KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markus Tasanen, Piraattipuolue, 96

Oma esittely

Olen logistiikka-asiantuntija ja aidosti vaihtoehtoinen ehdokas näiden eduskunnassa olevien puolueiden edustajien sijaan, sillä itse koen heidän keskittyvän enemmän puoluepeliin ja omien etujensa ajamiseen toimivamman tasaveroisen yhteiskunnan rakentamisen sijaan. Lisäksi moni edustaja tuntuu vieraantuneen todellisuudesta. Piraattipuolueen perusarvojen lisäksi, painotan itse juurikin toimivampaan talouspolitiikkaan sekä olen kiinnostunut opintojärjestelmän uusimisesta. Peräänkuulutan vastuunkantoa nykypolitiikassa, jolloin kesken kauden ei tule siirtyä "parempiin tehtäviin" eduskunnan ulkopuolelle. Toivon, että näissä vaaleissa äänestät sellaista ehdokasta, joka oikeasti ajaa sinun asiaasi. Lupaukset on petetty liian monta kertaa. Jos vastustat nykyistä holhousyhteiskuntaa ja haluat muutosta, äänestä minua.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markus Tasanen:

On muistettava valtion velkojen tuplaantuneen EU-jäsenyyden aikana. Julkisen sektorin menoja on leikattava poistamalla päällekkäisyyksiä niin eri virastojen välillä sekä esimies- ja johtajaportaissa. Lisäksi valtion yritysten sekä virastojen ulkoistamisralli täytyy lopettaa, sillä näin on siirretty ja siirretään tulevaisuudessa valtion tuottoja yksityisiin taskuihin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markus Tasanen:

Tuloverotusmalli täytyisi uudistaa. Kaikki tulot pitäisi olla samalla viivalla sidottuna samaan henkilökohtaiseen veroprosenttiin välittämättä tulojen muodosta. Ainoat verovähennykset tulisi olla selkeät hankintakustannukset, kuten ostotilanteessa, tai työmatkakustannusten kompensointi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markus Tasanen:

Ensin olisi saatava jo olemassa olevat ydinvoimahankkeet valmiiksi. On täysin käsittämätöntä, että Olkiluoto 3:nen ei ole vieläkään tuottanut wattiakaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markus Tasanen:

Uusiutuvien ja vähäpäästöisten energiamuotojen kehitystä sekä tuotantoa tulee lisätä, mutta omavaraisuus on taattava. Sähkön siirrossa syntyvä hävikki ulkomailta ostetusta energiasta voi aiheuttaa suurempia ympäristörasitteita, kuin esimerkiksi turpeen käyttö.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markus Tasanen:

Byrokratiaa tulee keventää jo lainsäädännön kautta. Yksityistäminen on aiheuttanut ainoastaan kustannusten kasvua viranomaistoiminnassa. Eri virastojen toimintoja tulee yhdistää tehokkaammin sekä työvoimakarsinta tulee kohdistaa työntekijän sijasta johtoon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markus Tasanen:

En näe perusteita pakkoruotsille. Vapaaehtoinen opiskelu parantaa määrän sijasta laatua. Tämän sijaan on keskuteltava opintojärjestelmän uusista paineista, esimerkiksi kodaaminen on saatava jo peruskouluun. Näin on jo toimittu maailmalla ja olemme tässä asiassa auttamatta jälkijunassa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Markus Tasanen:

Pakotettu työntekijä on tehoton työntekijä. Oppisopimuskäytäntöjä puolestaan on tehostettava huomattavasti ja otettava se oikeasti varteenotettavana vaihtoehtona ammatillisen koulutuksen rinnalle. Turhia työkohtaisia lupia perusammateissa on poistettava. Alan vaihtaminen täytyy olla tavalliselle työntekijälle nykyistä helpompaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Markus Tasanen:

Jo nyt osa yksityisistä toimijoista lypsävät eläkeläisten varoja perusteetta. On eri asia maksaa lisäpalvelusta vapaaehtoisesti, mutta perusvanhustenhuolto on yhteiskunnallinen toimi, jolloin se kuuluu tärkeänä osana julkista sektoria. Tämän rahoitus tulee kuitenkin tulla verotuksesta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markus Tasanen:

Ainoa rajoittava tekijä aukioloaikoihin tulisi olla ravintolan ympäristö. Mikäli ravintola on esimerkiksi osa asumuskiinteistöä, niin tällöin voitaisiin rajata aukioloaikaa. Samoin ravintoloitsijalla tulisi olla oikeus päättää esimerkiksi ravintolan savuttomuudesta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Markus Tasanen:

Kuntien lukumäärällä ei ole todellisuudessa mitään merkitystä. Ennemminkin pitäisi panostaa nk. talousongelmaisten kuntien auttamiseen, esimerkiksi toiminnan opastuksella tms.. Tämä ei aina tarkoita raharuiskeita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markus Tasanen:

Palkkaongelmaa suurempi on työntekijöiden ylisuojelu, eikä palkkojen leikkaamiset työpaikkoja tuota. Tehokas työntekijä tuottaa palkkansa. Työpaikat muodostuvat työvoiman tarpeesta, joten meidän tulee vahvistaa suomalaisen työntekijän kannattavuutta ulkomaiseen nähden. Tämän ongelman eteen ei olla toistaiseksi tehty mitään. Vaatimukset ja kustannukset tulee olla vähintään samat riippumatta työntekijän kansalaisuudesta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markus Tasanen:

Byrokratiaa karsimalla helpotamme pienyrittäjyyttä myös syrjäseuduilla. Tätä kautta annetaan mahdollisuus tuottaa oma elantonsa ja luoda mahdollisia työpaikkoja myös suurkaupunkien ulkopuolelle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markus Tasanen:

Sote-uudistus tulisi ajaa alas. Kenotekoinen viritelmä, joka tulee ainoastaan nostamaan kustannuksia. Takoituksena on taas saada yksityinen toimija hyötymään yhteiskunnan kustannuksella. Yksityisen sektorin lääkäripalvelut tulisi pikemminkin rajata tiettyihin toimialoihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markus Tasanen:

Se on iso osa yksilön itsemääräämisoikeutta, että käytännön toiminnasta pystytään päättämään kuntatasolla. Muuten isot asutuskeskukset sanelevat liikaa, jolloin syrjäseudulla asuminen tehdään mahdottomaksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markus Tasanen:

Valtion on hyvä päättää taksipalveluiden kattohinta alueittain. Tukholman mallinen mafia-toiminta ei ole järkevää Suomessa. Sen sijaan taksilupien määräytymiseen voitaisiin tehdä muutoksia. Esimerkiksi lukumäärää ei välttämättä tarvitse rajoittaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markus Tasanen:

Valtion velka on tuplaantunut jäsenyysaikana. Nämä olemassa olevat yhteistyömallit olisi voinut toteuttaa ilman liittovaltio-fantasiaa. Kansainvälinen yhteistyö ja standardien yhtenäistäminen eri valtioiden välillä on toivottavaa, mutta voittojen ja tappioiden liikuttelu eri valtioiden välillä on kyseenalaista, sillä näistä hyötyy vain yksityiset rahoituslaitokset Euroopassa. Lisäksi direktiiveissä olisi pitänyt ottaa enemmän huomioon alueelliset vaatimukset.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Markus Tasanen:

Suomen verotuskäytäntö pitäisi uusia kaikilta osa-alueilta. Yksinkertaisempi ja selkeämpi verotusmalli vähentäisi yksityisten ihmisten vero-optimointia ja maksupakoilua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markus Tasanen:

Suomi ei tule saamaan mitään apua hyökkäystilanteessa Natolta maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. Sen sijaan Naton toimet tullaan keskittämään etelämmäksi, jota kautta kulkee maayhteys mm. Saksaan ja Ranskaan. Jäsenyydellä Suomesta tehdään keinotekoisesti uhka itänaapurille, ja samalla heikennetään omaa puolustusta sälyttämällä Viron ilmatilan puolustaminen Suomen ilmavoimille. Kysymys kuuluu, kuka hyötyy henkilökohtaisesti jäsenyydestä? Ja pitää muistaa, ettei jäsenyys ole ilmaista Suomelle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Markus Tasanen:

Suomen tulisi panostaa enemmän itsetuotettuun parempaan puolustuskalustoon. Tällä olisi myös työllistävä vaikutus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markus Tasanen:

Nimenomaan työperäinen maahanmuutto on suotavaa. Mutta ulkomaisen työvoiman peruskustannukset, vaatimukset ja lupa-asiat tulee olla yhteneväiset kotimaisen työvoiman kanssa. Esimerkiksi kuljettajan peruspalkka tulee olla yhtä suuri, vaikka työntekijä tulisikin ulkomailta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markus Tasanen:

Ihmisten kaikenlainen erottelu tulisi poistaa jo lainsäädännön tasolla. Muutenkin kaikentyyppinen ihmisen muottiin valaminen ei ole valtion tehtävä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markus Tasanen:

Vastaanottokeskuksen sijoittamiseen liittyy paljon, jonka vuoksi tämänkaltaisen keskuksen sijoittaminen pikkukuntaan ei välttämättä ole paras ratkaisu. Kunnalla tulee olla valmiudet ylläpitää keskusta, sekä ympäristön tulee tarjota enemmän mahdollisuuksia oppia sisäistämään suomalaista kulttuuria.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markus Tasanen:

Ensimmäinen ja toinen oppiaste tulisi yhdistää poistamalla molemmista turhanpäiväisyyksiä. Toisekseen yhteiskunnalisen vastuun opettaminen tulisi aloittaa aiemmin lähentämällä koulu- ja työelämää. Opettajiin ei tulisi kohdistaa leikkauksia yhdistämisen yhteydessä, sillä meidän täytyisi keskittyä enemmän yksilön ominaisuuksien vahvistamiseen. Tämä mahdollistaisi nopeamman siirtymisen työelämään, mutta ei estäisi opiskelemasta pidemmälle.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Markus Tasanen:

Ensinnäkin uskonnolla ei pitäisi olla mitään tekemistä politiikan kanssa. Sen sijaan koti ja isänmaa tulisi olla ensisijaiset arvot poliitikolle. Tämän vuoksi olen itse ehdolle asettunut, koska koen ettei näitä arvoja kunnioiteta nykypolitiikassa juurikaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markus Tasanen:

Jokainen jo toteutettu valtion yritysten ulkoistaminen ja julkisten palvelujen yksityistäminen on aiheuttanut huomattavat lisäkustannukset. Näillä ulkoistamisilla on haluttu ainoastaan siirtää julkisia tuottoja yksityisten toimijoiden taskuun. Tälle rallillle on laitettava piste välittömästi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markus Tasanen:

Koko verotusjärjestelmä tulisi uusia yksinkertaistamalla. Tämä ei tarkoita siirtymistä tasaveroon, mutta verojen maksupakoilu täytyy laittaa kuriin. Myös sosiaaliedut ja julkiset palvelut tulee uusia radikaalisti myös yksinkertaistamalla. Monimutkaiset järjestelmät ainoastaan lisäävät byrokratiaa, mahdollistaa eliitin maksupakoilun sekä sosiaalietuuksien hyväksikäytön, jotka puolestaan lisäävät kustannuksia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markus Tasanen:

Kyllä ahkeruus ja erinomaisuus pitää pystyä palkitsemaan. Tasapäistäminen on mennyt liian pitkälle väärissä asioissa. Mahdollisuudet pitää olla kaikille samat, mutta menestyminen pitää mahdollistaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markus Tasanen:

Nykyinen malli ei toimi, mutta köyhien ei tarvitse köyhtyä tilanteen korjaamiseksi. Edelleenkin sekä sosiaalietuudet että verotusjärjestelmä tulee yksinkertaistaa. Nykyisellään tilanne on kestämätön.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markus Tasanen:

Nykyinen työllistämispolitiikka on ainoastaan heikentänyt työllisyystilannetta hankaloittamalla sekä työllistymistä että työllistämistä. Talousongelmat on luotu ahneudella ja sotkeutumalla omaan näppäryyteensä. Ympäristön huomioon ottaminen ei ole talouskasvun tiellä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markus Tasanen:

Puhtaalla ympäristölläkin on arvonsa. Esimerkiksi Talvivaaran ympäristöongelmat olisi pitänyt ottaa tehokkaammin huomioon.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset