KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sari Kyllönen, Vasemmistoliitto, 142

Oma esittely

Olen Kajaanissa asuva kunnallispoliitikko ja ehdolla eduskuntaan toista kertaa. Olen kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Vasemmistoliiton Kajaanin kunnallisjärjestön puheenjohtaja sekä Kainuun piirin I varapuheenjohtaja. Vaaliteemani on työ ja inhimillisyys. Tärkeimmät arvoni liittyvät työhön, yksilön huomioimiseen sekä solidaarisuuteen. Halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin ajoi aikoinaan mukaan politiikkaan ja tässä, jos missä, oppii aina jotain uutta. Uuden oppiminen pitää mielenkiinnon yllä ja tekee politiikasta mieluista sekä haasteellista, sen vuoksi olen uudelleen ehdolla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sari Kyllönen:

Nykyisellä korkotasolla olisi järkevää investoida ja panostaa työllisyyttä edistäviin toimiin, kun työttömyys saadaan laskuun ja talous nousuun on aika aloittaa velan takaisinmaksu.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sari Kyllönen:

Hallinnossa voi olla jotain päällekkäisyyttä, jota uudelleen organisoinnin kautta voisi keventää. Käytännön työtasolta on kuitenkin eläköitymisten kautta vähennetty jo kohta liikaakin tekeviä käsiä, jolloin kuormitus kasvaa liikaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sari Kyllönen:

Työntekemisen ja vastaanottamisen pitää olla kannustavaa, työhön pakottaminen ei tee työstä kannustavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sari Kyllönen:

Jokaisella tulee olla oikeus hyvään hoivaan, maksut voivat olla progressiivia ja tuloihin perustuvia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sari Kyllönen:

Nykyinen käytäntö on mielestäni hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sari Kyllönen:

Pakkoliitokset ei ole hyvä ratkaisu, mutta jossain tilanteissa voi olla välttämätöntä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sari Kyllönen:

Palkkojen polkemisessa ei ole mitään mieltä, eikä palkkojen pienentämisellä ratkaista työttömyysongelmaa. Matalapalkka aloilla tulee jo nyt vastaan tilanteita, joissa kotiin jääminen on kannattavampaa kuin työnteko.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sari Kyllönen:

Terveyspalvelut kuuluvat kaikille varallisuuteen katsomatta ja on yhteiskunnan tehtävä tuottaa ne kaikille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sari Kyllönen:

Kunta voi olla liian pieni tuottamaan sote-palvelut. Kainuun mallin tapainen sote organisaatio, johon valittiin edustajat suorilla vaaleilla, olisi mielestäni hyvä malli toteuttaa sote-palvelut.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sari Kyllönen:

Niukkuutta on jaettava täälläkin, mutta puolustusvoimien määrärahat on pidettävä sellaisella tasolla, että se tulee toimeen ja kalusto pysyy kunnossa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sari Kyllönen:

Aloilla joilla on työvoimapulaa tulee saada työntekijöitä, kuitenkin niin että työehdoista ja työehtosopimusten mukaisista palkoista pidetään kiinni. Aloja joille ei saada liian huonojen palkkojen takia kantaväestöä töihin, ei tule ylläpitää tällaisia työpaikkoja ulkomaalaisten turvin, työstä pitää saada riittävä toimeentulo.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sari Kyllönen:

Kaikille ihmisille kuuluu samat oikeudet, seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sari Kyllönen:

Monitahoinen asia, toisaalta en kannata kurinpitotoimia ei ole mielestäni koulun tehtävä. Hankalissa ja riitaisissa tilanteissa opettajilla tulisi kuitenkin olla enemmän toimivaltaa. Olen siis osittain samaa mieltä ja toisaalta en, riippuu tilanteesta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sari Kyllönen:

Uskonto ja politiikka ovat kaksi eri asiaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sari Kyllönen:

Mikäli julkisia palveluita ruvetaan yksityistämään enemmän, on vaarana että hinnat kohoavat niin korkeiksi ettei pienituloisilla ole enää varaa palveluihin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sari Kyllönen:

Palveluita pitää uudistaa ja löytää uusia tapoja tuottaa palvelut tasavertaisesti kaikille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sari Kyllönen:

Talouskasvu ja ympäristöasiat pitäisi pystyä pitämään sopivassa balanssissa

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sari Kyllönen:

Mikäli ympäristölle aiheutuu kohtuutonta haittaa, tulee tällaisista hankkeista luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset