KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Matti Aalto, SKP, 2

Oma esittely

muurari

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Matti Aalto:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun JA julkisia palveluja on kehitettävä paremmiksi. Maailmassa on rahaa enemmän kuin koskaan. Sitä ei vain ole siellä missä sitä tarvitaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Matti Aalto:

Pääomatulojen oikea verolle paneminen on vielä tärkeämpää. Juuri pääomatulojen kautta raha pakenee sinne missä sitä ei tarvita.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Matti Aalto:

Suomi tarvitsee uusiutuvaa energiaa ja energian käytön tehostamista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Matti Aalto:

Maakaasu pitäisi säilyttää varavoimana, etenkin jos ja kun putkistot ja laitteet ovat jo olemassa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Matti Aalto:

Ainoastaan hallintohimmeleissä on liikaa väkeä ja soteuudistus on lisäämässä tarpeetonta hallintoa. Palvelujen tuottamisessa on liian vähän väkeä, jopa niin vähän että esim. vanhusten hoidossa on jo kysymys ihmisoikeuksien rikkomisesta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Matti Aalto:

Asiaa tulee tarkastella vapauden, veljeyden ja tasa-arvon pohjalta. Ei pakkoruotsia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Matti Aalto:

Ongelmana ei ole se ottavatko ihmiset työtä vastaan, vaan se onko vapaita työpaikkoja. Velvoitteet mahdollistavat myös työnantajien mielivallan silloin kun työsopimuksesta neuvotellaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Matti Aalto:

Kohtuullisesti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Matti Aalto:

Pakkokeinoilla ei alkoholiongelmia voi poistaa, mutta kyllä yhteiskunnalla täytyy olla sanansa sanottavana.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Matti Aalto:

Kuntien karsimisessa ei ole mitään järkeä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Matti Aalto:

Työstä saatavat palkat muodostavat tärkeän osan talouselämän toimivuudelle välttämättömästä ostovoimasta. Toisekseen, palkan tulee olla sellainen että sillä tulee toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Matti Aalto:

Julkiset terveyspalvelut ovat laadukkaampia koska ne ovat potilaskeskeisiä. Yksityisellä puolella motiivina on hyvin usein raha ja tavoitteena asiakssuhteen jatkuminen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Matti Aalto:

Sote-uudistus on perustuslain vastainen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Matti Aalto:

Asia on hyvin monimuotoinen eikä hoidu joko tai ajattelulla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Matti Aalto:

Suomi on saavuttanut kaikki etunsa eurooppalaisessa integraatiossa ETA-sopimuksien perusteella, kuten Norjakin. Euroopan Unioni on pikemminkin ideologinen ja poliittinen unioni, joka on aiheuttanut Euroopan kansoille pelkkää harmia. Koko olemassaolonsa ajan EU on ollut osallisena aina jossakin sodassa, useimmiten siirtomaasodissa köyhissä kehitysmaissa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Matti Aalto:

Rahoitusmarkkinavero ei poista kaikkia kapitalismin ongelmia, mutta se on ehdottomasti tehokkain tapa suojella kapitalismia itseltään.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Matti Aalto:

Nato on rikollinen terroristijärjestö joka uhkaa koko ihmiskuntaa. Nato pitää lakkauttaa mahdollisimman pian.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Matti Aalto:

Maamme turvallisuus on rakennettava kaikkien naapurimaidemme kesken solmittavilla kahdenkeskisillä ja monen keskisellä hyökkäämättömyyssopimuksella ja sitoumuksella estää oman alueen käyttö sopimuskumppaneita vastaan oman alueen kautta. Tämän vakuuden antamisen vakuudeksi meillä on oltava itsenäinen puolustus joka perustuu asevelvollisuusarmeijaan ja Suomen oman alueen ydinaseettomuuden takaamiseen. Siihen ei tarvita kallita järjestelmiä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Matti Aalto:

Kehitysmaiden parhaan työvoiman värvääminen rikkaisiin teollisuusmaihin halpatyövoimaksi pitää lopettaa. Sen sijaan yksilöiden vapautta pitää pyrkiä laajentamaan. Työn teettäminen työehtosopimuksia huonommilla ehdoilla pitää säätää rangaistavaksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Matti Aalto:

Onpahan kotisi missä maassa hyvänsä, älä äänestä Kokoomusta, sillä se ei kotejamme suojele. Onpahan uskontosi mikä hyvänsä, älä äänestä Kokoomusta, sillä se ei ihmisten vakaumuksia kunnioita. Onpahan isänmaasi missä päin maapalloa tahansa, älä äänestä Kokoomusta, sillä rahan puolueena se ei kenenkään isänmaata kunnioita.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Matti Aalto:

Kokemuksien mukaan ulkoistetut palvelut ovat huonompia ja tulevat kalliimmiksi. Ei kai joku asfalttifirma voi tuottaa esimerkiki parempaa

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Matti Aalto:

Lahjakkaimmat ja ahkerimmat saavat kapitalismin aikana aina vähemmän kuin rikkaimmat. Tuloerot ovat kyllä kohtuullisina luonnollisia ja tarpeellisiakin, mutta vain kohtuullisina ja oikeudenmukaisina.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Matti Aalto:

Merkillistä, kuinka meillä oli 1970 luvulla varaa peruskoulujen, terveyskeskusten, sairaaloiden ja teiden rakentamiseen, vieläpä velkaantumatta? Maailmassa on rahaa enemmän kuin koskaan. Sitä ei vain ole siellä missä sitä tarvitaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Matti Aalto:

Sillä tavalla ei pitkälle potkita. Itse asiassa tasapainoinen suhde ihmisen ja ympäristön välillä turvaa parhaiten tasaisen työllisyyden.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Matti Aalto:

Arviointi ei ole koskaan pahasta. Hyötyjen ja ympäristön turvaamisen tulee aina olla tasapainossa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset