KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jarno Luoma-Nirva, Piraattipuolue, 83

Oma esittely

Liberaalipiraatti. Kannatan mm. suoraa demokratiaa, yksilönvapauksia ja perustuloa. Edustuksellisesta demokratiasta tulisi siirtyä hiljalleen suoraan demokratiaan. Omalta osaltani ajattelin aloittaa sen saman tien: jos tulen valituksi eduskuntaan, saavat kaikki minua äänestäneet(1) vaikuttaa jokaiseen äänestykseen(2), mistä pääsen eduskunnassa äänestämään. Eli kun eduskuntaan tulee uusi lakimuutosehdotus, saavat edustamani kansalaiset äänestää, tulisiko minun äänestää ehdotuksen puolesta vai vastaan. Sitoudun noudattamaan äänestyksen tulosta siinäkin tapauksessa, että sattuisin itse olemaan eri mieltä. (1):Koska vaalisalaisuuden vuoksi en voi tietää, ketkä minua ovat äänestäneet, joudutaan tässä hieman soveltamaan. (2):Poislukien asiat, joista on jo kanta puolueohjelmassa. Esimerkiksi seuraavat yksilönvapauden rajoitukset tulee poistaa: -Kauppojen ja ravintoloiden aukiolorajoitukset -Alkoholi- ja rahapelimonopolit -Asevelvollisuus -Internetin sensurointi

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Leikkaukset olisi kannattanut tehdä hyvinä aikoina, mutta koska niitä ei tehty silloin, nyt ne joudutaan tekemään huonoina aikoina, muuten ollaan kohta Kreikan tilanteessa. Leikkaamisvaraa on kuitenkin runsaasti ilman, että joudutaan puuttumaan mihinkään olennaiseen kuten köyhien toimeentuloon tai sairaiden hoitoon. Elinkeino- ja yritystuista ja turhien sääntöjen valvontabyrokratioista on hyvä aloittaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Työnteon verottaminen on ylipäätään typerää. Koko yhteiskunta pyörii työnteon varassa. Yhtäältä vedotaan, että ihmisten pitäisi tehdä töitä enemmän ja murehditaan työttömyydestä, mutta sitten työnteosta kuitenkin rangaistaan verotuksella. Työn verotusta tulisi keventää reippaasti ja sen sijaan korottaa saaste- ja haittaveroja. Jos se ei riitä, niin sitten edes vähemmän vahingollisia veroja kuten maa- ja kiinteistöveroja, ne eivät katoa tai muuta ulkomaille vaikka niitä verotettaisiinkin enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Ydinvoimassa on ongelmansa, mutta jos ilmastonmuutos aiotaan tosissaan pysäyttää, tähän hätään ei muitakaan realistisia vaihtoehtoja ole. Tosin laitetoimittajaksi ei ehkä kuitenkaan kannattaisi valita venäläistä eikä välttämättä ranskalaistakaan yhtiötä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Varsinkin kivihiili on ympäristölle haitallista, maakaasun suhteen taas ollaan riippuvaisia Venäjästä, mistä seuraa omat ongelmansa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Erityisesti erilaisia sosiaalitukia on hillitön määrä ja hakemusten käsittelyyn, kuittien valvontaan ja väärinkäytösten estämiseen vaaditaan tolkuton virkamiesarmeija, puhumattakaan siitä ajasta mikä hakemusten täyttäjiltä menee hukkaan. Tukien korvaaminen yksinkertaisella, kaikille yhtäsuurella perustulolla pienentäisi julkista sektoria huomattavasti ja jäljelle jääneet virkailijat voisivat keskittyä oikeasti ihmisten auttamiseen papereiden pyörittelyn sijaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Opiskelutunteja on käytettävissä rajallinen määrä, ne kannattaa käyttää mahdollisimman hyödyllisten asioiden opiskeluun. Suomalaisilla on jo äidinkielenään yksi maailman vähiten puhutuista kielistä, ei ole välttämättä järkevää käyttää rajallisia opiskelutunteja toisen lähes yhtä harvinaisen kielen opiskeluun, kun venäjän ja kiinan taitajista on huutava pula. Halukkaiden tulisi saada opiskella ruotsin sijaan jotain muuta kieltä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Kyllä työttömät ottavat muutenkin mielellään vastaan työpaikan, jos sattuvat löytämään sellaisen, joka parantaa heidän toimeentuloaan. Ongelmana on lähinnä työpaikkojen puute (koska palkat ovat säänneltyjä ja yrittäjyys riskialtista koska yrittäjä putoaa kaikkien tukien ulkopuolelle) ja toisaalta kannustinloukut, kun työssäkäynti aiheuttaa tukien menetyksien ja käteen jäävä osuus ei merkittävästi muutu, huonoimmassa tapauksessa saattaa jopa pienentyä. Molemmat ongelmat korjaantuvat perustulolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Eivätköhän varakkaat vanhukset ole maksaneet tuloistaan ja omaisuudestaan sen verran veroja, että luulisi niillä jo kattavan heidän hoitonsa. Kuoleman jälkeen valtio ottaa lisäksi jälkeen jäävästä omaisuudestakin reilun siivun, josta luulisi jäävän yli muidenkin hoitamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Kauppojen, ravintoloiden ja kaikkien muidenkin palveluiden aukiolorajoitukset tulisi poistaa kokonaan. On kunkin yrittäjän oma asia, koska haluaa liikkeensä pitää auki. Toki meluhaittojen vuoksi yöaukioloja voidaan rajoittaa, mutta sen tehkööt kaupungit tapauskohtaisesti, ei valtio kaikkien puolesta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Kunnat ja kuntalaiset päättäköön itse, milloin katsovat yhdistymisen olevan taloudellisesti järkevää. Ulkopuolisten on turha ryhtyä pakottamaan. Kuntien pakollisia tehtäviä sen sijaan voisi karsia niin, ettei kuntien suurikaan määrä olisi ongelma.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Jos kauppa ei käy pyydetyllä hinnalla, silloin hintaa on syytä laskea tai joutuu pyörittelemään peukaloitaan. Sama pätee työmarkkinoihin. Ammattiliittojen neuvottelemien sopimusten tulisi koskea vain liittojen jäseniä, muut voivat halutessaan neuvotella erilaiset sopimukset. Tätä ennen tulee kuitenkin ottaa käyttöön perustulo, jotta pienipalkkaistenkin toimeentulo on turvattu ja neuvotteluasema tasavertaisempi kun työstä on mahdollista kieltäytyä jos tarjottu palkka tai työehdot eivät miellytä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jarno Luoma-Nirva:

On ihmisten oma asia päättää, missä haluavat asua. Valtion ei tule suosia tai sorsia sen enempää kaupunki- kuin maaseutuasumistakaan. Tällä hetkellä asumistuki suosii kaupunkiasumista, kun valtio korvaa osan asumiskuluista, mitkä ovat kaupungissa korkeammat. Asumistuen korvaaminen kaikille yhtäsuurella perustulolla tekisi halvemmasta, mutta kauempana palveluista olevasta maaseutuasumisesta tasevertaisemman vaihtoehdon.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Asiakkaalla tulisi olla enemmän valinnanvaraa, mitä palveluita käyttää, olivat nämä sitten julkisia tai yksityisiä. Tällöin hyvät palveluntarjoajat menestyvät ja huonot karsiutuvat pois, jolloin palveluiden laatu paranee. Palvelusetelimalli olisi hyvä tapa antaa päätösvalta palveluiden käyttäjille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Mitä lähempänä kansalaista päätökset tehdään, sitä parempi. Siksi kuntien päätösvaltaa ei tule viedä kauemmas.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Vapaat markkinat toimivat kaikissa muissakin palveluissa, miksi taksiliiketoiminta olisi poikkeus? Hyvin tuo näyttää toimivan Ruotsissakin, eipä siellä ole kaipailtu sääntelyn perään.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Ihmisten, pääomien ja tavaroiden vapaa liikkuvuus ovat erinomaisia asioita. Sen sijaan vallan liika keskittäminen on usein riskialtista ja lisää byrokratiaa, yhtään enempää liittovaltion suuntaan ei kannattaisi enää mennä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Varusmiespalvelus tulee muuttaa vapaaehtoiseksi molemmille sukupuolille. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahoja tulee nostaa sen verran, että palvelukseen astuu riittävästi vapaaehtoisia, minkä vuoksi puolustusvoimien rahoitusta täytyy lisätä. Toki muutenkin uskottavaan puolustukseen kannattaa panostaa, varsinkin kun naapurimaamme on alkanut taas aggressiiviseksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Jos joku haluaa tulla Suomeen tekemään töitä ja maksamaan veroja, miksi ihmeessä tätä tulisi vaikeuttaa? Itse asiassa koko työlupavaatimuksesta voisi luopua, kuka tahansa saisi ryhtyä työntekijäksi vaikka kesken turistimatkan jos haluaa, kunhan työnantaja huolehtii verojen maksusta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Ehdottomasti, kansalaisten tulee olla lain edessä tasa-arvoisia. Samaa sukupuolta olevien vanhempien ei ole sitä paitsi havaittu olevan yhtään huonompia kuin eri sukupuolta olevienkaan, ehkä pikemminkin päin vastoin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Itse kallistuisin enemmän vapauden ja tasa-arvon kannalle. Varsinkin uskonnon sekoittamisesta politiikkaan seuraa harvemmin mitään hyvää.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Asiakkaan valinnanvaran kasvaminen on aina hyvä asia. Julkisia palveluita voitaisiin rahoittaa entistä enemmän palvelusetelimallilla, jossa asiakas saa itse päättää, käyttääkö mielummin julkisia vai yksityisiä palveluita.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Verojen korotuksen sijaan voisi leikata esimerkiksi yritystuista. HS:n tekemän laskelman mukaan (HS 17.2.2012 ) valtio tukee yrityksiä vuosittain noin 4,8 miljardilla eurolla, josta 3,7 miljardia euroa on erilaisia verotukia. Eli valtio verottaa ensin kaikkia yrityksiä ja sitten jakaa näitä verorahoja joillekin suosikkiyrityksilleen. Yksin Viking Linelle maksettiin 50 miljoonaa euroa tukea (Yle 23.11.2014).

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Vaikka emme eläkään täysin reilussa maailmassa, jossa henkilön tulot riippuisivat pelkästään hänen lahjakkuudestaan ja ahkeruudestaan, on niissä silti jonkin verran korrelaatiota. Tuloerot sinänsä eivät ole ongelma, kunhan köyhimpienkin toimeentulo on turvattu ja jokaisella on mahdollisuus parantaa tulojaan riippumatta vanhempien varallisuudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Erilaiset sosiaalietuudet tulisi korvata yhdellä yksinkertaisella perustulolla. Myös puoluetuet ovat Suomessa Euroopan toiseksi suurimmat, niiden pienentäminen ei kenties pelastaisi taloutta mutta toimisi hyvänä esimerkkinä että poliitikotkin osallistuvat säästötalkoisiin. Lisäksi myös eduskunnan ulkopuolisten puolueiden tulisi päästä tuesta osallisiksi, niillä on tuelle enemmän tarvetta. Tuki tulisi jakaa eduskuntapaikkojen sijaan vaaleissa saatujen äänimäärien perusteella.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Talouskriisejä tulee ja menee vähän väliä, mutta kerran tuhottua ympäristöä ei enää saa takaisin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jarno Luoma-Nirva:

Palkkatyön verottamisesta voitaisiin siirtyä enemmän ympäristöhaittojen verottamiseen, tämä kannustaisi yrityksiä vähentämään ympäristön saastuttamista ja palkkaamaan sen sijaan lisää työntekijöitä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset