KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Erkki Seppänen, Itsenäisyyspuolue, 74

Oma esittely

Olen 35-vuotias tamperelainen kouluttaja, yrittäjä ja muusikko. Vaimoni on sairaanhoitaja ja meillä on kolme alle viisivuotiasta lasta perheessämme. Työskentelen Pirkanmaan alueella kielikouluttajana yrityksissä, opetan englantia sekä venäjää. Yritykseni, jonka perustin vuonna 2008, kautta pyöritän bänditoimintaani, jossa minulla on keskimäärin 60 laulukeikkaa vuodessa, Suomessa ja myös ulkomailla. Yritys myös tuottaa käännös-, kirjanpito- sekä pakettiautonvuokrauspalveluja muille yrityksille. Koulutukseltani olen yleisen kielitieteen maisteri, pro graduni kirjoitin kielen evoluutiosta. Sen lisäksi suoritin ensimmäisen yliopistotutkintoni Oxfordin yliopistossa pääaineen venäjän kieli ja kirjallisuus, missä luin myös bulgarian kieltä. Tarkempia syitä eduskuntavaaliehdokkuudelleni ja valitsemalleni puolueelle löydät ehdokassivultani: http://ihmisyydenpuolesta.fi/team/erkki-seppanen/

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Erkki Seppänen:

Pyrkimys velkaantumisen estämisestä on oikea, mutta palveluiden alasajo ei ole ratkaisu, vaan kokonaiskysynnän kasvattaminen omalla rahapolitiikalla ja perustulolla, jotka stimuloivat taloutta. Parhaat säästökohteet löytyvät ulkomaille kulkevasta rahaliikenteestä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Erkki Seppänen:

Vain jokseenkin samaa mieltä, koska palkkatulojen kiristämisen sijaan on olennaisempaa yhtenäistää sekä palkka- että pääomaverotusta samalla tavalla progressiiviseksi. Myös tällä hetkellä täysin laillinen mutta täysin epäeettinen verosuunnittelu on saatava kuriin, jotta laki vastaisi yleistä oikeustajua.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Erkki Seppänen:

En ole periaatteellisella tasolla ydinvoimaa vastaan, mutta Fukushiman tapahtumat ja Olkiluodon rakentamiseen liittyvät ongelmat osoittavat, että ydinvoimaan liittyy paljon yllättäviäkin haittapuolia. Tämän takia Suomessa myös tulee panostaa uusiutuviin energiaratkaisuihin ja valtion tulee antaa myös taloudellisia kannustimia näihin pyrittäessä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Erkki Seppänen:

Kotimaisen turpeen potentiaalia on hyödynnettävä maltillisesti, mutta kivihiilen ja maakaasun tuonnista on pyrittävä eroon. Kymmenen vuotta on kenties liian optimistinen arvio.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Erkki Seppänen:

Sikäli kun tässä tarkoitetaan peruspalveluita ja -turvaa, olen täysin eri mieltä. On varmasti alueita julkisella sektorilla, josta löytyy turhaa byrokratiaa ja tehostamisen mahdollisuuksia, mutta Suomen talouden ongelmat eivät johdu julkisesta sektorista.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Erkki Seppänen:

Itselläni ei ole henkilökohtaista antipatiaa ruotsin kielen opiskelua kohtaan, mutta koko valtakunnan laajuudella tapahtuva, pakollinen ruotsin opiskelu on nykymaailmassa tarpeetonta. Resurssit voitaisiin ohjata hyödyllisemmin esim. kiinan, espanjan tai venäjän valinnaiseen tarjontaan. Kaksikielisissä kunnissa kysymys voitaisiin ratkaista paikallistasolla, molempien kielten etua huomioiden.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Erkki Seppänen:

Pakkotyö ei ole ratkaisu sivistysvaltiossa. IPU:n esittämät keinot palkkauksen ja yrittämisen helpottamiseksi ovat inhimillisempi keino.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Erkki Seppänen:

Perusturva täytyy kuulua kaikille vanhuksille, varallisuuteen katsomatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Erkki Seppänen:

En jaa nykyistä, holhoavaa alkoholipoliittista näkemystä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Erkki Seppänen:

Vieroksun ajatusta siitä, että päätöksentekoa ja palveluita vietäisiin yhä kauemmaksi pienten kuntien asukkailta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Erkki Seppänen:

Pelivaraa tulisi kyllä lisätä työn ehdoista sopimisessa, jotta turvataan toiminnan jatkuminen vaikeinakin aikoina, mutta IPU:n ajamat ratkaisut työn sivukulujen vähentämiseksi ja siirtyminen omaan valuuttaan parantavat suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Erkki Seppänen:

Maaseudun alasajo ei ole kenenkään etu tulevaisuutta ajatellen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Erkki Seppänen:

Yksityinen terveydenhuolto toimii ja saa toimia sitä haluaville, mutta verovaroja ei tule kanavoida niihin. Terveyspalvelujen ja bisneksen sekoittaminen ei kuulu Pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja se on jo nyt altis väärinkäytöksille. Maailman johtavista valtioista löytyy loistavia esimerkkejä siitä, miten terveydenhoitoa ei tule koskaan järjestää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Erkki Seppänen:

Olen itse työskennellyt myös taksinkuljettajana ja nähdäkseni nykyisellä taksijärjestelmällä on hyvä syy olla olemassa, eikä kukaan hyödy näiden yrittäjien ahdingon lisäämisestä. Siitä kärsisi myös laatu ja turvallisuus.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Erkki Seppänen:

EU:sta on enenevässä määrin haittaa Suomelle. Vapaakauppa-alue ETA:n tuomat edut riittäisivät meille. Suomen maatalous on selvästi kärsinyt EU:n byrokratiasta ja direktiiveistä, eikä näin voi jatkua. Suomea koskevat päätökset on tuotava takaisin lähemmäs suomalaisia, ei salaisiin neuvottelupöytiin, joissa ratkaisee pelkkä raha.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Erkki Seppänen:

Rahoitusmarkkinat eivät voi jatkaa nykyisenlaista toimintaa, jossa veronmaksaja kantaa riskin, mutta ei hyödy toiminnasta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Erkki Seppänen:

Liittoutumattomuus on edelleen, nykyisessäkin tilanteessa, oikea tie Suomelle. Venäjään on pidettävä hyvät yhteydet niin poliittisesti kuin taloudellisestikin ja poliitikkojen on hoidettava idänsuhteita aktiivisesti mutta nöyristelemättä. Oman kokemukseni mukaan tätä myös venäläiset arvostavat. Putinin Venäjä ei ole ikuinen. Paras tapa mielestäni vaikuttaa Venäjän kehitykseen on rakentamalla menestyvää yhteiskuntaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Erkki Seppänen:

Mielipiteeni liittyy edelliseen vastaukseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Erkki Seppänen:

Meidän suomalaisten on ensin hyvä laittaa oma työllisyystilanteemme parempaan kuntoon ja ylipäätään keskittyä nykyisten maahanmuuttajien kotouttamisprosessin tehostamiseen, joten nykyinen tilanne on hyvä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Erkki Seppänen:

En ole törmännyt yhteenkään todellisuuteen tai tutkimukseen perustuvaan argumenttiin, jonka vuoksi avioliitto-käsite tulisi rajata pelkästään heteropareihin. Tuore tieteellinen näyttö myös viittaa siihen, että ns. "sateenkaariperheiden" lapset ovat vähintään yhtä hyvinvoivia, kuin heteroperheiden. On hyvä, että Suomi pysyy tässä asiassa sivistysmaiden etulinjassa, eikä sellaiselle kehitykselle, kuten esim. Venäjällä, anneta mahdollisuutta, vaan voimme näyttää esimerkkiä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Erkki Seppänen:

Hädänalaisten ihmisten auttaminen on tietysti perusetiikkaan kuuluvaa toimintaa, mutta kuten kohdassa 20., kotouttamisprosessia täytyy tehostaa sekä länsimaista arvomaailmaa on myös pidettävä yllä, koska sille tämä nimenomainen eettinen toiminta pohjautuu. Monikulttuurisuus ei tarkoita kaiken hyväksymistä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Erkki Seppänen:

Vastuu ei voi olla yksin opettajalla, vaan myös kodeilla, mutta tietämykseni mukaan tällä hetkellä opettajien asema ja auktoriteetti on liian helposti kyseenalaistettavissa ongelmatapausten kohdalla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Erkki Seppänen:

Uskontoa ei tule koskaan sotkea kaikille yhteisten asioiden hoitoon. Myös ko. lausumaa toistavien poliitikkojen edustama kuva "kodista" ja "isänmaasta" on nykyaikana epärealistinen ja vailla todellista arvopohjaa, vaikka sanoihin tietysti liittyy myös paljon positiivista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Erkki Seppänen:

Voitontavoittelu ei ole osa julkista palvelua. Erityisesti tämä koskee lastenhoitoa, terveyspalveluja ja vanhustenhoitoa. Nämä asiat ovat jo nyt menossa täysin epäinhimilliseen suuntaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Erkki Seppänen:

Vain jokseenkin eri mieltä, koska esim. pääomatulojen veronkorotuksissa ja keskipalkkoja paremmin ansaitsevien verotuksessa on joustovaraa. Mutta on etsittävä pysyvämpi menetelmä, mikä löytyy uskoakseni isommista talous- ja rahapoliittisista ratkaisuista, kuten IPU:n vaaliohjelmassa esitetään.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Erkki Seppänen:

Suuret tuloerot johtavat ja ovat historiassa aina johtaneet ongelmiin. Koska kokemuksesta tiedämme, ettei ihminen tai osa ihmisistä halua tai kykene suhteuttamaan omaa tulotasoaan koko yhteiskunnan edun mukaisesti, on hyvä että valtio huolehtii tulojen oikeudenmukaisesta jakautumisesta. Monikymmenkertaisesti pienimmän tuloluokan ylittävät palkat ovat myös hidaste talouden kiertokululle, eli pois kaikilta muilta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Erkki Seppänen:

Edelliseen vastaukseen viitaten, tulonsiirroilla parannetaan heikommin toimeentulevien asemaa, toiminta- ja kulutusmahdollisuuksia, mikä nostaa työllisyyttä, vähentää sosiaalikuluja ja sosiaalisesta syrjäytymisestä aiheutuvia kuluja yhteiskunnalle. Perustulo vähentää myös tarvittavan byrokratian määrää huomattavasti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Erkki Seppänen:

Kvartaalitalouden lyhyestä näkökulmasta toimiminen ei ole eettistä, vaan syö tai tuhoaa resurssit lapsiltamme ja lapsenlapsiltamme. Tämä ei ole myöskään liiketaloudelliselta kannalta pidemmän päälle järkevää, minkä jokainen ymmärtää.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Erkki Seppänen:

Kaikki toiminta vaikuttaa ympäristöön, mutta on tärkeää tietysti minimoida haitat ympäristölle. Täysi luopuminen ympäristölle haitallisista hankkeista lienee käytännössä mahdotonta, mutta periaate vaaran välttämisestä on turvattava lainsäädännöllä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset