KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ari Alén, Itsenäisyyspuolue, 59

Oma esittely

Tutkimus- ja kehityspäällikkö Hallituksen varajäsen Global Gear Ltd Oy Aiemmin Art Director, markkinointipäällikkö 15 v. Bronx Clothing -tuotemerkin pääsuunnittelija Rakkauden lähettiläs, valon kantaja, tietoisuuden levittäjä Talousdemokratian ja suoran demokratian kannattaja Sitoutumaton, Demokratia 2.0 ohjelmassa http://ihmisyydenpuolesta.fi/ Oleellisimmat vaalikonekysymykset osoitteessa http://nukkuvat.fi/

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ari Alén:

Pohjoismainen hyvinvointivaltio voidaan turvata nykyiseltä leikkauksiin ja infran yksityistämisiin johtavalta globalisaatiokehitykseltä vain omalla itsenäisellä keskuspankilla ja rahalla sekä irrottautumalla EU:sta. Sillä velkaantumisemme (pääosin ulkomaisille) finanssilaitoksille saadaan katkaistua. Tämä mahdollistaa itsenäisen raha- ja päätösvallan kansalaisten hyvinvointipalvelujen säilyttämiseksi ja yhteiskuntamme kehittämiseksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ari Alén:

Verotuksen keventäminen alapäässä, ja ansio- sekä pääomatulojen kiristäminen progressiivisesti yläpäässä tasaa tehokkaimmin epätasa-arvoistumisen kehityksen, ja lisää kokonaiskysyntää kulutuksessa. Lisäksi verosuunnittelun mahdollistamat laillistetun veronkierron porsaanreiät tulee tukkia. Myös tuon tavoitteen toteuttaminen EU:ssa on lähes mahdoton toteuttaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ari Alén:

Nykyiset voimalahankkeet ovat jo enemmän kuin riittävästi ydinvoimaa. Jatkossa energiatuotanto pitäisi ohjata paikallisiin uusiutuvien energioiden pientuotantoyksiköihin. Ipun tavoitteena on saavuttaa uusiutuvilla energiaomavaraisuus vuoteen 2030. Ydinvoimajätteen loppusijoitusta ei edelleenkään ole ratkaistu, ja Fukushima saastuttaa yhä valtameriämme. Emme voi tuhota maapalloamme enempää näin riskialttiilla energiamuodolla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ari Alén:

Jatkossa energiatuotanto pitäisi ohjata paikallisiin uusiutuvien energioiden pientuotantoyksiköihin. Ipun tavoitteena on saavuttaa uusiutuvilla energiaomavaraisuus vuoteen 2030.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ari Alén:

Kuntien kokojen väkisin kasvattaminen vain vähentää demokratiaa, ja eriarvoistaa ihmisiä palvelujen karatessa kauemmaksi. – Kuntien koon kasvattamisella ja sote-hankkeella pyritään vain saattamaan palvelumme (mm. terveydenhuolto) riittävän suuriksi yksiköiksi, jotta niiden yksityistäminen ja myynti kansainvälisille yrityksille helpottuisi. – Yksi globalisaation tavoitteista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ari Alén:

Kilpailukykymme hoituu omalla valuutalla kilpailukykyiseen arvoon arvotettuna. Ja eniten työllistävän pk-yritystoiminnan ttoimintaedellytyksiä parantaen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ari Alén:

Suomen tulisi säilyttää peruspalvelunsa ja toimintakykynsä koko maan alueella. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ari Alén:

Pohjoismaisesta hyvinvoinnista ei tule luopua. Laadukkaampaa palvelua haluaville on jo tarjolla yksityinen vaihtoehto. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ari Alén:

Peruspalveluverkosto tulee säilyttää. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ari Alén:

EU johtaa globalisaatioon yhä kauemmaksi demokratiasta kohti korporatokratiaa, suuryritysten ja pankkien harvainvaltaa. Tästä osoituksena on jo salaa valmisteltavat TTIP, CETA ja TiSA sopimukset. – Vain itsenäisinä meillä on mahdollisuus omaan itsenäiseen politiikkaan, ja turvata pohjoismainen hyvinvointi. Vuonna 2014 olimme 1,15 mrd nettomaksajana. Eurokriisin kustannukset eivät ole tuossa mukana.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ari Alén:

EU:n ulkopuolella voisimme päättää tuosta itse. Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ari Alén:

Liittoutumaton puolueettomuuspolitiikka on paras turvamme Venäjän naapurina. Kun emme ole uhka, ei meihin kohdistu sotilaallisia paineita. Nato Suomessa puolestaan olisi selkeä uhka Venäjälle, ja saattaisi meidät enemmän alttiiksi sotilaalliselle uhalle. – Lisäksi jo nyt on säästetty puolustusmenojen kohdalla hävittäjälennoista, ja Natossa vastuualueeksemme tulisi tod.näk. myös Viro, eli kustannukset nousisivat.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä miten painan nappia Arkadianmäellä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä miten painan nappia Arkadianmäellä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä miten painan nappia Arkadianmäellä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä miten painan nappia Arkadianmäellä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä miten painan nappia Arkadianmäellä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ari Alén:

Demokratia 2.0

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ari Alén:

Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä miten painan nappia Arkadianmäellä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ari Alén:

Omalla rahalla meillä on varaa pitää huolta pohjoismaisesta hyvinvoinnista. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä miten painan nappia Arkadianmäellä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ari Alén:

Tuloerojen tulee olla kannustavia, muttei kohtuuttomia. Mielipiteelläni ei ole väliä. Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä miten painan nappia Arkadianmäellä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ari Alén:

Omalla rahalla meillä on varaa rakentaa suoraviivaisempi, vähemmän byrokraattinen perustulojärjestelmä. - Demokratia 2.0

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ari Alén:

Ympäristöstä tulee aina pitää huolta, sillä ihmiskunta elää sen varassa. – Ympäristöystävälliseen teknologiaan satsaamalla voimme paitsi työllistää enemmän, myös taata kilpailukyvyn. - Demokratia 2.0

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ari Alén:

Olemme riippuvaisia ympäristöstämme. – Sinä päätät, me toteutamme. – Demokratia 2.0 ohjelmaan osallistuneet äänestäjät päättävät (äänestämällä) Ipun vaaliohjelman ulkopuolisissa kysymyksissä, miten painan nappia Arkadianmäellä. – www.ihmisyydenpuolesta.fi
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset