KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jari-Pekka Kanniainen, Vasemmistoliitto, 139

Oma esittely

Olen oululainen järjestötyöntekijä ja sosiaalialan asiantuntija. Työskentelen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOssa koulutussihteerinä ja toimin lukuisissa luottamustoimissa. Olen muun muassa Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuorten puheenjohtaja sekä Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien työntekijöiden luottamushenkilö. Arvoni on maailailtu punaisin ja vihrein siveltimin. Jaan rauhanaatteen ja olen elämäntavoiltani vegaani.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Suomen velkaantuminen ei katkea ottamalla velkaa vain nykyisten palveluiden kattamiseen, vaan velkaa tulee ottaa kerralla runsaasti ja investoida se järkevästi työn luomiseen esim. ennaltaehkäiseviin sote-palveluihin sosiaalisena investointina sekä infrastruktuuriin (teihin, rakentamiseen, peruskorjauksiin). Näin jälleenrakennetaan hyvinvointivaltio ja saatetaan Suomi tielle, jolla yletön velkaantuminen voidaan taittaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

"Hyvin ansaitseva" on sangen suhteellinen käsite. Todella kovia palkkatuloja saavien palkkatuloa voidaan harkita, mutta kuitenkaan laajalti/mittavassa määrin ei tule alentaa palkkatuloja saavien ihmisten ostovoimaa. Kuitenkin: palkkaverotuksen kiristämistä tärkeämpää on kiristää pääomaverotusta ja saattaa se kunnallisveron piiriin. Myös varallisuus- ja perintöverojen osalta tulee harkita kiristämistä tiukassa taloustilanteessa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Suomen tulee investoida sen sijaan uusiutuviin energiantuotantomuotoihin, cleantech-teollisuuteen sekä etsiä keinoja säästää energiankulutuksessa (teollisuudessa, kunnissa, yksityistalouksissa).

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Suomen tulee etsiä uusiutuvia ratkaisuja tilalle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Kysymys on hankala ja hassu: julkinen sektori Suomessa ei ole erityisen suuri, ja sen koko on itseasiassa oikeistohallitusten aikana pienentynyt. Jos "suurella" tarkoitetaan tuhlaavaa ja byrokraattista, niin olen samaa mieltä - tällöin täytyy debyrokratisoida eli tuoda valta takaisin lähemmäs kansalaista. Esimerkiksi perustulolla voitaisiin "pienentää" julkista sektoria ja sen byrokraattisuutta ja antaa ihmisten itse päättää mikä on hyväksi omassa arjessa ja tulevaisuudensuunnittelussa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Kysymys on minulle vaikea, koska tulen Oulusta, jossa ruotsin kieli ei näy arjessani. Tuen kielivähemmistöjen oikeuksia (erityisesti saamelaisten), mutta en ole varma tuleeko ruotsin kielen opiskelun olla Suomessa kaikille pakollinen (ja missä määrin?). Haluan tulevaisuudessa perehtyä aiheeseen ja sen perusteluihin valtion näkökulmasta lisää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Tilanne, jossa Suomessa on yli 300 000 työtöntä ja vain joitakin tuhansia vapaita työpaikkoja, on järjetön kiristämiselle. Valtion tulisi julkisin (velka-)investoinnein lisätä työllisyyttä Suomessa sekä työaikaa pitäisi lyhentää, jotta töitä riittäisi useammille.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Tämä onnistuu parhaiten tarkastamalla pääomaverotusta sekä varallisuusverotusta. Hoivapalvelut tulee tuottaa täysin julkisin verovaroin, ja jokaisen tulee elinaikanaan, ja perintöä jättäessään, osallistua yhteisiin kustannuksiin yhteiskunnassa, joka kunkin meistä on yhteisin varoin kasvattanutkin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Pakko ei ole hyvä ratkaisu, sen sijaan demokraattisesti valittavat maakuntahallinnot ovat. Valtiolla on jo nyt keinoja "suostutella" kuntia liittymään yhteen erilaisten rahoituskriteerien avulla. Kuntien pakkoliitokset eivät saa olla keino kilpailuttaa yhä suurempia sote- ja muita julkisia palvelukokonaisuuksia ahneen kansainvälisen yrityssektorin voitontavoittelun alle.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Suomeen tulee sen sijaan säätää minimipalkkalainsäädäntö. Minimipalkan tulee riittävän suuri, jotta ei synny matalapalkka-aloja, tai ns. paska(palkkaisia)duuneja. Minimipalkalla voidaan myös nostaa naisvaltaisten matalapalkka-alojen palkkoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Jos hyvinvointipalveluilla tehdään voittoa, on se jo itsessään sisäisessä ristiriidassa: mitä huonommin ihmiset voivat, sitä enemmän hyvinvointipalveluille on kysyntää eli sitä enemmän yksityinen tahkoaa rahaa. Mitä paremmin ihmiset taas elävät, sitä huonompi on voittosuhde, koska ihmiset eivät tarvitse palveluita. Myös muut kustannukset ovat suuremmat yksityisissä sopimuksissa, koska heidän täytyy ottaa välistä voittoa. Sote-palvelut on halvinta pitää julkisessa, demokraattisessa kontrollissa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Esim. Oulussa tilaaja-tuottajamalli, jossa tuotanto ja tilaus kunnan sisällä eriytettiin, osoittautui kalliiksi ja lopetettiin. Järkevintä on tuottaa palvelut itse kunnan demokraattisesti suoraan määrittelemässä määrässä ja laadussa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Jo sosiaalisista syistä ja esim. vammaisten ihmisoikeuksien turvaamisesta johtuen taksipalvelut eivät voi olla täysin vapaata markkinataloutta. Kehittäisin myös muuta julkista liikennettä sekä esim. autojen yhteisomistajuutta ja -käyttöä, jotta taksien käyttö voitaisiin minimoida.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

EU itsessään on rauhanprosessi, ja kunnioitan sitä. Kuitenkin, EU:ta johtaa tällä hetkellä oikeistolaiset, talouskuria palvovat voimat, jotka vaarantavat koko Euroopan tulevaisuuden. Leikkauksien ja budjettikurin tilalle elvyttävää politiikkaa, sosiaalista turvaa ja perusoikeuksia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Ehdottomasti. Rahoitusmarkkinavero, riittävän suurena, rauhoittaa finanssimarkkinoita, johdannaiskauppaa sekä kasinotalouden vauhtia, joka vaarantaa reaalitalouden ja ihmisten perusoikeuksien toteuttamista valtioiden toimesta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Nato ei ole rauhanprosessi (kuten esim. Euroopan Unioni on) vaan sotaliitto. Suomen ei tule missään nimessä liittoutua sotilaallisesti, vaan pysyä rauhan mallimaana. Sotaintoilun sijaan Suomen tulisi kunnostautua lisää rauhan diplomaattina erilaisissa konflikteissa maailmalla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Jos ihmisten perustoimeentulosta ja -turvasta voidaan leikata, tulee voida leikata puolustusvoimiltakin. Tosin julkisia investointeja voidaan tehdä rauhanprosessia edistävään kansainväliseen politiikkaan (puolustusstrategiana). Näinkin voidaan saada lisää työllisyyttä tukematta sotaan valmistautumista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Suomi tarvitsee tulevina vuosina lisää työvoimaa. Työperäinen maahanmuutto on kansantaloudellisesti laskettuna Suomelle hyödyllistä. Samalla on myös pidettävä huoli, että töitä riittää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Sen sijaan riittävästi asiantuntevia ja päteviä opettajia ja ohjaajia, sekä koulusta riippuen positiivista erityiskohtelua, niin hyvä tulee. Tiukkaa kuria ei tarvita, jos on tarpeeksi luotettavia aikuisia ihmisiä, joihin oppilaat ja opiskelijat voivat luottaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Ihmisten perusoikeuksia turvatessa (hyvinvointi, toimeentulo, liikkuminen, ruoka, rakentaminen jne.) ei ole tarvetta laittaa julkisia, yhteisiä rahoja (monikansallisten veroja välttelevien yhtiöiden) osakkeenomistajien taskuun. On kuntien paikalliselle taloudelle eduksi, että rahat kiertävät takaisin kuntaan julkisten palveluiden työntekijöiden verotuksen kautta. HUOM! Erityistapauksissa kuten syrjäseuduilla, perusoikeudet turvatakseen, joitakin aloja voidaan täydentää yksityisellä tuotannolla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Julkista palvelua leikatessa tulos on heikentynyt palvelu sekä työttömäksi jäävä julkisen työntekijä, joka ei enää maksa verotuloja eikä osallistu rahoillaan kuluttamiseen yhteiskunnassa. Progressiivinen verojen korottaminen taas osuu rikkaimpiin, joka on parempi ratkaisu. ALV-korotukset ja matalemmille palkkaluokille osuvat korotukset osuvat tuntuvammin ostovoimaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Maailma on esimerkkejä täynnä suurten tuloerojen maista, joissa köyhät ovat absoluuttisen köyhiä kaduille. Maat, joissa on pienemmät tuloerot, ovat hyvinvointivaltioita eikä ihmismassojen tarvitse taistella monen työpaikan kanssa leipänsä tai asuntonsa eteen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

"Julkinen talous" on suhteellinen käsite, ja mielestäni väittämä on poliittisesti oikealla. Kunhan yhteiskunnan progressiivinen verorakenne on tarpeeksi kestävä, on yhteiskunnassa myös varaa pitää yllä universaaleja hyvinvointivaltion perustehtäviä! Jokainen osallistuu kuluihin maksukykynsä mukaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jari-Pekka Kanniainen:

Työpaikkoja voidaan luoda huomioimalla ympäristöasiat. Tämä tarkoittaa julkisia investointeja ympäristöystävällisiin teollisuuden muotoihin, nykyisen raskaan teollisuuden uusiin puhtaampiin keksintöihin sekä sivistyksen ja huumorin yltäkylläisyyteen eli palveluihin, jotka eivät kuluta luonnonvaroja! Kritisoin voimakkaasti talouskasvun käsitettä tärkeimpänä yhteiskunnan mittarina - tilalle nostan hyvinvoinnin, sivistyksen, urheilun, kulttuurin ja perusoikeudet.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset