KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aila Paaso, Vihreät, 22

Oma esittely

Olen iiläinen maaseutuvihreä (sit.) kunnanvaltuutettu. Koulutukseltani olen kasvatustieteen tohtori, opinto-ohjaaja, ammatinopettaja, restonomi, suurtalouden työnjohtaja ja keittäjä. Olen toiminut opetus-, ohjaus-, ja johtotehtävissä 35 vuoden ajan. Työskentelen koulutuspäällikkönä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Sydäntä lähellä olevia teemoja ovat koulutus, osaaminen, tulevaisuuden ennakointi sekä osallisuuden edistäminen. Maaseutuvihreänä kannatan lähiruoan tarjonnan vahvistamista sekä tuottajien ja kuluttajien yhteistyötä. Kierto- ja biotalouden, hajautetun energiatuotannon ja puurakentamisen myötä saadaan uutta työtä ja elinvoimaa. Perustulo antaa nuorille sekä aloittaville yrittäjille ja itsensä työllistäjille turvaa ja mahdollisuuksia. Sosiaalisen kestävyyden tavoitteet saavutetaan edistämällä kaikkien ikäryhmien hyvinvointia sekä turvaamalla tarvittavat palvelut. Kannatan avointa poliittista kulttuuria, toiminnan läpinäkyvyyttä ja kansalaisvaikuttamisen lisäämistä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aila Paaso:

Valtion tulee toimia suhdannepolitiikan ”takuumiehenä” ja tarkastella säästöjen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti. Ihmisten hyvinvointi ja talouden tasapainottaminen liittyvät toisiinsa. Hyvinvointivaltioajattelun lähtökohtana on perusoikeuksien turvaaminen kaikille. Talouslukuja tarkastellaan usein lyhytkestoisten vaikutusten näkökulmasta pelkkinä kuluina, ei investointina tulevaisuuteen. Uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia tuovat biotalous, vihreä talous, kestävä talous ja kiertotalous.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aila Paaso:

Hyvinvointitalous perustuu verotukseen mutta painopiste tulee olla tulevaisuudessa haittaveroihin ja ympäristöä tuhoavan toiminnan verotukseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aila Paaso:

Ydinvoimaa ei pidä rakentaa lisää. Ydinvoiman rakentaminen on taloudellisesti epävarmaa, sitoo voimavaroja ja hankkeesta on hankalaa irrottautua jos se osoittautuu kannattamattomaksi. Riippuvuus ydinvoimasta kasvaa ja samalla vähennetään uusiutuvien energialähteiden markkinoita.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Aila Paaso:

Suomessa on siirryttävä uusiutuvaan energiatalouteen. Välitavoitteena Suomen tulee tuottaa vähintään puolet energiasta uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian tuotannon on oltava ekologisesti kestävää. Uusiutuvan energian hallinnollisia esteitä on raivattava ja edistämiskeinoja on laajennettava koskemaan kaikkia uusiutuvan energian tuotantomuotoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aila Paaso:

Julkisen talouden tasapainottaminen ja rakenteiden uudistaminen on tehtävä pitkällä aikavälillä. Vaikutuksia tulee arvioida kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Oppilaitosten, koulujen, sairaaloiden ja terveyskeskusten henkilöstölle tulee antaa työrauha.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aila Paaso:

Ylioppilastutkinnossa ruotsi oli aikaisemmin pakollinen, mutta muutettiin valinnaiseksi vuonna 2005. Ruotsin pakollisuus tulisi muuttaa valinnaiseksi peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa sekä yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa. Globaalissa maailmassa tarvitaan monipuolista kielitaitoa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aila Paaso:

Pohjoisessa Suomessa julkinen liikenne on vähäistä ja kulkeminen vie aikaa ja rahaa. Myös terveydelliset tai perhesyyt voivat olla esteenä. Palkan pitäisi riittää elämiseen, toisaalta perustulo lisäisi työllistymistä ja uusia työnmuotoja.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Aila Paaso:

Arvot kääntyisivät päälaelleen ja säästäväiset ihmiset joutuisivat maksumieheksi. Oma koti menisi myyntiin, kun vanhus siirtyisi palvelukotiin asumaan. Nykyisin jo palvelumaksut määräytyvät tulojen mukaan mutta eri palvelumuotojen käytännöt tulisi olla samat koko maassa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Aila Paaso:

Sallitaan oluiden ja viinien ulosmyynti ravintoloista. Sallitaan pienpanimoiden tuotteiden myynti tuotantotiloilla. Luovutaan kaupan aukiolorajoituksista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aila Paaso:

Tarve kuntatalouden tasapainottamiselle on olemassa. Tahtoa ja edellytyksiä yhdistymisille ei ole ennen kuin laki- ja palvelurakenneuudistusten vaikutukset kuntien toimintaympäristöön selviävät.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aila Paaso:

Pienyritysten kannalta tilanne on vaikea ja työntekijöille maksettava perustulo voisi antaa joustoa. Ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen on sisällytetty työssäoppimista ja harjoittelua joka usein on palkatonta ja nuoret saavat opintotukea.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aila Paaso:

Mahdolliset tukitoimet tulisi kohdistua pienyrittäjien ja maaseutuelinkeinojen tukemiseen. Biotalouden mahdollisuudet, puurakentaminen ja matkailuelinkeinot lisäävät työllisyyttä koko Suomessa. Julkisella sektorilla käyttöön syrjäseutulisät.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aila Paaso:

Hyvinvointipalvelut tuotetaan ensisijaisesti julkisesti. Lakiesityksessä viidellä Sote-alueella on järjestämisvastuu ja yksityisten palvelujen tuottajien palveluja voidaan hyödyntää palveluseteleinä tai ostopalveluna.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aila Paaso:

Järjestämisvastuu on viidellä Sote-alueella. Sote-alueiden päättäjät tulisi valita suorilla vaaleilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aila Paaso:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt aloitteen taksilupien vapauttamisesta. Suomessa on hyvä ja luotettava järjestelmä. Taksilupien vapauttaminen ei välttämättä johda hintojen kohtuullistamiseen vaan villiin ja epäluotettavaan toimintaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Aila Paaso:

Suomi nettomaksaja, toisaalta etuja: vapaa liikkuvuus, yhteinen valuutta helpottaa matkailua ja työskentelyä eri maissa. Yhteinen politiikka, yhteiset ohjelmat ja toimenpidelinjaukset tukevat toimintaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Aila Paaso:

Vero pitäisi olla voimassa kaikissa EU maissa. Pääomat siirtyvät sellaisiin maihin joissa veroa ei ole.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aila Paaso:

Suomen turvallisuus taataan parhaiten nojaamalla kansainväliseen yhteistyöhön ja pitämällä Suomen oma puolustus kunnossa. Pekka Haaviston sanoin, Nato antaisi Suomellekin rautaa, mutta jäsenyyteen kuuluvat myös Naton tekemät analyysit. Kun ajattelee Afganistania, Irakia ja vaikka Libyaakin, tulee miettineeksi, ovatko analyysit olleet kohdallaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aila Paaso:

Oma puolustus tulee pitää kunnossa nykyisissä ja tulevissa olosuhteissa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aila Paaso:

Hyödynnetään työperusteisen maahanmuuton ja liikkuvuuden tuomat mahdollisuudet.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aila Paaso:

Sivistysvaltiossa kaikilla ihmisillä tulee olla samanlaiset ihmisoikeudet ja laki tulee olla kaikille sama. Uskontokunnat päättävät omalta osaltaan suhtautumisestaan asiaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aila Paaso:

Kotikuntani on pieni ja talous on tiukalla. Pitäisi selvittää vastaanottokeskuksesta mahdollisesti kunnalle aiheutuvat kustannukset.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aila Paaso:

Oppilaiden ja opiskelijoiden aito kohtaaminen ja osallisuuden tukeminen, uusien oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttö, osaamisperusteisuus ja opiskelijakeskeisyys tuottavat parhaan tuloksen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aila Paaso:

Valtion ja kirkon suhde tulee purkaa. Kirkon yhteisöveron kerääminen tulee lopettaa ja lakisääteiset tehtävät tulee siirtää valtiolle ja kunnille. Kirkon tulee saada tukea kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoon.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aila Paaso:

Hyvinvointipalvelut tuotetaan ensisijaisesti julkisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aila Paaso:

Tuloverojen korotusta tulee välttää, mahdolliset korostukset kohdistettava haittaveroihin. Lyhyellä aikavälillä ei leikata palveluja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aila Paaso:

Tasa-arvoisuus lisää hyvinvointia ja tulo- ja varallisuuserojen kaventaminen on keskeinen hyvinvointivaltion periaate. Yhteiskunta tasaa eroja verotuksen ja tulosiirtojen avulla. Kaikille taataan perustoimeentulo.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Aila Paaso:

Kaikille tulee taata perustoimeentulo. Sivistysvaltion tulee huolehtia kaikista kansalaisistaan. Kuka voi määrittää mikä palvelu jätetään pois ja keneltä?

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aila Paaso:

Tulevaisuuden turvaaminen lapsille ja tuleville sukupolville on tärkeää. Lyhytnäköisellä politiikalla voidaan tehdä korvaamatonta vahinkoa ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle. Vihreä talous luo uutta työtä ja talouskasvua.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Aila Paaso:

Tulevaisuuden turvaaminen lapsille ja tuleville sukupolville on tärkeää. Lyhytnäköisellä politiikalla voidaan tehdä korvaamatonta vahinkoa ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle. Vihreä talous luo uutta työtä ja talouskasvua
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset