KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pirjo Raunio, Kristillisdemokraatit, 16

  • Puolue:  Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri:  Pirkanmaa
  • Ehdokasnumero:  16
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  48
  • Koulutustaso:  FT
  • Lasten lukumäärä:  2
  • Ehdokas Facebookissa »

Oma esittely

Työskentelen koulutuspäällikkönä Satakunnan koulutuskuntayhtymässä ja tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Minulle tärkeää: lapset, lasten ja perheiden hyvinvointi, koulutus ja siihen liittyvät asiat.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pirjo Raunio:

Palveluiden ja etuisuuksien leikkauksissa täytyy kuitenkin huomioida se, että ei rokoteta pienituloisten lapsiperheiden asemaa. Etuisuuksista karsittava ylisuuret eläkkeet.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pirjo Raunio:

Puolisoiden tulot voisi laskea yhteen ja veroprosentin määrittää yhteenlasketuista tuloista. Yhteenlaskun jälkeen suurimmissa tuloluokissa olevien verotusta voisi kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pirjo Raunio:

Ruotsin pakollisuus vie ajan ja motivaation tärkeämpien ja laajemmin puhuttujen (saksa, venäjä, ranska tai vaikka kiina) kielten opiskelulta. Ruotsia voisivat opiskella ne, jotka ovat siitä kiinnostuneet.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pirjo Raunio:

Työssäni kuulen usein kommentin: "Ei kannata ottaa työpaikkaa vastaan, koska saman rahan saan työttömänä."

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pirjo Raunio:

Jossakin rajoissa kyllä, jos omaisuus on muodossa, josta sitä on helppo käyttää. Taloa ei vanhukselta saa laittaa myyntiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pirjo Raunio:

Alkoholin aiheuttamat kansanterveydelliset haitat ja kulut ovat jo nyt liian korkeita.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pirjo Raunio:

Pakko ei ole koskaan hyvä asia. Tulee myös laskea todelliset hyödyt ja haitat.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pirjo Raunio:

Yrityskohtaiset sopimukset voisivat luoda eriarvoisuutta ja mielivaltaa, mutta jossakin määrin tätä voisi kokeilla, en tyrmää täysin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pirjo Raunio:

Ei ihan koko Suomen kaikkia kolkkia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pirjo Raunio:

Ainakin saatavuuden suhteen, jotta esim. terveyspalveluita olisi ylipäätään saatavilla silloin, kun niitä tarvitsee.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pirjo Raunio:

En tunne asiaa tarpeeksi kommentoidakseni.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pirjo Raunio:

Tarveharkintaa tulee olla, sen kriteereitä ja menetelmiä voisi tarkentaa. Mutta työperusteista maahanmuuttoa myös tarvitaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pirjo Raunio:

Lpasella on oikeus isään ja äitiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pirjo Raunio:

Opettajilta on viety keinot kurinpitoon. En kannata fyysistä rangaistusta, mutta nykyisellään liian monet opettajat kokevat tulevansa kiusatuiksi työpaikallaan, eikä keinoja puuttua asioihin juuri ole.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pirjo Raunio:

Tarveharkinta

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pirjo Raunio:

Tähän ei voi vastata yksiselitteisesti, koska julkisia palveluita on monenlaisia, sosiaalietuisuuksia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pirjo Raunio:

Tuloerot eivä aina johdu lahjakkuudesta ja ahkeruudesta, vaan jostakin muusta. Lahjakas ja ahkera ei välttämättä ei tienaa paljon.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pirjo Raunio:

Vrt kysymys 26. Kaikkia julksia palveluita ei voi niputtaa samaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pirjo Raunio:

Myös ympäristöasioista tulee huolehtia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset