KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kati Kaarlejärvi, Vihreät, 14

Oma esittely

Olen Kati Kaarlejärvi, 37-vuotias sosionomi (YAMK) ja sosiaali- ja rikosseuraamusalan opettaja Oulun Höyhtyältä. Työurani olen tehnyt rikosseuraamusalalla erilaisissa tehtävissä: apulaisjohtajana, sosiaalityöntekijänä, ohjaajana, erikoissuunnittelijana sekä opettajana. Olen työskennellyt rikos- ja päihdetaustaisten kanssa opiskeluajoiltani lähtien, yli 15 vuoden ajan. Työskentelen Vuolle Setlementillä projektipäällikkönä Via Vis - Väkivaltatyön hankkeessa. Luottamustehtävänä hoidan KRIS-Oulu ry:n hallituksen puheenjohtajan tehtävää. Olen pohjoisen tyttöjä, synnyin Etelä-Lapissa Ranualla. Perheeseeni kuuluu 6-vuotias poika ja 10-vuotias Paavo-koira. Vapaa-aikani kuluu pitkälti perheen, urheilun ja yliopisto-opintojen parissa. Kansanedustajana minulle tärkeitä teemoja ovat syrjäytymisen ehkäisy, lapsiperheiden asema, yhteiskunnallinen turvallisuus ja se, kuinka saamme kaikki osalliseksi Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kati Kaarlejärvi:

Emme voi siirtää talouden ongelmia tuleville sukupolville, vaan ne täytyy ratkaista tässä hetkessä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kati Kaarlejärvi:

Yhteiskunnassa tulee työskennellä jatkuvasti sen eteen, etteivät tuloerot pääse kasvamaan liian suureksi. Suurituloisten tulee myös kantaa kykynsä mukaan vastuu hyvinvoinnin säilymisestä. Eriarvoistuminen luo yhteiskuntaan vastakkainasettelua ja luo myös turvallisuusriskejä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kati Kaarlejärvi:

Kannatan kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen käyttämistä. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöön voitaisiin siirtyä enenevässä määrin lähitulevaisuudessa ja samalla tukea kotimaista työllisyyttä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kati Kaarlejärvi:

Julkinen sektori huolehtii meidän kaikkien hyvinvoinnista ja siitä, että yhteiskunta toimii haluamallamme tavalla. Tässä taloustilanteessa julkisen sektorin kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet liian suuriksi ja sen vuoksi säästöjä on haettava. Se ei kuitenkaan tarkoita, että julkisella sektorilla olisi niin sanottua turhaa työtä. Tiukassa tilanteessa on kuitenkin priorisoitava ja löydettävä kustannustehokkuutta. Säästöjä tulisi etsiä siten, ettei palveluiden loppukäyttäjien asema heikkenisi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kati Kaarlejärvi:

Kannatan vapaaehtoisuutta. Sillä on usein motivaatiota lisäävä vaikutus.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kati Kaarlejärvi:

Olen huolissani tämänhetkisestä tilanteesta, jossa työttömällä ei kannata lähteä työhön, koska se vaikuttaisi heikentävästi hänen tuloihinsa. Työnteon tulisi olla aina kannattavaa. Lisäksi kaikilla yhteiskuntamme jäsenillä on mielestäni velvollisuus kykyjensä mukaan osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kati Kaarlejärvi:

Samalla periaatteella suurituloisten ja varakkaiden tulisi koko elämänsä ajan kustantaa itse omat palvelunsa. Mutta jos varakas ihminen maksaa elämänsä aikana verotuksen ja omavastuiden kautta omien palveluidensa tuottamisen, se tuntuisi kohtuulliselta. Toki omavastuumaksut tulee olla suhteessa varallisuuteen ja tuloihin jokaisessa elämänvaiheessa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kati Kaarlejärvi:

Suurin osa väkivaltarikoksista ja henkirikoksista tehdään Suomessa päihtyneenä. Aamuyön tunnit ovat erityisen riskialttiita. Mitä enemmän ja pidempään annamme ihmisten nauttia alkoholia, sen enemmän meillä tapahtuu väkivaltarikoksia. Sen vuoksi en kannata ravintoloiden vapaampaa aukioloa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kati Kaarlejärvi:

Palvelut tulee järjestää tulevaisuudessa tehokkaammin ja siihen tarvitaan myös kuntien yhteistyötä ja yhteenliittymistä. Mutta pakkoa pidän huonona lähtökohtana. Silloin saatetaan tehdä ratkaisuja, jotka eivät ole pitkällä tähtäimellä edes kustannustehokkaita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kati Kaarlejärvi:

Työllistäminen tulee tehdä helpommaksi, halvemmaksi ja riskittömämmäksi, jotta erityisesti mikroyritykset ja pk-yritykset uskaltaisivat palkata henkilöstöä. Uskon, että joustot saattaisivat vähentää myös pimeän työvoiman käyttöä. Suuryrityksille ei joustoja kuitenkaan soisi, vaan lähtisin helpottamaan pienempien yritysten asemaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kati Kaarlejärvi:

On Suomen etu, ettei me kaikki muuteta pääkaupunkiseudulle. On kuitenkin realismia, ettei kaikkea kehitystä vastaan pystytä taistelemaan. Uskon, että tulevaisuudessa väestö asuu enenevässä määrin kaupungeissa, ja jokaisella on oikeus valita missä haluaa asua. Mutta paljon pystyttäisiin tekemään vaikkapa sillä, että mihin sijoitetaan järjestöjen, yritysten ja organisaatioiden pääkonttorit, mihin ohjataan investointeja tai miten kehitetään joukkoliikennettä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kati Kaarlejärvi:

Järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat tuottavat myös laadukkaita palveluita, tuovat kilpailua ja työpaikkoja. Lainsäädäntöä ja ohjeistusta tulee kuitenkin uudistaa siten, että kuluttaja voi luottaa siihen, että palvelut tuotetaan samojen periaatteiden mukaisesti, oli tuottaja kuka tahansa. Myös vastuukysymykset tulee ratkaista, samoin kuin se, ettei palveluita tuoteta ainoastaan voittoa tavoittelemalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kati Kaarlejärvi:

Toivon, että tulevat muutokset tapahtuvat tavoitellen sitä, että me kuntalaiset olisimme tasavertaisessa asemassa huolimatta siitä, missä asumme. Mielummin puhuisin kuntalaisen oikeuksista kuin kuntien vallasta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kati Kaarlejärvi:

Jos hintoja ei säädellä, se saattaisi johtaa villiin hinnoitteluun, jossa kuluttajalla olisi mahdottomuus tietää, kuinka paljon palvelu tulee maksamaan. Taksilupien määrän hallinnalla turvataan taksiyrittäjien mahdollisuus säilyttää riittävä asiakaskunta, jolloin yrittäjyys toivottavasti on kannattavaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kati Kaarlejärvi:

Asiasta tulee käydä julkista keskustelua ja tarvittaessa äänestää. Suomen puolustuksesta tulee kuitenkin huolehtia joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kati Kaarlejärvi:

Hakisin ratkaisua hyvällä johtamisella, organisoinnilla ja mahdollisesti yhteistyöllä muiden maiden kanssa. Lisäksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kati Kaarlejärvi:

Jos työpaikka on ollut auki suomalaisille työnhakijoille ja emme saa työntekijää suomalaisista työntekijöistä, työtä tulisi voida tarjota Suomen ulkopuolelle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kati Kaarlejärvi:

Pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamisessa tulee kuitenkin huolehtia koko kotoutumisen prosessista, jotta heikoista lähtökohdista olevilla ihmisillä on mahdollisuus todellisesti kotoutua ja kuntoutua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kati Kaarlejärvi:

En lähtisi hakemaan koulurauhaa kurin kautta. Kouluissa tulee olla riittävästi aikuisia, joiden on mahdollista aidosti ja rakentavasti puuttua koulukiusaamiseen, kouluväkivaltaan ja perheiden ongelmiin riittävän nopeasti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kati Kaarlejärvi:

Nämä arvot jättävät ulkopuolelleen mm. globaalit ympäristöongelmat ja yhteisvastuun. Lisäksi meidän kaikkien vakaumus on erilainen, elämme monimuotoisessa maailmassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kati Kaarlejärvi:

En pitäisi sitä lähtökohtana, että yksityistäminen olisi avain onneen. Jokaisella alueella ja kunnalla on yksilöllinen todellisuus, jossa ratkaisut tulee tehdä alueelliset lähtökohdat huomioiden.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kati Kaarlejärvi:

Suuret tuloerot yhteiskunnassa luovat yhteiskunnallista tyytymättömyyttä, eriarvoisuutta ja vastakkainasettelua, joka aiheuttaa pidemmän päälle yhteiskunnallista tyytymättömyyttä. Siitä ei hyödy varakkaatkaan ihmiset. Jokaisen pitää osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen omilla kyvyillään ja mahdollisuuksiensa mukaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kati Kaarlejärvi:

Hyvinvointiyhteiskunta ja sen palvelut ehkäisevät syrjäytymistä, huono-osaisuutta ja luovat ihmisten välille tasa-arvoa, jonka kautta saamme pidettyä yhteiskunnassamme yhteiskuntarauhan, turvallisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuuden. Jos palveluista luovuttaisiin, se tulisi tulevaisuudessa maksamaan todella paljon ja aiheuttaisi inhimillistä kärsimystä mm. lapsille, jotka tarvitsisivat suojelua.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kati Kaarlejärvi:

Se olisi lyhytnäköistä ja maksajaksi joutuvat meidän lapsemme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset