KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lotta Asikainen, Itsenäisyyspuolue, 60

Oma esittely

Erikoishitsaus yrittäjä, hirsitaloasuja, äärimaalaisjärkisti sekä -demokratisti.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Lotta Asikainen:

Leikkaaminen ja säästäminen ei ole ratkaisu tilanteessa, jossa rahamme kaadetaan ulkomaille. Suomi tarvitsee oman rahan, keskuspankin, itsenäisyyden sekä uuden yhteiskuntajärjestyksen. Näillä toimilla voidaan taata laadukkaat perusturvapalvelut jokaiselle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lotta Asikainen:

Veronkiristykset yleisesti ovat heikko konsti tilanteemme ratkaisemiseen, mutta suurituloisten "verokeinottelu" ei saa jäädä pienempituloisten maksettavaksi. Verotus niin järkeväksi, että Suomessa kannattaa yrittää ja tehdä investointeja myös pk-sektorilla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lotta Asikainen:

Suomella on mahdolisuudet 100% energiaomavaraisuuteen uusiutuvilla energioilla. Tämä on maanpuolustuksellisestikin merkittävä seikka.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lotta Asikainen:

Suomessa on valtava halu hyödyntää kotimaista uusiutuvaa energiaa. Vain päättäjät "heittävät kapuloita rattaisiin" tämänlaisen kehityksen tiellä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lotta Asikainen:

Suomen julkinen sektori on liian raskas ja siellä on paljon turhaa byrokratiaa. Meidän tulee keskittyä laadukkaisiin peruspalveluihin, jotka ovat kaikkien saatavilla. Julkisen sektorin pienentäminen ei saa tarkoittaa peruspalveluista tinkimistä tai yksityistämistä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lotta Asikainen:

Kielten opiskelu, kuten monet muutkin seikat, tulee säätää paikallisesti kutakin aluetta palvelevaksi. Alueellista hallitoa pitää parantaa huomattavasti. Koko maan asioita ei tule päättää yhdessä paikassa ja mikä tärkeintä, ei vain muutamien ihmisten toimesta. Kansalaisten pitää ehdottomasti pääsät itse päättämään asioistaan ja paikallisesti toteutettuna se on helpompaakin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lotta Asikainen:

Työpaikkojen saatavuutta (määrää) pitää lisätä luontaisin keinoin helpottamalla yrittämistä, palkkausta sekä osa-aikatyön tekoa. Pakottaminen ei ole ratkaisu!

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lotta Asikainen:

Vanhusten hoito kuuluu laadukkaaseen perusturvaan jokaiselle. Arvokkaan vanhuuden ei tule olla varallisuudesta kiinni.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Lotta Asikainen:

Tästäkin lienisi parempi keskustella paikallisesti ja yrittäjät huomioiden.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lotta Asikainen:

Kuntaliitokset ovat olleet virhe. Vika ei ole kuntien määrässä, vaan lakirakenteissa. Pienempi kunta huolehtii asukkaistaan paremmin, kunhan siihen annetaan mahdollisuus. Mahdollisuus on annettavissa, kyse on tahdossa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lotta Asikainen:

Vastaus tähän löytyy jo osittain kohdasta seitsemän. Yrityksillä pitäisi tosin olla enemmän varaa sopia työntekijänsä kanssa työn ehdoista, mutta tämä vaatii sen, että työpaikkoja on riittävästi saatavilla. Palkat eivät varsinaisesti ole ongelma. Sivukulut, verotus ja turha byrokratia sen sijaan ovat.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Lotta Asikainen:

Valtio tosin voi tukea tätä muutenkin kuin verovaroin. Taas kerran luonnolliset keinot ratkaisevat. Kun turhat rasitteet "syrjässä" asumisesta poistetaan, asutus tasaantuu itsestään.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lotta Asikainen:

Koko uudistus on turha. Se ei todellisuudessa ratkaise ongelmia. On täysin mahdollista järjestää laadukas terveyshuolto kaikille pelkästään julkisillakin palveluilla. Perusterveydenhuolto ei saa olla bisnes!

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Lotta Asikainen:

Kunnille pitää antaa mahdollisuus tuottaa laadukkaat palvelut jokaiselle asukkaalleen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Lotta Asikainen:

Minulla ei ole riittävää näkemystä tähän. Asiassa pitää kuulla ensisijaisesti alan yrittäjiä, sillä he tietävät parhaiten.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Lotta Asikainen:

EU on suurimpia tekijöitä Suomen tämänhetkiseen ahdinkoon.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Lotta Asikainen:

Suomen pitää irtisanoutua EU:sta ja sen jälkeen rakentaa terveet kauppa- ja yhteistyösuhteet eurooppaan ja muualle maailmaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lotta Asikainen:

Suomelle on sanoinkuvaamattoman tärkeää pysyä erossa suurvaltojen sotilasliitoista. Suomella on mahdollisuus rakentaa järkevä ja toimiva suhde naapureihin. Sotilasliitot ajavat Suomen suurvaltojen välisiin kahnauksiin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lotta Asikainen:

Suomea puolustaa parhaiten voimakas suomalainen armeija.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Lotta Asikainen:

Suomessa nyt asuvillakaan ei ole työtä. On järjenvastaista antaa vähätkin työt ulkomaalaisille. Suomi kuitenkin pakottaa yritykset palkkaamaan halpatyövoimaa tekemällä kotimaisen työvoiman liian kalliiksi turhalla byrokratiallaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Lotta Asikainen:

Minulla ei ole väkevää kantaa tähän. Tälläisetkin asiat tulee ratkaista kansanäänestyksellä. Mielesetäni vikaa on kuitenkin adoptio- ja perintälainsäädännössä. Se "ylistää" aviopareja kohtuuttomasti eikä siten perustu välttämättä todellisiin tilannearvioihin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Lotta Asikainen:

Ei vika ole maahan muuttavissa ihmisissä vaan siinä miten heitä kohdellaan, koulutetaan ja kotoutetaan. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, ettemme voi ottaa maahanmuuttajia "yli varojemme". Pakoilaiset ovat toki eri asia, mutta jos pakoilaisten kotouttaminen maahamme ei onnistu tai siitä aiheutuu maallemme haittaa, tulee ajatella oman maamme etua kun harkitsemme ottavamme lisää pakolaisia. Maahamme muuttavien ihmisten on ehdottomasti noudatettava maamme lakeja sekä yleistä kulttuuria.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lotta Asikainen:

Kohtuus kaikessa, mutta nyt on menty liian "lepsuun" ja kuitenkin holhoavaan suuntaan jo monta vuotta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lotta Asikainen:

Pitää paikkansa. Nykyisin siitä on tosin vieraannuttu todella kauas. Raha ratkaisee nykyisessä päätöksenteossa kiken ja ihminen on muutettu yksiköksi. Kuitenkin ehkä uskontoa enemmän kunnioittaisin perinteitä. Uskonnonvapaus tulee olla, mutta silti on pysyttävä lain ja yleisen moraalin rajoissa. Uskonto ei saa etuoikeuttaa eikä rajoittaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lotta Asikainen:

Kuten sanottu, peruspalvelut eivät saa olla bisnes. Julkisten palvelujen pitää olla laadukkaita ja kaikkien saatavilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Lotta Asikainen:

Tälläiset tilanteet ovat vältettävissä. Leikkaus ja korotus ovat aina vain väliaikaiseia keinoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lotta Asikainen:

Se ei vaadi nykyisen kaltaisia tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lotta Asikainen:

Byrokratian koneisto on liian raskas ja sitä tulee keventää tuntuvasti esimerkiksi perustulolla. Palveluista taasen ei ole varaa tinkiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Lotta Asikainen:

Näiden kahden ei tarvitse olla toistensa kanssa ristiriidassa. Ympäristöä on kunnioitettava aina, sillä loppujen lopuksi meillä ei ole muuta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset