KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tiina Palovuori, Perussuomalaiset, 128

Oma esittely

Olen 20-vuotias biotekniikan opiskelija Tampereelta. Minulla on aiempaa taustaa nuorisopolitiikasta, ja olen viimeisten viiden vuoden ajan ollut edustajana useissa kunnallisissa lautakunnissa ja työryhmissä. Minulle tärkeintä politiikassa on päätöksenteon avoimuus, julkisuus ja ihmisläheisyys - ei byrokratialle ja virkakielelle, joita julkinen sektori on täynnä. Mitä suorempaa demokratia on, sen parempi. Vaaliteemojani ovat yrittäjyyden helpottaminen, julkisen hallinnon vähentäminen, kovemmat rangaistukset seksuaali-, väkivalta- ja lapsiin kohdistuvista rikoksista sekä realistinen ja kestävä maahanmuuttopolitiikka. Tärkeintä on saada Suomi nousuun, ja se onnistuu vain yrittäjyyteen kannustamalla. On aika tehdä, päättää ja muuttaa - ja siinä me nuoret olemme hyviä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tiina Palovuori:

Leikkaukset ovat välttämättömiä. Tärkeintä on leikata oikeista paikoista eli pääasiassa julkisesta hallinnosta, toimimattomasta kehitysavusta ja sosiaalitukijärjestelmän kannustinloukuista. Väärästä paikasta säästetty euro voi kostautua satakertaisena, enkä terveydenhuollosta tai koulutuksesta siksi säästäisikään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tiina Palovuori:

Kiristetty palkkaverotus kohdistuu usein nimenomaan yrittäjiin, joilta ei enää pidä verottaa. Palkka (ei siis pääoma), jota ahkerasti tehty työ kerryttää, on jo rajusti verolla. Vaikka aivan suurituloisimmille voisi verotusta periaatteessa lisätä, on riskinä henkilöiden ja yritysten siirtyminen ulkomaille, jolloin verot jäävät kokonaan saamatta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tiina Palovuori:

Ydinvoima on oikein rakennettuna ja suunniteltuna turvallista, tehokasta ja ympäristöystävällistä. Sitä tarvitaan Suomeen ehdottomasti lisää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tiina Palovuori:

Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä energianlähteitä, joista luopuminen ei kannata. Meillä ei myöskään ole vielä sellaista tekniikkaa, joka riittäisi korvaamaan näitä perinteisiä energiamuotoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tiina Palovuori:

Tämä on tärkeä vaaliteemani. Julkisella sektorilla on paljon byrokratiaa ja paljon ei-välttämätöntä virkamiestoimintaa, josta voi karsia. Taloustilanteessamme on taattava perusasiat ja karsittava ylimääräisistä, kuten erilaisista kulttuuriselvityksistä ja kuntaidentiteettipohdinnoista, joihin olen itse törmännyt kunnallispolitiikassa. Terveydenhuollosta tai koulutuksesta säästäminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tiina Palovuori:

Suomalaisten selvä enemmistö vastustaa pakkoruotsia, ja niin minäkin. Pakkoruotsilla ei ole enää mitään virkaa kouluissamme, vaan kielivalinta tulee vapauttaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tiina Palovuori:

Työpaikka pitäisi vastaanottaa silloin, kun se sijaitsee järkevällä etäisyydellä. Aina ei ole mahdollista saada koulutusta vastaavaa työtä, ja silloin on hyväksyttävä muutakin. Työntekoon tulee aina kannustaa, ja yhteiskunnan kannalta työttömyysturvan varassa eläminen on suuri menoerä. Työpaikan vastaanottaminen myös ehkäisee syrjäytymistä, joka on usein seurausta pitkäaikaisesta työttömyydestä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tiina Palovuori:

Mikäli tämä ratkaisumalli valitaan, pitäisi perintövero samalla poistaa kokonaan - omaisuudesta on jo verotettu omaan hoivaan kulunut osuus. Hyvä puoli tässä toki olisi se, että vähävaraisten vanhusten hoitoon käytettävät resurssit lisääntyisivät.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tiina Palovuori:

Ehdottomasti. Alkoholikulttuurin korjaaminen alkaa tabujen ja turhan sääntelyn purkamisesta. Aukioloaikojen vapauttaminen edesauttaisi myös alan kilpailua ja yrittäjyyttä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tiina Palovuori:

Valtio ei saa sanella kuntaliitoksia, mutta kannustaa niihin kyllä. Kuntaliitoksissa kärsivät tyypillisesti pienet kunnat palveluiden keskittyessä suurimpiin keskuksiin. Paikallinen päätöksenteko on lähimpänä kansalaista, eikä sitä siksi pidä keskittää muutamaan jättikuntaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tiina Palovuori:

Tämä mahdollistaisi turhan paljon työntekijöiden huonoa ja epäreilua kohtelua, ja asettaisi ihmiset alueellisesti epätasa-arvoiseen asemaan kilpailun vuoksi. Palkkauksen sivukuluja on kuitenkin pienennettävä huomattavasti, jotta yrityksillä on varaa palkata. Yritysverotusta täytyy muutenkin korjata Viron veromallin mukaiseksi siten, että omaan työllistävyyteen panostaminen kannattaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tiina Palovuori:

Maatalouden kannalta on tärkeää pitää myös maaseutu elävänä ja palvelut kunnossa. Koko Suomi ei voi sijoittua Kehä III:n sisälle, eikä liiallinen keskittyminen ole hyväksi Suomelle. Esimerkiksi polttoainevero rankaisee jo syrjäseudulla asuvia, ja sitä tulisi keventää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tiina Palovuori:

Vapaa kilpailu ohjaa julkisia palveluita parantamaan toimintaansa. Näitä on syytä asettaa rinnakkain ainakin siellä, missä yksityisiä palveluita jo toimii infrastruktuureineen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tiina Palovuori:

Kaavailtu sote-uudistus on huono juuri siinä, että se rankaisee kuntia, jotka ovat väestörakenteestaan huolimatta hoitaneet palvelunsa tehokkaasti. Vastustan myös esitettyä maakuntamallia, joka ymmärtääkseni toisi kolmannen hallinnollisen, byrokraattisen ja verottavan portaan kuntien ja valtion rinnalle. Kuntien yhteistyötä on toki tehostettava, mutta kuntien omilla ehdoilla ja niiden erityispiirteet huomioiden.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tiina Palovuori:

Vapaa kilpailu parantaa palveluita kuluttajalle, eikä taksilupien määrän rajoittaminen ole järkevää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tiina Palovuori:

EU on epäonnistunut poliittinen kokeilu, josta maksamme nyt kovaa hintaa. Meiltä viedään vähitellen pois kaikki se päätösvalta, joka itsenäiselle valtiolle kuuluisi. Vain suomalaiset tietävät, mikä Suomelle on parhaaksi - ja miljardien tukipaketit eivät ole. Eroaminen eurosta ja unionista on mahdollista, ja se mahdollisuus pitää hyötyineen ja haittoineen kartoittaa nopeasti, ennen liittovaltioksi luisumista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tiina Palovuori:

Tällainen vero tulisi Suomelle kalliiksi, eikä meidän tule siihen missään nimessä lähteä. Meidän on ensisijaisesti valvottava kansallista etuamme.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tiina Palovuori:

Natoon liittymisestä tulee tehdä kunnollinen selvitys ja sen jälkeen kansanäänestys. Perustuslaki valitettavasti mahdollistaa vain suuntaa-antavan kansanäänestyksen, mutta itse äänestäisin tässä asiassa kansan enemmistön mukaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tiina Palovuori:

Maanpuolustus, tapahtui se sitten sotilasliitossa tai ei, lähtee aina itsenäisestä puolustuskyvystä. Tämä on Suomessa leikkausten takia vaakalaudalla, ja toimivaan puolustukseen on investoitava. Emme voi sulkea silmiämme Venäjän laajentumispyrkimykseltä, joka on tällä hetkellä ulkopolitiikkamme suurimpia uhkia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tiina Palovuori:

Ei ole mitään järkeä tuoda Suomeen työperäisiä maahanmuuttajia, joille ei ole töitä. Tarveharkinta on ehdottomasti säilytettävä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tiina Palovuori:

Avioliittolaki on mennyt eduskunnassa vahvistusta vaille läpi, mutta adoptio-oikeuksia rajoittaisin vielä lasten parhaaksi. Tämä on henkilökohtainen vakaumukseni, jonka mukaan äänestäisin eduskunnassa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tiina Palovuori:

Vastaanottokeskukset ovat pitkällä aikavälillä aiheuttaneet kunnille taloudellisia tappioita ja joskus myös sosiaalisia ongelmia. En kannattaisi sellaisen perustamista kotikuntaani.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tiina Palovuori:

Olen ehdottomasti samaa mieltä, ja tätä varten opettajien valtuuksia tulee lisätä. Toki vanhan liiton karttakeppimalliin en usko minäkään, mutta kurinpidollisia toimenpiteitä on oltava helpompi määrätä. Koulussa opetellaan sosiaalisia taitoja, ja niitä ovat myös muiden huomioiminen ja kohteliaan käytöksen oppiminen. Kiusauksen estämiseksi siitä on annettava kovempia rangaistuksia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tiina Palovuori:

Nämä ovat kaikki omia arvojani. Niin ovat myös yrittäjyys, ahkeruus ja vastuuntunto.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tiina Palovuori:

Harkiten, laadullisesti kilpailuttaen ja kansalaisten mielipiteitä kuunnellen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tiina Palovuori:

En pysty vastaamaan kysymykseen yksiselitteisesti. Kyse on niin suurelta osin siitä, mistä leikataan ja mitä veroja korotetaan. Julkista hallintoa on karsittava, se on ensisijainen leikkauskohde. Terveyspalveluita tai koulutusta sen sijaan ei saa huonontaa. Pääomaverotusta olisi mahdollista korottaa. Yritysverotusta taas on pikemminkin kevennettävä, jotta pidemmällä aikavälillä yrityksiä ja niiden verotuloja sekä työpaikkoja syntyisi enemmän.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tiina Palovuori:

En ole samaa mieltä kysymyksen asettelun kanssa, mutta ajatusmallin kyllä. Todella suuret tuloerot haittaavat yhteiskuntaa, mutta työnteosta ja ahkeruudesta on aina palkittava.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tiina Palovuori:

Kannustinloukut ovat kestämättömiä, ja niistä on päästävä eroon. Ennen kaikkea on parannettava yksityisen sektorin kannattavuutta, jotta tuloja riittää esimerkiksi terveyspalveluiden rahoittamiseen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tiina Palovuori:

Tällä hetkellä taloustilanne sanelee sen, mihin meidän tulee panostaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tiina Palovuori:

Jos riskinä on paikallisen ympäristön tuhoutuminen, on hankkeesta luovuttava. Suomi ei kuitenkaan voi pelastaa koko biosfääriä, ja investoinneissa on mietittävä kansallista etua. Jos investoinnin hyödyt ylittävät sen haitat, se on toteutettava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset