KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Annukka Isomaa, Vasemmistoliitto, 141

Oma esittely

Pääluottamusmies, varastotyöntekijä ja ryhmäliikunnanohjaaja. Oulusta kotoisin ja Tampereella vuodesta 2006. Teatterin, musiikin ja liikunan ystävä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Annukka Isomaa:

Palveluista leikkaaminen heikentää jo entuudestaan etenkin pienituloisten asemaa. Suomella ei ole varaa leikata julkisista palveluista, mutta loputtomiin ei voida ottaa velkaakaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Annukka Isomaa:

Veroja tulisi maksaa maksukyvyn mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Annukka Isomaa:

Suomen on satsattava uusiutuvaan energiaan ja ympäristölle turvalliseen energiantuottoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Annukka Isomaa:

Tätä on pidettävä hyvänä tavoitteena. Ilmastonmuutosta on torjuttava kaikin keinoin ja myös edullisista tuotannoista ilmaston kustannuksella on luovuttava.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Annukka Isomaa:

Suomen julkinen sektori kaipaa muutosta. Koulut, tarhat, vanhainkodit, terveydenhuolto yms. eivät kaipaa kutistamista.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Annukka Isomaa:

Mahdollisuus ruotsin opiskeluun on säilytettävä, mutta opiskelijan tulisi vapaasti valita halutessaan esim. saksan, espanjan, ranskan, venäjän tai kiinan kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Annukka Isomaa:

Työnhakija tietää mahdollisuutensa voiko ottaa työtä vastaan. Koulutus, työmatkat, soveltuvuus on hakijalla tiedossa, eikä sitä pidä byrokratialla pakottaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Annukka Isomaa:

Perushoito kaikille varallisuudesta riippumatta. Kenellä on varaa, voi ostaa/hankkia extra palveluita lisäksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Annukka Isomaa:

Rajoittamisella ei ehkäistä alkoholiin liittyviä ongelmia. Ravintolat ovat kuitenkin valvottuja tiloja, toisin kun puistot tai vaikka kodit.. Ravintolat ovat paikkoja joissa voi seurustella ja viettää vapaa-aikaa. Ravintoloissa joissa myydään alkoholia, ei tarkoita että ne olisivat juottoloita.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Annukka Isomaa:

Palkkojen kiristäminen ei tuo eikä takaa lisää työpaikkoja. Työn tulee olla kannattavaa ja siitä tulee saada elämiseen riittävä palkka.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Annukka Isomaa:

Tähän on pyrittävä. Täytyy säilyttää mahdollisuus asua "jumalan selän takana".

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Annukka Isomaa:

Yksityiset terveyspalvelut voivat täydentää julkisia palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Annukka Isomaa:

Kunnissa ollaan tietoisempia palveluiden käyttäjien tarpeista ja toiveista. Jo toimivia malleja pitäisi pystyä soveltamaan sote-uudistukseen ja kuntien toiveet tulee tulla kuulluksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Annukka Isomaa:

Taksien vapauttaminen on aiheuttanut yleisesti enemmän ongelmia. Mielestäni meillä taksit toimii ihan mallikkaasti.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Annukka Isomaa:

Kaikki toimet jotka voivat vähentää tai vähän valvoa verokikkailuja, täytyy ottaa käyttöön

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Annukka Isomaa:

Tämä korostaisi vain vastakkain asettelua Venäjän ja Suomen välille.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Annukka Isomaa:

Omasta maanpuolustuksesta on pidettävä hyvää huolta, mutta en näe että kalliisiin asehankintoihin olisi nyt tarvetta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Annukka Isomaa:

Tarveharkinta on hyvä. Luvataan töitä niille keille sitä on oikeastikkin tarjota.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Annukka Isomaa:

Tasa-arvo.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Annukka Isomaa:

En näe syytä miksi ei pitäisi hyväksyä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Annukka Isomaa:

Kurittaminen ei tee kouluista parempia. Opettajille on suotava työrauha ja opiskelijoille rauha opiskella.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Annukka Isomaa:

Nämä ovat mielestäni henkilökohtaisia arvoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Annukka Isomaa:

Yksityiset tavoittelevat voittoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Annukka Isomaa:

Kahdesta pahasta valittava veronkorotukset. Leikkaaminen julkisista palveluista ei tuo säästöjä, vaan pidemmällä tähtäimellä lisää kustannuksia tulevaisuuteen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Annukka Isomaa:

Lahjakkuus ja ahkeruus ei ole mitattavissa tuloeroilla.. jos nyt kysymyksen ymmärsin oikein.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Annukka Isomaa:

Ei ole varaa laittaa taloskasvua ja työpaikkojen luomista ympäristön edelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset