkialla suomessa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Matti Karvonen:

Julkiset palvelut ovat kansallisomaisuuttamme jota ei pidä myydä. On vastuunpakoilua yksityistää palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Matti Karvonen:

Perusterveydenhuolto kunnille, erikoissairaanhoito maakunnille ja yliopistolliset sairaalat valtiolle. Näin vastuut pitäisi jakaa ja samaa mallia toteuttaa muutoinkin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Matti Karvonen:

Jotain kontrollia on hyvä olla varsinkin maaseututaksien kohdalla. Suuriissa kaupungeissa etenkin sesonkiapuna voisi käyttää freelancereitakin vallan mainiosti

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Matti Karvonen:

EU sta on enemmän haitta, selvästi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Matti Karvonen:

Koko käsite rahoitusmarkkina on vain vipu jolla kansallisomaisuutta kammetaan suurpankkiireille.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Matti Karvonen:

Jyrkkä EI natolle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Matti Karvonen:

Uskottava itsenäinen puollustus on itseisarvo ja valtion elinkysymys. Tie elämään tai kuolemaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Matti Karvonen:

Meillä on työttömiä joista ottaa töihin. Jollei heistä ole töihin on se kansamme oma asia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Matti Karvonen:

Demokratia 2.0 on oikea kanava tällaisiin asioihin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Matti Karvonen:

Pelkkä ulkoinen kuri ei voi olla ratkaisu lasten kohdalla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Matti Karvonen:

Koti, luontoon pohjautuva elämänkatsomus ja lastenmaa paremminkin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Matti Karvonen:

Ei voi olla niin, että palvelu on halvempi jos sen tuottamisesta maksetaan alv. sekä tehdään voittoa. Se vain on mahdotonta, ja kertoo julkisen hallinnon huonosta johtamistyylistä enemmän kuin muusta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Matti Karvonen:

Veroja ei voida enää korottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Matti Karvonen:

1:12 mallin mukaisesti tuloerot ovat hyväksyttäviä. Kenenkään työpanos ei voi olla satoja kertoja enemää kuin toisen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Matti Karvonen:

Tukia pitää yksinkertaistaa ja tuloloukut on purettava. Perustulo on hyvä vaihtoehto.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Matti Karvonen:

Ihminen on osa luontoa, ja rikos luontoa kohtaan on rikos ihmistä itseään kohtaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Matti Karvonen:

Ihminen on osa luontoa, ja rikos luontoa kohtaan on rikos ihmistä itseään kohtaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset