KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Latekoe Lawson Hellu, Vihreät, 20

Oma esittely

Olen 52-vuotias oulunsalolainen tietoliikenneinsinööri, naimisissa ja 26-, 24-, ja 20-vuotiaiden opiskelijoiden isä. Olen Oulun kaupunginvaltuutettu ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja. Olen asunut Suomessa lähes 30 vuotta. Ennen kuntaliitosta toimin kaksi kautta mm. Oulunsalon kunnanvaltuutettuna. Olen ollut myös Oulun vaalipiirin vihreiden puheenjohtaja. Olen ollut Vihreiden ehdokkaana myös 2007 ja 2011 eduskuntavaaleissa sekä 2009 eurovaaleissa. Haluan erityisesti puolustaa politiikassa tasa-arvoista, suvaitsevaa ja kehittyvää pohjoista. Se tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä riippumatta iästä tai asuinpaikasta on oikeus työhön ja hyviin peruspalveluihin, kuten esimerkiksi terveyspalvelut, koulutus sekä joukkoliikenne. Se tarkoittaa myös sitä, että vihdoinkin hyväksytään myös maahanmuuttajien olevan pysyvä ja toimiva osa yhteiskuntaa. On tärkeää pitää myös rakennetusta ympäristöstä ja luonnosta hyvää huolta, jotta se toisi virkistystä ja iloa vielä seuraavillekin sukupolville.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun mutta leikkaukset eivät ratkaisu vaan on saatava lisää työpaikkoja ja ihmiset on saatava töihin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Ennen kaikkea vähän ansaitsevien vertousta tulee keventää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Hajautettuun ja uusiutvaan energiaan tulee satsata, ei ydinvoimaan enää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Jotta päästään näistä pois, täytyy nopeasti keskittyä uusiutuvien ernergiamuotojen kehittämiseen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Varmasti löytyy alueita, joita on vara pienentää, kehittää ja modernisoida mutta täytyy muistaa, että julkinen sektorin on suurelta osin sama kuin koulutus, terveydenhuolto jne. kaikille kuuluvat peruspalvelut, joissa on tiukkaa jo tänä päivänäkin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Kielten opiskelu yleisesti ottaen on rikkaus ja Suomi tarvitsee keilitaitoisia ihmisiä. Työtä voi saada muualtakin kuin Suomesta ja siihen tarvitaan kielitaitoa. En usko, että ruotsin poistaminen lisäisi muiden kielten opiskelua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Tämä ajatus lähtee siitä, että työttömyys johtuu haluttomuudesta tehdä työtä. Työttömyys pääsääntöisesti johtuu siitä, että mitään työtä ei ole tarjolla tai työhön ei oteta vaikka sitä haluaisikin. Pitää edelleenkin miettiä sitä, miten lyhyenkin työn vastaanottaminen kannattaa eikä miettiä lisää kiristyksiä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Omaa varallisuutta voi toki ja pitääkin käyttää mutta jos on ikänsä töitä tehnyt ja veroja maksanut, pitää yhtesikunnankin tehdä tältä osin osansa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Pakko ei ole koskaan hyvä lähtökohta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Tuskin niitä työpaikkoja silti tulisi. Johtoporras saa vain suuremmat bonukset.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Ihmisten tulee saada valita asuinpaikkansa ja täytyy olla mahdollista asua muuallakin kuin kaupungeissa, mutta täytyy tietysti varautua siihen että palvelut eivät voi olla kaikille yhtä lähellä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Julkisten palveluiden pitää olla matalan kynnyksen laadukkaita peruspalveluita, joihin jokaisen on mahdollista päästä. Yksityisten palveluiden käyttö on jokaisen oma valinta ja ne voivat olla siinä rinnalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, mitä sote-uudistuksesta on oikeasti tulossa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Tietysti, jos kilpailu alentaa hintoja niin se on hvyä mutta jos taksien toiminta menee ihan villiksi niin se ei ole hyvä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Mm. työvoiman vapaa liikkuvuus ja mahdollisuus saada terveydenhoitoa toisesta EU maasta on hyvä. EU:ssa pääsemme vaikuttamaan asioihin eri tavalla kuin sen ulkopuolella. EU:n kautta voimme vaikuttaa myös rauhaan ja ihmisoikeuksiin peremmin kuin yksinämme.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Rahoitusmarkkinavero vähentäisi keinottelua ja pakottaisi myös finanssialan osallistumaan mahdollisten kriisien kustannuksiin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Ei Natoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Nykyinen määrä riittää. Asioihin pitää pyrkiä saamaan ratkaisut neuvotteluilla ja diplomatialla, ei sotimalla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Jos maahanmuuttajille maksetaan sama palkka kuin suomalaisellekin, se ei houkuta sen perusteella yrityksiä palkkaamaan työntekijöitä muualta, jos heitä on Suomessakin tarjolla eli ei synnytetä mitään halpatyömarkkinoita. Tärkeää on vieläkin miettiä miten työllistetään jo maassa olevat maahanmuuttaneet.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Miksi ei?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Tiukennettu kuri ei ole ratkaisu. Kodin ja koulun yhteistyön tiivistäminen on tärkeää. Lasten tulee nähdä, että opettaja ja vanhemmat ovat samalla puolella.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Kyseiset arvot ovat tärkeitä mutta muitakin on kuten esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Koti on kaikille tärkeä. Uskonto on tärkeä asia mutta sitä ei pidä liikaa sotkea politiikkaan ja kaikkia uskontoja tulee kunnioittaa. Isänmaa on tärkeä mutta asioita tulee ajatella myös globaalisti.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Julkisten palveluiden pitää olla matalan kynnyksen laadukkaita peruspalveluita, joihin jokaisen on mahdollista päästä. Yksityisten palveluiden käyttö on jokaisen oma valinta ja niitä voi olla siinä rinnalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Vähän ansaitsevien verotusta tulee keventää eikä heikommin toimeen tulevien sosiaalietuuksia saa leikata. Toisaalta perustulo vähentäisi köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Köyhyyden torjunta on koko yhtesikunnan etu. Hyvin ansaitsevien verotusta voidaan kiristää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Jos kyse on ihmisen lahjakkuudesta ja ahkeruudesta niin saakoon hän ansaitsemansa palkan. Mutta kyse ei suinkaan aina ole tästä, ei pienipalkkainen ole yhtä kuin laiska ja tyhmä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Julkisten palveluiden pitää olla matalan kynnyksen laadukkaita peruspalveluita, joihin jokaisen on mahdollista päästä. Sosiaalietuudet on tarkoitettu kaikkein huonommassa asemassa oleville. Perustulo voisi olla ratkaisu tähän ongelmaan, köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunta on koko yhteiskunnan etu. Palveluiden järjestämistä, tehostamista ja modernisointia toki voidaan tarkastella.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Näiden asioiden ei tarvite eikä pidä olla ristiriidassa vaan tulee olla selvä, että päätösten teossa otetaan myös huomioon hankeen vaikutukset ympäristöön. Nämä asiat ohittamalla voi saada aikaaan suurempaa tuhoa ja suuremman laskun kuten esim. Talvivaarassa on käynyt.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Latekoe Lawson Hellu:

Jos ympäristöriskit ovat suuremmat kuin hankeen tuoma hyöty niin silloin pitää toimia näin. Suuriin hankkeisiin ei pidä alkaa hätiköiden ja ympäristövaikutukset pitää selvittää huolelisesti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset