KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jouni Suonsivu, Itsenäisyyspuolue, 75

  • Puolue:  Itsenäisyyspuolue
  • Vaalipiiri:  Pirkanmaa
  • Ehdokasnumero:  75
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  54
  • Koulutustaso:  Teen yliopistossa tutkintoa valmiiksi
  • Lasten lukumäärä:  0
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Toimenkuva ja ammatillinen identiteetti: lingvisti, free lance -opettaja ja -kääntäjä. Harrastuksia: Citroën-merkkiset kaasunestejousitteiset autot, sienestäminen ja yleensä metsässä samoilu, hyvä kirjallisuus ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen, matkailu tilanteen salliessa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jouni Suonsivu:

Epärelevantti kysymyksenasettelu. Verotuksen painopiste on muutettava: korjattava yhteisöverotus takaisin noin 26 prosenttiin, pääomaverotus aidosti progressiiviseksi ja ALV-kannat mahdollisimman alas, jotta kulutuskysyntä ja työllisyys elpyy kohti normaalia. Ns. kestävyysvaje on osin luotu laskemalla maksukykyisten verotusta kestämättömästi ja päädytty regressiiviseen verotukseen: näin saatiin aikaan kysyntälama ja työttömyys paheni.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jouni Suonsivu:

Vanha maksiimi stemmaa yhä: kullekin tarpeidensa mukaan, kultakin kykyjensä mukaan. Palkka- ja pääomaverotus on yhdennettävä samaan progressioon. Verohelpotuksia Suomi myöntää vuosittain noin 23 miljardia euroa ja tätä on karsittava, jotta progressiota ei tarvitse erityisesti kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jouni Suonsivu:

Oikeasti ydinjätteiden ikivarastoinnin ongelmaa ei ole ratkaistu. Olemassa oleva ydinvoima on, uutta ei pidä rakentaa. Todellisuudessa Suomi on energiavaroiltaan erittäin rikas ja mm. turvetta on poltettava nykyistä paljon enemmän, kehitettävä biodieselin ja -bensiinin tuotantoa, panostettava aaltoenergian keräämiseen ja olemassa oleviin uusiutuvan energian lähteisiin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jouni Suonsivu:

Turve on kotimainen rikkautemme ja aidosti uusiutuva, joskin hitaasti uusiutuva luonnonvaramme. Sitä on käytettävä runsaasti ja jätettävä Unionin käsitys turpeesta omaan nolla-arvoonsa. Kivihiili ja maakaasu merkitsevät tuontiriippuvuutta, jota on syytä vähentää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jouni Suonsivu:

Ei ole. Yksityinen sektori sen sijaan on pienentynyt (kotimaiselta osin) harjoitetun oikeistopolitiikan myötä ja osin teollistuneen maailman laajuisen laman vuoksi. Julkinen sektori täyttää oman tehtävänsä ja tukee kysyntää omalta osaltaan. Julkiseen ei pidä kajota vaan auttaa yksityistä nousemaan jaloilleen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jouni Suonsivu:

Ruotsi alueelliseksi viralliseksi kieleksi ja näillä vahvasti kaksikielisillä alueilla (osin Uusimaa, osin Varsinais-Suomi, Vaasan molemmin puolin Pohjanmaan rannikko) voivat jatkaa nykyisellä mallilla, muualla ruotsi ehdottomasti valinnaiseksi. Googlaa ja lue aiheesta tekstini: "Ruotsin asema Suomessa Italian esimerkin valossa".

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jouni Suonsivu:

Asia vaatii tarkastelua. Esimerkiksi provisioperustainen puhelinmyynti johtaa helposti tekijänsä köyhyyteen, jos/kun tekijä jää tyystin palkatta. On myös tarkasteltava tarjottua: sijaitseeko se perin kaukana (esim. yli 100 km kotoa), onko se muutama tunti silloin tällöin, onko kyse ns. nollatuntisopimuksesta. Työnantajalla on oikeutensa ja niin on työntekijälläkin. Ketään ei pidä saattaa kestämättömään asemaan. Porkkana on keppiä parempi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jouni Suonsivu:

Yksityisten hoivapalveluiden kustantamiseksi kyllä, julkisten palveluiden kustantamiseksi ei tietenkään. Epärelevantisti muotoiltu kysymys, siksi vastaus neutraali.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jouni Suonsivu:

Tällaista ei pidä säännellä liikaa. Jos tällainen kannattaa, olkoon vapaammin auki.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jouni Suonsivu:

Kuntien itsehallinto ja perustuslaki. Uusi kuntarakennelaki odottaa purkamistaan. Kuntien jakautuminen uusiksi kunniksi ja/tai liittyminen toisiin kuntiin on yksinomaan kuntien oma asia, jota ei pidä kunnan ulkopuolelta mestaroida. Lisäksi ns. valtionosuusjärjestelmä on palautettava sellaiseksi kuin se parhaimmillaan oli, eli varmistettava alueellinen tasa-arvo ja lopetettava keskittäminen suuriin kaupunkeihin. Jokaisen kunnan on saatava elää itsenäisesti, jos se tahtoo.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jouni Suonsivu:

Ei palkkashoppailulle. Anna pirulle pikkusorim ja se vie koko käden. Yleissitovuus kullakin alalla on mielekäs standardi yhdenvertaisuuden kannaltakin. Jos yritys ei ole elinkepoinen, se ei ole, vaikka työvoima olisi ilmaista (kuten työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan käyttö markkinavääristymien aikaansaamiseksi).

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jouni Suonsivu:

Ks. kohta 10: valtionosuusjärjestelmä takaisin kuntoon ja keskittäminen muutamaan kaupunkiin lopetettava. Koko Suomi on elinkelpoinen, jos tätä ei estetä, kuten nykyään menetellään.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jouni Suonsivu:

Yksityiset terveyspalvelut toimikoot, mutta vain yksityisellä rahalla. Niille ei kuulu KELA-tuki. Julkisten toimijoiden on muodostettava järjestelmän perusta ja runko.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jouni Suonsivu:

Subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatteen mukaan kansalaista koskeva päätöksenteko on vietävä mahdollisimman lähelle häntä. Tähän sopii yhtälailla itse päätetyt ja toteutetut sotepalvelut.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jouni Suonsivu:

On hyvä, että asiakas tietää jokseenkin taksien hintatason, joten tyystin villiin menoon ei pidä siirtyä. Silti taksilupia on syytä myöntää kaikkialla, jossa kysnytää riittää eli nykyistä selvästi enemmän monin paikoin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jouni Suonsivu:

Itsenäisten valtioiden muodostama (vapaa)kauppa-alue ilman pitkälle vietyä lainsäädäntöä direktiiveineen ja kalliita, turhia rakenteita olisi nykyistä parempi. Suomi maksaa takauksien lauetessa omista vero- ja lainavaroistaan (ERVV, EVM) luokkaa 50 miljardia euroa saksalaisten, ranskalaisten, brittiläisten ja vähän muidenkin pankkien tappioita. Melko kallis klubijäsenyys pelkästä euron käyttöoikeudesta. Miltei kaikki ns. vapaudet toimivat muuten ETA:ssa, EMU on vahingollinen Suomelle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jouni Suonsivu:

Tobinin vero on oikein. Brasilian pankkilainsäädäntömalli on esimerkillinen, lue Jan Hurrin artikkeli "Tässäkö maailman turvallisin pankkijärjestelmä?" - pankin operatiivinen johto ja suurimmat osakkeenomistajat maksavat kuprut, ei veronmaksaja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jouni Suonsivu:

Itsenäiset puolustusvoimat, joihin sijoitetaan noin kaksi prosenttia budjetista eli nykyistä selkeästi enemmän ja hyvät suhteet joka suuntaan, on oikea ratkaisu. Ns. isäntämaasopimus NATO:n kanssa on purettava - Ruotsi ei sitä ole hyväksynyt, koska se on ristiriidassa Ruotsin perustuslain kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jouni Suonsivu:

Ks. edellinen kohta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jouni Suonsivu:

Tässä tilanteessa on Suomen etujen mukaista olla muuttamatta nykyistä käytäntöä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jouni Suonsivu:

Tässä asiassa ei ole ajateltu asiaa lasten kannalta, joka on mielestäni ainoa oikea peruste. Lapsella on oltava periaatteellinen oikeus sekä äitiin että isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jouni Suonsivu:

Kunnan on itse saatava päättää. Hyväksymispäätös on monessa tapauksessa oikein, mutta esimerkiksi Lieksan tapaus ei ollut viisasta: suomalaisisttain perin köyhä ja työttömyyden perinteisestikin vaivaama muuttotappioalue ei ollut viisas sijoituskohde. Sen sijaan Punkalaitumelta valtio nimenomaan lopetti keskuksen, vaikka se toimi hyvin - huono päätös kaikkien kannalta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jouni Suonsivu:

Kouluja on moneen lähtöön, ja kysymys ei mielestäni ole relevantisti asetettu. Neutraali vastus siksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jouni Suonsivu:

Epärelevantisti muotoiltu ja tuo tällaisenaan vanhat kokoomuslaiset kaiut mieleen. Koti, arvot kohdallaan ja vahvat juuret mieluummmin on muotoiluni. Itse olen kristitty. Siksi ja vain siksi neutraali vastaus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jouni Suonsivu:

Yksityisellä sektorilla on oma toimialueensa eikä omakustannusperiaatteella, kaikkien hyväksi suoritettavia toimintoja pidä siirtää voitontavoittelun piiriin. Julkinen toimikoon omalla alueellaan, yksityinen omallaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jouni Suonsivu:

Käsitelty jo aiemmin. Tuloveroprogressiota palautettava sellaiseksi kuin se oli ennen Kokoomus-vetoisia hallituksia. Pääomavero progressiiviseksi ja vuotuisista 23 miljardin verohelpotuksista karsittava. ALV-kantoja on laskettava. Palvelut säilytetään ja julkisina.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jouni Suonsivu:

Kysymys sisältää olettamuksen, että ihminen ohjautuisi vain rahasta. Kohtuulliset tuloerot ovat normaali ilmiö, mutta tuloeroja ei pidä nykyisestään Suomessa lisätä. Ylimmän johdon (sekä julkinen että yksityinen) amerikkalaistyyppiset palkat bonuksineen eivät ole kohtuullisia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jouni Suonsivu:

Varattomien ja tarpeessa olevien auttaminen elämään normaalia elämää mahdollistaa kulutuskysynnän lisääntymisen. Tulonsiirtoihin sijoitettu raha palaa kiertoon ja edistää yhteiskuntarauhaa sekä työllisyyttä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jouni Suonsivu:

Asia ei ole yksiselitteinen vaan riippuu monesta tekijästä. Riippuu toimialasta ja esimerkkinä Talvlvaara bioliotus menetelmällä ei toimi koskaan vieläpä vedenjakaja-alueella. Australiassa kuviemmissa oloissa sama hanke ei onnistunut. Toisilla toimialoilla asiat voiviat olla toisin, pidemmällä tähtäimellä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jouni Suonsivu:

Ympäristö on otettava huomioon, mutta ymmärrettävä, että moderni elämä on lähtökohtaisesti riski ympäristölle. On voitava elää ja minimoitava haitta, mutta ymmärrettävä, että sellaista aiheutuu väistämättä. Ihmisen osa ei ole helppo.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset