KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sirpa Pursiainen, Kristillisdemokraatit, 14

Oma esittely

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Toimin vuonna 2011 liikkuvana hallitusneuvottelijana ja valmistelin myös puolueen hyvinvointipoliittiset kirjaukset. Työskentelen sosiaali- ja terveysalan opettajana Tampereen seudun ammattiopisto TREDU:n Ylöjärven toimipisteessä. Olen myös kirjailija ja omistan yrityksen. Toimin Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä Tampereen kaupungin avopalvelujen johtokunnan jäsenenä. Työkokemusta löytyy mm. sosiaalityöntekijänä, yrittäjänä ja lähihoitajana. Olen työskennellyt ulkomailla, matkustanut yli 40 maassa. Vapaa ajalla kirjoittamisen lisäksi maalaan öljyväreillä, liikun luonnossa (urheillen, marjastaen, sienestäen). Avantouinti ja hiihto rentouttavat talvella. Ylen vaalivideo: http://vaalikone.yle.fi/eduskuntavaalit2015/vaaligalleria?emer%5Bpn%5D=&emer%5Bpd%5D=7&emer%5Bpp%5D=7&emer%5Bpg%5D=&emer%5Bpar%5D=18_90&emer%5Bpk%5D=a_asc&emp=po-asc.pk-a.pg-.pp-.pd-7.pn-&emer%5Bpo%5D=asc#5405

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sirpa Pursiainen:

Suomi on jo nyt velkaantunut niin paljon, että asialle on tehtävä pikaisesti jotakin. Suomi on rikkonut EU sopimuksia, jonka mukaan ei pitäisi ylittää 60% rajaa. Tämän lisäksi budjetti ei saisi olla yli 3% alijäämäinen ja alustavan arvion mukaan budjetti on 3,4% alijäämäinen. Vastuulliseen politiikkaan kuuluu huolehtia taloudesta. Säästöjä pitää uskaltaa tehdä, kuitenkin siten, että heikoimmista huolehditaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sirpa Pursiainen:

Meillä on tällä hetkellä verotus jo aika korkeaa. Maltillinen veronkorotus on mahdollista. Tässä kohden ei ole kuvattu, mitä tulotasoa pidetään hyvin ansaitsevana.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sirpa Pursiainen:

Tämän hetkinen ydinvoima on riittävä. Ydinvoima tuottaa osaltaan oman turvallisuusuhkan, josta syystä en kannata sen lisäämistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sirpa Pursiainen:

En usko, että realistisesti kykenemme kymmenessä vuodessa tähän muutokseen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sirpa Pursiainen:

Julkinen sektori tekee paljon hyvää työtä. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin niin laaja julkinen sektori ja siinä on päälleikkäisyyksiä. Tästä syystä julkistasektoria pitää kehittää ja joitakin toimintoja karsia. Turhan byrokratian karsiminen on tärkeää. Heikoimmassa asemassa olevista tulee kuitenkin aina huolehtia. Meidän kunnia tehtävänämme on huolehtia iäkkäistä huonokuntoisista vanhuksista ja velvollisuutemme on huolehtia, että jokaisella lapsella on turvallinen kasvuympäristö.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sirpa Pursiainen:

Sisämaassa ruotsin kieltä ei käytännössä tarvitse.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sirpa Pursiainen:

Mikäli tarjottuun työhön ei liity ilmeisiä puutteita palkkauksessa tai työoloissa, työ tulisi vastaanottaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sirpa Pursiainen:

Rahallista omaisuutta jo nyt käytetään hoitopalvelujen kustantamiseen. Kiinteän omaisuuden käyttäminen hoitoon on haasteellista, sillä usein toinen puoliso edelleen asuu kodissaan. Säästöjä voi siis osittain käyttää hoivapalvelujen, mutta mielestäni kiinteä omaisuus tulee rajata tämän ulkopuolelle. Säästöjenkään käyttäminen ei saa vaikuttaa puolison mahdollisuuksiin huolehtia itsestään. Moni ikäihminen on kuitenkin elämänsä aikana jo kerryttänyt veropääomaa, jolla hoivapalvelut kustannetaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sirpa Pursiainen:

Pidempiä aukioloja ei tarvita. Alkoholinkäyttö aiheuttaa jo nyt suuret terveysmenot Suomessa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sirpa Pursiainen:

Kuntien yhteistyön tulee olla tarvelähtöistä. On olemassa vastuullisia kuntia, vastuuttomia kuntia ja olosuhteiden pakosta tiukilla olevia kuntia. Riittävät palvelut tulee kyetä turvaamaan kaikille kansalaisille ja kuntien rahankäyttöä tulisi mielestäni valvoa nykyistä tarkemmin. Esimerkiksi monista ei välttämättömistä investointihankkeista tulisi luopua.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sirpa Pursiainen:

Työehtosopimuksista lipsuminen aiheuttaisi ongelmia. Kuitenkin mahdollisuuksia sopia paikallisesti työajoista tulisi lisätä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sirpa Pursiainen:

Suomen pitäminen asuttuna on tärkeä turvallisuuspoliittinen kysymys. Jo nyt kenen tahansa kansalaisen tehdessä turvallisuuden riskiarviossa on ilmiselvää, että nykyinen keskittäminen toisi suuret haasteet sotatilanteessa. Muutoinkin maaseutu luo erinomaisen kasvupohjan lapsille ja nuorille. Verollisesti tämä tulee huomioida esimerkiksi siinä, että oman auton käyttö työmatkoissa pidetään verotuksessa vähennyskelpoisena jatkossakin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sirpa Pursiainen:

Yksityisillä terveyspalveluilla on jo nyt hyvä asema julkisten palvelujen rinnalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sirpa Pursiainen:

Usein kunnan alueella tiedetään parhaiten tarve. En näe mitään syytä, etteikö sote-uudistuksen jälkeen kunta/alue voisi edelleen olla osassa palveluissa palvelujen tuottajana. Rahoituspohja näyttelee tässä tärkeää asemaa. Kuntapäättäjät varmasti useimmin osaavat arvioida yhteistyötarpeen ja realistiset mahdollisuudet palvelujen tuottamisessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sirpa Pursiainen:

Omat kokemukset villistä taksikäytännöstä vaikuttavat kantaani. Villissä markkinajärjestelmässä paikasta toiseen pääseminen ajallaan muodostuu haasteeksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sirpa Pursiainen:

Mielestäni Suomi olisi pärjännyt paremmin ilman EU jäsenyyttä. Nyt kaikki EU tasolla vaikuttavat asiat heijastuvat välittömästi Suomeen. Byrokratia on lisääntynyt EU jäsenyyden myötä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sirpa Pursiainen:

En näe tällaisessa verotuksessa mitään järkeä, joka lisäisi rahoituksen välityksen kustannuksia.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sirpa Pursiainen:

Liittoutumattomuus Natoon on tärkeää Suomelle etenkin tämänhetkisessä turvallisuustilanteessa. Yhteistyötä voidaan kuitenkin edelleen lisätä muiden Pohjoismaiden kanssa. Lisäksi omasta uskottavasta puolustukseta on huolehdittava.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sirpa Pursiainen:

Uskottava oma puolustus on tärkeä viesti muille.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sirpa Pursiainen:

Tällä hetkellä työttömyys on niin suurta omien kansalaisten kesken, että pidän tätä järkevänä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sirpa Pursiainen:

Avioliitto on miehen ja naisen liitto. Luonnollisesti kaksi naista tai miestä eivät voi saada lasta. Tästä syystä lapsella tulee olla luonnollinen oikeus äitiin ja isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sirpa Pursiainen:

Nykyinen määrä on riittävä. Toki tilannetta pitää tarkastella uudestaan tarvittaessa ulkopoliittisten tilanteiden mukaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sirpa Pursiainen:

Lasten ja nuorten tulee oppia vastuullisuuteen. Opettajana olen huolissani nuorten kännykkäriippuvuudesta sekä työaikojen noudattamisesta. Puuttuminen on erittäin tärkeää opiskelijoiden tulevaa työelämää ajatellen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sirpa Pursiainen:

Perhe on tärkä hyvinvoinnin perusta yhteiskunnassamme. Kristinusko korostaa vastuuta ja välittämistä, joka toimii erinomaisena arvopohjana yhteiskunnalle. Omasta isänmaasta on huolehdittava hyvin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sirpa Pursiainen:

Yksityistäminen sinänsä ei tuo lisäarvoa. Yksityistäminen pitäisi syntyä luonnollisen kysynnän mukaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sirpa Pursiainen:

Verotus on jo nyt erittäin korkeaa. Liiallinen verotus tekee osaltaan työnteosta kannattamatonta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sirpa Pursiainen:

Liian suuret tuloerot ovat usein pohjana sisäisen turvallisuuden vaarantumiselle. Mahdollisuus ansaintaan ja toisten työllistämiseen tulee mahdollistaa. Mikäli kaikki saisivat saman rahan riippumatta ahkeruudesta, monikaan ei tekisi niin paljoa töitä kuin nyt tekee. Tämä olisi kuolonisku koko yhteiskunnalle.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sirpa Pursiainen:

Työn teon tulee olla aina kannattavaa. Osaa palveluista voidaan karsia. Palvelujen karsimista ei tule kohdistaa kuitenkaan heikommassa asemassa oleviin, kuten iäkkäisiin huonokuntoisiin ihmisiin, lastensuojeluun, mielenterveysongelmaisiin tai kehitysvammaisiin. Yhteiskunnan hyvinvoinnin mitta on, miten se huolehtii heikoimmistaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sirpa Pursiainen:

Ympäristö on asia, josta meidän tulee huolehtia. Emme voi tuhota ympäristöä talouskasvun nimissä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset