KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Henna Kupsala, Perussuomalaiset, 121

Oma esittely

Olen 36-vuotias kunnanvaltuutettu ja asioita monelta kantilta pohtiva yleispoliitikko ihmisen asialla. Nivalassa syntynyt, ylivieskalaiset sukujuuret omaava luomuviljelijä Siikajoen Luohuan kylältä. Sydämeni on Pohjois-Pohjalaisella maaseudulla ja sen rikkaassa luonnossa metsineen ja soineen. Politiikan tekeminen lähtee arvoista. Minulle demokratia, sananvapaus ja oikeudenmukaisuus on asioita, joista en tingi. Jokainen laki ja asetus vaikuttaa jonkun toisen elämään; kaikilla päätöksillä, joita teemme, pitää pyrkiä vain ja ainoastaan hyvään. Puolustan suomalaisuutta ja Suomen kansan oikeutta omaan maahansa. En hyväksy EU:n liittovaltiokehitystä enkä päätösvallan lipumista virkamiehille. Suomalaisten tulee saada päättää itse omista asioistaan. Minulle tärkeitä asioita ovat elävä maaseutu, kotimainen energia, lasten ja nuorten asiat, yrittäminen ja suomalainen työ sekä ympäristön hyvinvointi. Politiikassa kaikki vaikuttaa kaikkeen, siksi päätösten kaikki vaikutukset pitää tiedostaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Henna Kupsala:

Valtion velan jatkuva kasvu on täysin kestämätöntä, velan määrä on viidessä vuodessa lähes kaksinkertaistunut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi ottaa koko ajan uutta velkaa maksaakseen niin vanhojen lainojen lyhennykset kuin korotkin ja kustantaakseen hyvinvointiyhteiskunnan palveluita. Jos velkaantumista ei pysäytetä Suomea odottaa Kreikan kohtalo. Leikkauslistalle joutaa kohtuuttomiin paisunut byrokratia, kaksinkertaistuneet EU-jäsenmaksut, kehitysapu ja tuulivoiman syöttötariffi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Henna Kupsala:

Jos verotusta on kiristettävä, on veronkorotukset kohdistettava pienituloisten sijaan paremmin ansaitseviin. Ne joilla on suuret tulot voivat maksaa enemmän veroja, pienituloisten verotusta voi sen sijaan keventää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Henna Kupsala:

Ydinvoima työllistää huonosti tuotettuun energiamäärään nähden jos verrataan kotimaisiin energialähteisiin. Esimerkiksi turvetuotannon työllistävä vaikutus on noin kymmenkertainen ydinvoimaan verrattuna. Myös ydinjätteen loppusijoitus on Suomessa ratkaisematta ja suurin osa rakennusaikaisesta työstä tulee tehdyksi ulkomaisella työvoimalla vaikkei alueellista rakennusajan vaikutusta voikaan väheksyä. Energiantuotannossa pitää hakea kestäviä, hyvin työllistäviä ratkaisuja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Henna Kupsala:

Kivihiilen käytöstä tulee luopua, turvetuotantoa voi sen sijaan lisätä merkittävästi koska Suomen suopinta-alasta on tällä hetkellä turvetuotannon käyttössä vain 0,7%. Lupaprosesseja pitää helpottaa ja nopeuttaa merkittävästi turvetuotannon osalta sillä se työllistää maaseudun asukkaita. Enegiantuotannossa tulee siirtyä nopealla aikataululla kohti energiaomavaraisuutta, sillä energiantuontimme ulkomailta on suunnilleen samaa luokkaa kuin Suomen kestävyysvaje.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Henna Kupsala:

Julkisen sektorin koko pienenee suhteellisesti kun saadaan vienti vetämään ja yritystoiminta pyörimään. Tämä tapahtuu yritystoimintaa helpottamalla ja viron verotusmalliin siirtymällä sekä byrokratiaa voimakkaasti purkamalla. Julkisen sektorin työntekijöiden ei byrokratian purkutalkoista tarvitse olla huolissaan koska he tulevat työllistymään yrityksiin niiden toiminnan ja työllistämisen helpottuessa. Panokset siis oleelliseen ja Suomen etua tukevaan tekemiseen julkisella sektorillakin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Henna Kupsala:

Ruotsin kielen tulisi olla kouluissa vapaaehtoista. Nuoren pitää voida itse valita, mitä kieltä opiskelevat toisena kielenä koulussa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Henna Kupsala:

Tilanne voi olla ongelmallinen esimerkiksi silloin, kun puolisoista toinen joutuu hoitolaitokseen ja toinen jää vielä yhteiseen kotiin asumaan. Olisi epätarkoituksenmukaista että koti jouduttaisiin esimerkiksi myymään toisen puolison hoitolaitosmaksujen maksamiseksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Henna Kupsala:

Ravintoloiden aukioloajat on syytä suunnitella niin että ne ohjaavat alkoholinkäyttöä nimenomaan ravintoloihin kotisohvan sijaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Henna Kupsala:

Maaseudun autioituminen ei ole vain luonnollinen asia vaan yksinkertaisesti poliittinen tahtotila. Kuntien määrän vähentäminen tarkoittaa samalla myös maaseudun palveluiden ja elinkeinojen alasajoa. Maaseudun merkitystä puhtaan ruoan, kotimaisen energian ja raaka-aineiden tuottajana ei voi korvata tuontitavaralla. Jokaisella meillä pitää olla oikeus valita missä ja miten asuu ja miten perheensä elättää. Keskittämispolitiikalle on laitettava piste!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Henna Kupsala:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna, mutta se ei tapahtu verovaroin koska maaseudulla on iso merkitys Suomen kansantaloudessa energian- ja elintarviketuotannon kannalta. Siksi kysymyksen asettelu on mielestäni väärä. Kotimainen ruoka ja energia on paitsi tärkeä työllistäjä myös huoltovarmuustekijä laadusta puhumattakaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Henna Kupsala:

Yksityiset yritykset pyrkivät tekemään aina voittoa eli palveluiden hinnoissa on aina voiton verran ilmaa. Suuria terveydenhoitoalan yksityisiä toimijoita on kirjoilla veroparatiiseissa jolloin Suomelta jää voitoista verotulot saamatta. Tehokas ja kaikkia hyvin palveleva terveydenhuolto pitää olla mahdollisesti myös julkisesti tuotettuna.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Henna Kupsala:

Päätäntävalta myös sote-asioissa pitäisi olla kuntien valtuustoilla sillä kustannuksetkin ovat kuntien kontolla. Päätöksentekijöinä kunnanvaltuutetut ovat aina lähimpänä ihmistä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Henna Kupsala:

Suurin osa Suomen lainsäädännöstä on EU-säännösten täytäntöönpanoa eivätkä ne aina palvele Suomen etua. Esimerkiksi maatalous kärsii kohtuuttomasti EU-sääntelystä. Euroopan unionin liittovaltiokehitys on pysäytettävä. Suomen asioista päättää Suomen eduskunta. Vallan hivuttaminen Euroopan unionille on lopetettava ja alettava pala palaselta hakemaan itsenäisyyttämme takaisin. Olemme sen menneille ja tuleville sukupolville velkaa. EU:n paikka on kauppaliittona, ei liittovaltiona.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Henna Kupsala:

Kannattaisi harkita uudelleen. Rahoitusmarkkinavero ei käyttännössä koskisi kaikken köyhintä kansanosaa ollenkaan vaan verotus kohdistuisi niihin joilla on omaisuutta jo ennestään. Rahoitusmarkkinavero vähentäisi keinottelusta syntyviä markkinaheilahteluita joilla on aina vaikutuksensa myös reaalitalouteen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Henna Kupsala:

Suomella on oltava itsenäinen puolustus ja mahdollisesti pohjoismaista yhteistyötä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Henna Kupsala:

Suomessa on 350 000 työtöntä. Ensisijaisesti pitää lähteä siitä, että suomalaisille on töitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Henna Kupsala:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen eikä homopareja mielestäni pitäisi vihkiä kirkossa. Lain edessä kaikilla pariskunnila on hyvä kuitenkin olla samat oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Henna Kupsala:

Siikajoella on toiminut Ruukin vastaanottokeskus joka oli hyvä työllistäjä. Nyt vastaanottokeskus on lakkautettu jolloin siellä olevat työpaikat menetettiin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Henna Kupsala:

Lapsilla on hyvä olla rajat jotta heistä kasvaa tasapainoisia ja toiset huomioon ottavia aikuisia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Henna Kupsala:

Politiikassa Suomen ja suomalaisten yhteinen etu on tärkein.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Henna Kupsala:

Palvelut tulee tuottaa julkisina. Yksityiset yritykset pyrkivät tekemään aina voittoa eli palveluiden hinnoissa on aina voiton verran ilmaa. Suuria terveydenhoitoalan yksityisiä toimijoita on kirjoilla veroparatiiseissa jolloin Suomelta jäisi voitoista verotulot saamatta mikäli sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettaisiin yksityisesti. Tehokas ja kaikkia hyvin palveleva terveydenhuolto on mahdollista myös julkisesti tuotettuna.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Henna Kupsala:

Verotuksella ei saa kuitenkaan heikentää pienituloisimman kansanosan ja lapsiperheiden asemaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Henna Kupsala:

Suurituloisuudessa ei ole mitään väärää jos se ei tapahtu jonkun toisen kustannuksella, tai jotain toista, esimerkiksi suomalaista veronmaksajaa, hyväksikäyttäen. Yrittäjällä pitää olla riskien vastapainoksi mahdollisuus tehdä myös tulosta. Yrittäjän onnistuminen heijastuu ympäristöön työpaikkoina ja paikalisen ostovoiman lisääntymisenä sekä tuo verotuloja niin kunnille kuin valtiollekin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Henna Kupsala:

Julkisia palveluita täytyy tehostaa ja toimintoja järkeistää. Turhasta byrokratiasta on luovuttava kautta linjan joka helpottaa paitsi julkista sektoria, myös edesauttaa yritysten toimintaedellytyksiä. Terveydenhuollon tietojärjestelmät on suunniteltava siten, että hoitohenkilökunnan aika jää oleelliseen eli hoitotyöhön. Yksityiseltä sektorilta voisi hakea julkisellekin puolelle oppia, miten palvelut voidaan tuottaa tehokkaasti ja myös laadukkaasti. Kansalaisten palveluita ei saa heikentää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Henna Kupsala:

Talouspolitiikka ja ympäristöpolitiikka eivät ole toisiaan poissulkevia asioita vaan pikemminkin tukevat toisiaan. Uusiutuva kotimainen energia ja turve sekä cleantech ovat tulevaisuuden työllistäjiä ja kasvun moottoreita. Jatkojalostamalla luonnonvarojamme mahdollisimman pitkälle valmiiksi vientituotteiksi ja hyödyntämällä suomalainen metsä kokonaisuudessaan voimme kuroa kestävyys- ja energiavajettamme umpeen ympäristöystävällisellä tavalla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Henna Kupsala:

Ympäristöpolitiikkaa on mahdollista tehdä järkevästi niin että siitä hyötyvät kaikki. Meidän pitää jättää tämä maa lapsillemme paremmassa kunnossa kuin mitä olemme sen itse saaneet. Ympäristöarvot ovat minulle tärkeitä ja lempiaiheeni onkin se, kuinka yhdistetään taitavasti ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ilman vastakkainasettelua niin että aikaansaadaan myös talouskasvua ja työpaikkoja.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset