KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mika Flöjt, Vihreät, 10

Oma esittely

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri; pääaineenani kansainväliset suhteet ja politiikka. Olen toiminut aktiivisesti yli 20 vuotta paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä kalastus-, ympäristö-, ilmasto- ja energiafoorumeilla. Tällä hetkellä toimin Koillismaan Vihreiden puheenjohtaja sekä Kuusamon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Jokikalastajana Itämeren lohipolitiikka, kalatiet ja koskiensuojelulain puolustaminen ovat lähellä sydäntäni. Viime vuosina olen tutkinut, kritisoinut ja kirjoittanut Pohjois-Suomen kaivos- ja energiahankkeista mm. Talvivaarasta, Kuusamon uraanikultakaivoksista, Raahen Laivakankaasta ja Fennovoiman ydinvoimahankkeista. Lupaan olla luottamuksesi arvoinen, tehdä parhaani – ja vähän enemmän.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mika Flöjt:

Ensisijaisesti on rakenteellisilla uudistuksilla, viennin edistämisellä, työllistämistoimilla, innovaatioita kehittämällä ja infrahankkeilla parannettava talouden tilaa. Verohelpotukset pienille ja keskisuurille yrityksille. Näiden toimien lisäksi on kuntien ja valtionhallinnosta saatavissa tehostamistoiminen kautta irti päällekkäisyyksiä muun muassa aluehallintoa kehittämälllä. Valtion on torjuttava voimakkaammin veronkiertoa, veroparatiiseja ja harmaata taloutta. Kaikki toimet tehtävä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mika Flöjt:

Jos taloudellinen tilanne Suomessa pahenee tulee hyvätuloisten osallistua Suomi- talkoisiin. Pienituloisilta ei voida kiristää verotusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mika Flöjt:

Suomi tarvitsee paljon ennemmin hajautettujen uusiutuvien energioita ympäri Suomea, mikä työllistäisi niin maaseudulla ja kaupungeissa. Uraanivoima merkitsee uraanitutkimuksia ja mahdollista uraanituotantoa myös Suomessa, esim. Kainuussa. Maailman suurin prototyyppi ydinvoimala Olkiluoto 3:n 8 miljardia pitäisi herättää näkemään uraanienergian hinnan. Fennovoima-Rosatomin uraanivoimahankkeesta on syytä luopua tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mika Flöjt:

Suomeen rakennetaan jo kaasuterminaaleja nestekaasulle. Ruotsissa on ollut kaavailuja rakentaa Barentsinmereltä esim. Narvikin radanvierttä maakaasuputki Perämerenkaaren kaupunkeihin ja tehtaille - tällöin uraanivoimaa ei tarvita esim. Outokummun tehtaalle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mika Flöjt:

On keventämistarpeita.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mika Flöjt:

Kannatan vapaaehtoisuutta ja ihmisten valinnan vapautta tulee kunnioittaa. Suomessa tulee ottaa käyttöön joustavampia alueellinen kielipolitiikka. Etelässä ja rannikolla Ruotsi, Pohjoisessa Norja ja/tai Saame ja Idässä Venäjä. Lisäksi mahdollisuuden muihin kansainvälisten kielten opiskeluihin. Ainostaan syvenevä puolustusyhteistyö puoltaisi Ruotsia mutta Nato yhteensopivana komentokieli on englanti, mutta myös ruotsin kieli tulee puolustusyhteistyön johdosta merkittävävämpänä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mika Flöjt:

Vain jos voidaan aidoisti osoittaa että ko. henkilö olisi juuri tarpeellinen ja osaava ko. tehtäviin sillä hetkellä eikä muita vapaaehtoisia ole tarjolla. Jotenkin tuntuisi ettei tämä olisi tässä taloustilanteessa se meidän ensisijainen työmarkkinaongelma.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mika Flöjt:

Jos Suomen taloustilanne menee niin heikkoon tilaan, ettei hoivapalveluita voida muuten toteuttaa laadukkaasti kaikille. Kuitenkin pitää estää ettei hoivapalvelut eriarvostuisi eri ryhmien välillä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mika Flöjt:

Ensisijaisesti alkoholipolitiikkaa pitää muuttaa siten, että ihmiset menisivät ravintoloihin aikaisemmin ja vähemmillä kotipohjilla. Painopisten tulisi olla tällä sektorilla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mika Flöjt:

Alueellisen vapaaehtoisuuden pohjalta. Meillä on paljon alueita Suomessa jossa tämä ehkä olisi tarpeen. Useimmiten nämä alueet ovat Varsinais-Suomessa ei niinkään Pohjois-Suomessa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mika Flöjt:

Micro- ja pienyrityksille tulee antaa verohelpotuksia esim. 30 000 euroon saakka työllistämisen parantamiseksi, sen sijaan että vaaditaan palkkajoustoa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mika Flöjt:

Pohjois-Suomeen ja Lappiin tulee tehdä maakuntapohjaisia aluehallintoja, joilla verotus- ja resurssipolitiikka oikeus. Näin he voivat paremmin itse turvata palveluiden kustannukset omista resursseistaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mika Flöjt:

Pääsääntöisesti julkiselta pohjalta, mutta yksityisten sektoreiden ja julkisten yhteistuotantoakin voidaan toteuttaa kuten esim. Kuusamossa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mika Flöjt:

Kuntayhtymä pohjaiset tuottaja-alueet ovat luultavimmin paras ratkaisu kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyttämiseen uusissa SOTE alueissa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mika Flöjt:

Mielestäni nykyjärjestelmä Suomessa toimii hyvin, laadukkaasti ja turvallisesti asiakkaille.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mika Flöjt:

Eurokriisi vähän hiertää ja jos liiaksi syvenee liittovaltiokehitys, niin se voi tulla joillakin politiikkasektoreilla esimerkiksi EU:n mineraalistrategian ja vapaakauppasopimuksien osalta haasteelliseksi Pohjois-Suomelle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mika Flöjt:

Katson että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja EU saisi tuloja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mika Flöjt:

En haluasi NATOon, vaan haluasin Suomen pysyvän sotilaallisesti puolueettomana maana, jossa ihmiset käyvät asevelvollisuuden ja/tai siviilikriisinhallinnan. Maailmapolitiikka ja Nyky-venäjän johdon toimet johtavat ainakin puolustusyhteistyön syventämiseen Ruotsin kanssa ja se on hyvä. NATO asia on syytä selvittää syvällisesti, koska Venäjä varustautuu jo rajoillamme (Alakurtti). Venäjän johdon olisi hyvä ymmärtää että heidän toimet aiheuttavat huolta ja ajaa suomalaisten ajattelua kohti NATOa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mika Flöjt:

En haluasi NATOon, vaan haluasin Suomen pysyvän sotilaallisesti puolueettomana maana, jossa ihmiset käyvät asevelvollisuuden tai siviilikriisinhallinnan taikka näiden yhdistelmän. Tässä maailmanpolitiikan tilanteessa puolustusvoimille on annettava lisää rahaa kertausharjoituksiin ja varuste- ja sotilasteknologia hankintoihin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mika Flöjt:

Jos on yrittäjällä tarvetta saada joitain tiettyjä työntekijöitä erityisosaamisella on syytä antaa hänelle se mahdollisuus.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mika Flöjt:

Ollaan jo kipurajalla, mutta joiltain osin voidaan vielä veroja korottaa esim. pääomaveroissa sekä hieman palauttaa yhteisöveroja. Kuitenkin micro- ja pienyrittäjien sekä pienituloisten verotusta tulee keventää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mika Flöjt:

Palkkahaitari on revennyt yli kaikkien rajojen, jotta voitaisiin todella sanoa että ne olisivat suhteessa eri ihmisten erityiskykyihin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mika Flöjt:

Jos valtion rahavirtaa ei saada paranemaan niin kyllä - valittavasti, mutta ensisijaisesti harmaan talouden ja veronkierron tilkitseminen toisi lisätuloja valtiolle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mika Flöjt:

Ympäristön vaaliminen tuopi uusia työpaikkoja esim. puhtaan teknologian ja biotalouden alalla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mika Flöjt:

Kuusamon uraanikultakaivoshanke on hyvä esimerkki tällaisesta hankkeesta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset