KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuukka Koirikivi, SKP, 7

Oma esittely

Opiskelen musiikkipedagogiksi Oulun ammattikorkeakoulussa

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuukka Koirikivi:

Lisää velkaa on otettava, mikäli toinen vaihtoehto ovat leikkaukset. Leikkauksiakin kuitenkin voidaan välttäää veronkorotuksilla ja erilaisilla budjetin paremmilla kohdennuksilla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuukka Koirikivi:

Suomen verotus on tällä hetkellä suurituloisille käytännössä regressiivinen. Verotuksen on oltava aidosti progressiivinen ja myös pääomatuloja on verotettava samalla tavalla kuin palkkatuloja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuukka Koirikivi:

Suomen on energiapolitiikassaan panostettava uusiutuviin energiamuotoihin kuten maalämpöön ja vesi- ja tuulivoimaan. Ydinvoima on teknologiaa joka kuuluu menneisyyteen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuukka Koirikivi:

Tämä olisi ympäristöteko joka vähentäisi huomattavasti kasvihuonepäästöjä. On siirryttävä kohti uusien energialähteiden käyttöä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuukka Koirikivi:

Julkinen sektori ei sinänsä ole liian suuri. Nykyistä tehokkaampi se voisi kyllä olla. Tehostamista ei kuitenkaan pidä tehdä työpaikkoja vähentämällä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuukka Koirikivi:

Ruotsin opiskelu olisi todennäköisesti mielekkäämpää, jos se toteutettaisiin vapaaehtoisesti. Silloin sitä voisivat opiskella ne, jotka sitä kokevat tarvitsevansa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuukka Koirikivi:

Tällä hetkellä kuukausittain työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden suhdeluku on noin 1:stä 10:een. Eli yhdeksälle työttömälle kymmenestä ei ole tarjolla työpaikkaa. Velvoitteet eivät ratkaise työttömyysongelmaa, vaan se, että luodaan aidosti työpaikkoja ja velvoitetaan suuria yrityksiä työllistämään ihmisiä nykyistä aktiivisemmin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuukka Koirikivi:

Vanhuuden hoivapalveluja ei tule eriarvoistaa ihmisen varallisuuden perusteella. Hoivapalvelujen on oltava laadukkaita kaikille niitä tarvitseville.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuukka Koirikivi:

Nykyinen lainsäädäntö on mielestäni hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuukka Koirikivi:

Kuntaliitokset johtavat demokratian ja päätöksenteon keskittämiseen. Suunnan pitisi olla nimenomaan päinvastainen, ja tulisi perustaa suurten kaupunkien ja kuntien sisälle omia kaupungin/kunnanosavaltuustoja, jossa päätöksenteko olisi aidosti lähempänä kansalaista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuukka Koirikivi:

Työehosopimuste sitovuudesta määrätään lainsäädännössä ja tätä ei pitäisi mielestäni lähteä muuttamaan. Päinvastoin työehtosopimusten sitovuutta tulisi lisätä nykyisestä. Työstä pitää aina maksaa sen tekijälle kuuluva korvaus.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuukka Koirikivi:

Suomea ei pidä pakonomaisesti pitää asuttuna. Ihmisillä on kuitenkin oikeus asua missäpäin Suomea he haluavat, ja heille on siitä huolimatta taattava peruspalvelut. ihmisten ajaminen suuriin kasvukeskuksiin ei ole mielestäni terve lähtökohta, ei niin ympäristön kuin ihmisten itsensä kannalta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuukka Koirikivi:

Suomeen ei pidä luoda kahta eri terveydenhuoltojärjestelmää, jossa hyvätuloiset voivat käyttää yksityisiä ja laadukkaampia palveluita, heikko-osaisten, esim. pienipalkkaisten, työttömien ja opiskelijoiden tyytyessä julkiseen terveydenhuoltoon. Jokaisen ihmisen terveyden ja siitä ylläpito täytyy olla yhtä tärkeää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tuukka Koirikivi:

Soteuudistus on torjuttava. Se keskittää niin päätöksentekoa kuin pahimmassa tapauksessa myös palveluja. Palvelut täytyy taata kaikille niitä tarvitseville, asuinpaikasta riippumatta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuukka Koirikivi:

EU on suurin syy viime vuosien kiihtyneeseen leikkauspolitiikkaan. EU on perustettu hyödyttämään vapaata kauppaa ja sitäkautta yrityksiä ja pankkeja. Tavalliselle kansalaiselle se ei tuo niin paljoa hyötyjä, että se olisi Suomelle kannattavaa,

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuukka Koirikivi:

Rahoitusmarkkinavero toisi lisää verotuloja ja kaventaisi rikkaiden ja köyhien välistä kuilua, joka on varallisuuden suhteen viime vuosina kasvanuit niin Suomessa kuin muuallakin EU-alueella.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuukka Koirikivi:

Nato on suuri turvallisuusuhka Suomelle. Suomen ei tule misään tapauksessa hakea Naton jäsenytttä, vaan vähennettävä myös nykyistä yhteistyötä. Eri kriiseissä joutuisimme selkeäksi osapuoleksi Naton kautta, ja se lisäisi merkittävästi Venäjältä tulevaa sotilaallista uhkaa. Natolle on sanottava ehdoton EI!

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuukka Koirikivi:

Armeijan ylläpitoon ja uusiin asehankintoihin kuluu yli miljardi euroa vuodessa. Nykyaikainen turvallisuus ei perustu vahvalle armeijalle, vaan on enemmän panostettava diplomaattisiin suhteisiin ja niiden ylläpitoon. Armeijasta koituvia kustannuksia voitaisiin siirtää hyödyttämään kansalaisia ja sen hyvinvointia, esimerkiksi sosiaalipalveluiden rahoitusta lisäämällä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tuukka Koirikivi:

Suomen ei pidä rajoittaa maahanmuuttoa. Suomeen on oltava oikeus tulla, ja täältä on oikeus myös muuttaa muualle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuukka Koirikivi:

Kannatan ehdottomasti tasa-arvoista avioliittolakia ja adoptio-oikeuksien siirtämistä myös homo- ja lesbopareille. Tämä on ihmisoikeuskysymys jossa Suomen pitää edetä muiden länsimaiden mukana kohti seksuaalisesti ja sukupuolisesti tasa-arvoista yhteiskuntaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tuukka Koirikivi:

Turvapaikanhakijoista huolehtiminen on tärkeä osa nykymaailmassa. Puoltaisin ehdottomasti vastaanottokeskuksen perustamista Ouluun.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuukka Koirikivi:

Koulussa ongelmat eivät kumpua niinkään kurinpidon lepsuudesta . Nykyinen lainsäädäntö on mielestäni hyvä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuukka Koirikivi:

Itse en perusta politiikkaani näille arvoille. Henkilökohtaisessti minulle tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, hyvinvointi ja demokratia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuukka Koirikivi:

Julkisia palveluita tulee kehittää. Palveluiden yksityistäminen johtaa helpsti palveluiden heikkenemiseen, kun palvelut tuotetaan halvimmalla mahdollisella rahamäärällä voittojen saamiseksi. Laadukkaista palveluista on syytä maksaa enemmän. Se tulee usein myös pidemmällä aikavälillä halvemmaksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuukka Koirikivi:

Erityisesti rikkaiden verostusta ja pääoma ja yhteisöveroa olisi varaa nostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuukka Koirikivi:

Usein köyhät ihmiset eivät ole asemassaan omasta tahdostaan, vaan nykyinen työllisyystilanne ajaa ihmisiä leipäjonohiin. Tuloeroja täytyy hillitä verotuksen avulla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuukka Koirikivi:

Nykyisiäkin palveluita on varaa parantaa mikäli niin halutaan tehdä. Kyse ei ole siitä, täytyykö palveluja leikata, vaan poliittisesta tahdosta olla leikkaamatta niitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuukka Koirikivi:

Ympäristön on oltava päätöksenteossa aina etusijalla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tuukka Koirikivi:

Ympäristön on oltava päätöksenteossa aina etusijalla.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset