KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Samu Forsblom, Vihreät, 11

Oma esittely

Olen 40-vuotias perheellinen paljasjalkainen oululainen. Koulutukseltani olen kasvatustieteen kandidaatti ja musiikin maisteri. Olen opiskellut Helsingin Pop & jazz konservatoriossa musiikkia, Sibelius-Akatemiassa ja City University of London -korkeakoulussa kulttuurijohtamista sekä Oulun yliopistossa kasvatustieteitä. Työurani olen tehnyt koulutuksen ja kulttuurin alalla mm. Sibelius-Akatemian Arts Management -koulutuksen johtajana, Hämeenlinnan kulttuurikeskuksen johtajana, Oulu Sinfonian intendenttinä, Oulun kaupungin tapahtumapäällikkönä ja nykyisin luovan talouden yrittäjänä. Uskon, että Suomen tulevaisuus on laadukkaassa koulutuksessa, joka synnyttää luovaa osaamista. Uskon myös, että niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tulee luoda yritteliäisyyteen kannustava henki. Näihin asioihin vaikutetaan niin paikallisesti kuin valtakunnan tasolla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Samu Forsblom:

Taloudellisesti epävakaina aikoina on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että julkinen sektori ottaa aktiivisen roolin talouden elvyttämisestä. Kurjistamalla elämänlaatua ja aiheuttamalla lisää työttömyyttä esim sote- ja koulutussektorilla lisäämme taantumaa ja eriarvoisuutta. On kuitenkin kiistatta totta, että Suomen tilanne vaatii toimenpiteitä. Tärkeintä on kuitenkin kiinnittää huomio rakenteellisiin uudistuksiin joilla kestävyysvaje saadaan parempaan suuntaan pitemmällä aikavälillä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Samu Forsblom:

Verotuksen painopistettä tulee siirtää työn verottamisesta ympäristöä vahingoittavan toiminnan haittaveroihin. Lisäksi tulee toteuttaa yleisellä tasolla toimia, joilla estetään veronkierto esim. veroparatiisien kautta. Työn tekemisen pitää olla aina kannattavaa ja motivoivaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Samu Forsblom:

Suomessa on paljon teknologista huippuosaamista, joka tulee suunnata uusiutuvien energiamuotojen tuotekehitykseen. Ydinvoima on vanhentunut energiamuoto, eikä sitä sellaisenaan ole järkevää rakentaa lisää. Ympäristöteknologinen osaaminen ja biotalous tuo Suomeen työtä ja uusia globaaleja vientituotteita. Saksa ja Tanska ovat hyviä esimerkkejä tämän suunnan valinnassa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Samu Forsblom:

Ympäristölle haitallisten energiamuotojen käyttöä tulee rajoittaa osana ilmastostragegiaa. Uusiutuvan energian osuus tulee nostaa vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Muutos on toteutettava sitoutuneesti mutta hallitusti. Suomen tulee siirtyä tulevaisuuteen myös uusiutuvien energiamuotojen käytössä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Samu Forsblom:

Julkisella sektorilla työskentelee n.24% työväestöstä, joka on toisaalta vähemmän kuin esim. Ruotsissa. Julksen sektorin suurimmat menot muodostuvat lakisääteisistä palveluista (sote ja koulutus). Sote-uudistus pyrkii omalta osaltaan vastaamaan ko. sektorin rakenteellisiin uudistuksiin. Koulutuksesta en puolestaan leikkaisi, sillä se on keskeisin ennaltaehkäisevän toiminnan sekä toisaalta maamme kilpailukyvyn instrumentti. Julkisen sektorin byrokratian virtaviivaistaminen on välttämätöntä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Samu Forsblom:

Suomi on kaksikielinen maa. Näin ollen tulee kummankin kotimaisen kielen opiskelun kuulua jokaisen suomalaisen oppimispolkuun. Sen sijaan ruotsin kielen oppimisen määrällisiä ja laadullisia tavotteita voidaan kehittää, vastaamaan esimerkiksi käytännön työelämän vaatimuksia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Samu Forsblom:

Työttömyysturva ja siihen liittyvä hallinto on vanhentunut. Työelämä on muuttunut pysyvästi ja on enenevissä määrin useimmalle meistä pätkätyötä. Jokaiselle täysi-ikäiselle maksettava perustulo vähentää työllisyyden ja työttömyyden rajaa. Perustulo tekee työntekemisestä aina kannattava. Siksi se on paras keino motivoida ihmisiä yritteliäisyyteen ja poistaa kannustinloukkoja.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Samu Forsblom:

Tietty perustaso on turvattava omaisuudesta riippumatta. Tämä on myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymys. Verojen maksamiselle täytyy löytyä motiivi huolimatta muusta omaisuudesta. Omalla varallisuudella voi toki ostaa lisäpalveluita niin halutessaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Samu Forsblom:

Nykyiset aukioloajat ovat kohtuulliset. En myöskään kannata ravintoloiden aukiolon rajoittamista nykyisestä. Tällöin alkoholin käyttö ja sen lieveilmiöt siirtyvät valvomattomiin yksitystiloihin. Lisäksi pienpanimoiden ja viinituottajien tulisi saada myydä tuotteitaan tuotantotilojen yhteydessä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Samu Forsblom:

5 uutta sote –aluetta vievät painetta pois kuntaliitoksilta. Kuntaliitokset ovat perusteltuja, jos on löydettävissä toiminnallinen tai taloudellinen syy. En usko pakkoliitoksiin, edelleenkään kuntaliitoksien toiminnallisista ja taloudellisista hyödyistä ei ole tarpeeksi näyttöä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Samu Forsblom:

Tasa-arvoinen ja läpinäkyvä palkkausjärjestelmä sekä oikeudenmukainen työelämä on yksi hyvinvointivaltion perusasioita. Minimipalkat ovat edelleen perusteltuja ja turvaavat myös tasapainoisen yhteiskuntakehityksen ja pienituloistenkin ostovoiman.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Samu Forsblom:

Tiivis yhdyskuntarakenne on ekologisesti ja taloudellisesti järkevin tapaa järjestää asuminen. Tästä huolimatta, on kukoistava maaseutu tärkeä yhteiskuntaamme rikastuttava arvo. Luonto- ja maaseutuelämyksiin liittyvästä matkailuelinkeinosta saadaan lisää työtä. Luomu- ja lähiruoka tulevat yleistymään arjessamme. Myös biotalouden kannalta on elinvoimainen maaseutu tärkeää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Samu Forsblom:

Sote-uudistuksessa on järjestämisvastuu sote-alueilla ja tuotantovastuu kuntayhtymillä. Tämän mallin mukaisesti tuottamisen päävastuu on julkisilla kuntayhtymillä, jotka edelleen voivat hankkia palveluita myös yksityiseltä puolelta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Samu Forsblom:

Tuotantovastuussa olevat kuntayhtymät koostuvat alueiden kunnista. Näin ollen kunnilla säilyy edelleen mahdollisuus vaikuttaa, toki laajemman yhteistyöorganisaation kautta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Samu Forsblom:

Lainsäädäntöä tulee kehittää ja etsiä myös uusia mahdollisuuksia erityisesti kasvukeskuksissa. Syrjäseuduilla on kuitenkin turvattava taksipalvelujen varmuus ja saanti koska niiden varassa on myös moni kunnallinen palvelu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Samu Forsblom:

Suomi on osa Eurooppaa ja sitoutunut yhteiseen kehitykseen Eu:n jäsenenä. Meidän tulee jatkaa yhteisen tulevaisuuden rakentamiseta turvallisuuden, talouden ja tasa-arvon kentillä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Samu Forsblom:

Suomen tulee olla yhteisessä Eu:n linjassa rahoitusmarkkinaveron suhteen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Samu Forsblom:

Suomen tulee kehittää Euroopan tasolla kriisienhallintaa sekä tehdä yhteistä strategiaa Pohjoismaiden kanssa. Jos turvallisuuspoliittinen tilanne olennaisti muuttuu, on Nato jäsenyydestä järjestettävä kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Samu Forsblom:

Tuleviin hankintoihin (esim. Hornet kaluston vanheneminen 2020-2030) on luonnollisesti varauduttava. Toisaalta myös puolustusvoimat ovat samassa veneessä muiden julkisten toimintojen kanssa, rakenneuudistuksia on jatkettava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Samu Forsblom:

Suomen tulee edistää avointa maahanmuuttopolitiikkaa ja kiinnittää huomiota entistä paremmin kotouttamiseen. Tarvitsemme tulevaisuudessa enemmän työperusteista maahanmuuttoa kun huoltosuhde ja työntekijät vähenevät eläköitymisen myötä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Samu Forsblom:

Adoptioasioissa viranomaisvalvonta sopivasta perheestä toimii niin hetero kuin homo- ja lesbopareilla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Samu Forsblom:

Koulukiusaaminen ja oppituntien häiriköt täytyy saada kuriin. Ei ole oikein, että koko luokka kärsii pienen ryhmän häiriökäyttäytymisestä. Panostusta tulee siirtää ennaltaehkäisevään asennekasvatukseen, esimerkiksi koulukiusaamisen aiheuttamista ongelmista on tärkeää kertoa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Samu Forsblom:

Globaali, moniarvoinen- ja kulttuurinen tulevaisuuden toimintaympäristö haasta meidät kehittämään Suomeakin muillakin kuin perinteisillä monokulttuurisilla arvoilla.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Samu Forsblom:

Kysymys on laadusta ja palvelumuotoilusta. Jos veronmaksajan kannalta saavutetaan parempaa palvelua niin totta kai se on järkevää. Laajoilla sote- ja koulutussektoreilla uskon kuitenkin julkisen sektorin rooliin palveluiden pääasiallisena tuottajana.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Samu Forsblom:

Valtion on toimittava taloudellisen alakulon aikoina aktiivisesti, jolloin muut toimijat eivät siihen pysty. Paras keino on pitää työhön liittyvät veronkorotukset maltillisina ja toteuttaa rakenneuudistuksia sekä elvyttäviä investointeja jotka luovat työtä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Samu Forsblom:

Suhteellisuus on tärkeintä. Motivaatio yritteliäisyyteen on pidettävä korkealla, mutta muistettava, että tulo- sekä varallisuuserojen kaventaminen lisäävät tasa-arvoa, hyvinvointia ja ostovoimaa. Optimaalisen tason hakeminen on tärkeää.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Samu Forsblom:

Julkisen sektorin palvelujen modernisointi, teknologian hyödyntäminen ja perustulon käyttöön otto vähentävät merkittävästi byrokratiaa, kustannuksia ja lisäävät julkisen sektorin dynaamisuutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Samu Forsblom:

Jos meillä ei ole elinkelpoista elinympäristöä, ei millään muullakaan ole enää silloin merkitystä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Samu Forsblom:

Jos meillä ei ole elinkelpoista elinympäristöä, ei millään muullakaan ole enää silloin merkitystä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset