KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Vaili Jämsä-Uusitalo, Perussuomalaiset, 117

Oma esittely

Kahden lapsen äitinä ja yhden lapsen mummona, ja sotaveteraanin tytärenä ymmärrän yhteiskunnan tuen ja palveluiden tärkeyden. Olen töissä Oulun yliopistossa opintoasiansihteerinä ja neuvon kansainvälisen maisteriohjelman WCE opiskelijoita.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Kansantaloutemme ei kestä, jos velkaannumme edelleen rajusti. Työllisyyttä tulee tukea laman aikana yhteiskunna rahoitamilla järkevillä hankkeilla joilla luodaan mahdollisuuksia tuotantoon, jolla saamma taas talouden nousuun. Pyhäjoen voimalaitos ja biomassateollisuuden tukeminen ovat tällaisia hankkeita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Ensin pitäisi määritellä hyvin ansaitseva. Tällaisia ovat esim. kansanedustajat. Tukien kanssa tulot nousevat 8000 euroon. Vaikka työ on vaativaa on se myös antoisaa. Köyhiltä ei voi enää leikata tässä tilanteessa. Kuitenkaan verotus ei saa viedä työntekemisen halua.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Ei ainoastaan, mutta uusiutuvien puun ja turpeen lisäksi. Me emme ole lähelläkään omavaraisuutta energian tuottamisessa Suomessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Suomalainen insinööri on keksinyt keinon, jolla kivihiilen polttamisesta ei enää synny haitallista hiilidioksiidia. (Tiede-lehti Helmikuu 2015). Turve on kotimaista polttoainetta, meidän on hyödynnettävä sitä. Maakaasun sijaan panostaisin suomalaiseen biokaasutuotantoon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Koska tekniikan kehittymisen myötä emme tarvitse enää niin paljon virkamiehiä, voimme vähentää heitä, eläköitymisen myötä. Suomi ja sen toimivuus ei saa vaarantua vähennysten myötä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Mitä olemme hyötyneet ruotsin pakollisuudesta Suomessa?

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Jokaisen henkilön työttömyys on yksilöllinen. Siksi en halua sanoa, että ei tarvitse ottaa työtä vastaan, sillä työ on tärkeä osa elämää. Kuitenkin tämän hetkinen työllisyystukikäytäntö voi luoda työttömälle mahdottoman taloudellisen tilanteen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Tämä on myös yksilökohtainen asia. Ei Suomessa voida ajatella, että ihmisiä kohdeltaisiin eri tavalla riippuen heidän iästään. Eihän muiltakaan kuntalaisilta vaadita, että heidän pitää myydä talonsa, että voivat maksaa sydänleikkauksensa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Tietysti asiakkattomuus linjaa aukioloja. Mutta ei ravintoloissa tarvitse asiakkaiden olla vuorokaudet ympäriinsä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Asukkaat maksavat verot Suomessa kai he jotain saavat silloin itsekin päättää. Jos pakkovaltaa aletaan käyttää Suomessa, muutetaan sillä perusteella Oulu Suomen pääkaupungiksi. Kaikki ministeriöt sijaitsisivat tällöin Suomen puolessa välissä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Tällä perusteella pitäisi myös päättää, että Suomessa toimivat yritykset, maksavat kaikki pääomaveronsa tänne saamistaan voitoista sijaisee pääkonttori sitten missä päin maailmaa tahansa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Tuetaanhan mekin Helsingin uutta aluekirjastoa ja Oopperataloa. Metroon on laitettava valtion rahoja ja suuret yritykset, jotka saavat verorahoista yritystukea, maksavat veronsa Helsinkiin pääkonttorin sijaitessa siellä. On tosi asia, että ei harvaan asutuilla alueilla voi asua apua tarvitseva, Suomi tulee harvenemaan, vaikka tukisimmekin sitä nyt. Kaupunkeihin ei kannata rakentaa uutta asuntokantaa, jos vanhassa vielä asutaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Yksityiset terveystalot eivät ole suomalaisia vaan vievät veromarkkamme ulkomaille. Osa palveluista tulee olla yksityisiä, sillä tarvitaan myös sparraajia ja kilpailua terveysmarkkinoille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Se on oltava joko tai. Päätösvaltaa ei saa viedä kunnilta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Suomessa taksit ovat vahvasti mukana sosiaalipalveluiden tuottamisessa. Kokemukset naapurimaissa vapaista markkinoista on huonoja. Taksilupia tulee antaa riittävästi, mutta lupien saajat on edelleen tarkastettava kuten tähän mennessä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Kun katsotaan Ruotsiin päin, näemme heti, että ei olisi kannattanut hypätä avosylin Euron käyttäjäksi. Tutkimustoiminnassa EU on ehkä pakottanut tukijat yhteistyöhön. Tosin hyödynnetäänkö tuloksia kuitenkaan missään on epäselvää?

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Tiiivistettyyn valmisteluun osallistumista olisin kannattanut minäkin. Tämä on sitä Jobin veroa eli pääomien tuloista joutuisi maksamaan veroa, mikä kyllä kuullostaa oikealta. Jos tämä ei ole oikeaa tuotantotalouteen suunnattua pääomansijoittamista vaan keinottelua, totta kai siitä pitää maksaa veroa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Suomi käyttää nyt 1,5 % BKTstä puolustusmenoihin. Naton jäseninä meidän on käytettävä 2,2 % puolustusmenoihin. Ja ulkomaillehan sitä pitäsi suunnata hankintoina.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Kutsunnoissa olen nähnyt varusmiespalveluksen merkityksen kansallisessa koultusjärjestelmässä. Myös turvaamassa syrjäytymässä olevien nuorten tukemiseksi. Jos ei voi mennä armeijaan, tarvitsee luultavasti apua. Ideologiset syyt ovat erikseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Hoitohenkilökuntaa on lisääntynyt toimialueelle. Suuret ikäluokat rasittavat luultavasti yhteiskunnan kestävyyttä vain muutaman vuoden.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Kirkko on itsenäinen toimija ja sitä ei kai voi lailla pakoitta. Lapsia kyllä pystyy hoitamaan keskenään toimeentulevat aikuiset sukupuolesta riippumatta. Lapsen oikeuksista on lähdettävä, kun puhutaan lasten elämistä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Jos kunnalla on siihen mahdollisuudet, se voi ottaa vastaan turvapaikanhakijoita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Yhteisten pelisääntöjen hyväksyminen on tarpeen. Opettajat ja oppilaat ovat töissä koulussa, kummallakin on oikeus ja velvollisuus pitää huolta työrauhasta. Kaikkien lasten oppimista on pidettävä yllä. Lasten älykkyydessä ei ole paljonkaan eroja. En ole varma uskonko lähikouluperiaatteeseen. Rauhaton oppilas ei osaa olla yhteistyökykyinen ja yksi opettaja ei ehdi kaikkeen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Kotona on turvallista. Uskonto on eri tai voi olla uskonnotonkin, mutta tulee olla arvot, jotka yhdentyvät ympäröivään yhteiskuntaan. Isänmaa tarkoittaa arvokkaita asioita, jotka luovat turvallisuutta ja järjestystä, josta voi luoda todella suuria asioita.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Verotuloilla maksettavat palvelut on tuotettava Suomalaisin voimin. Julkiset palvelut ovat verovaroilla tuotettavia. Lisänä voi olla yksityisiä antamassa vaihtoehtoja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Kyllä vastuusta ja taitavuudesta voidaan maksaa korvaus, mutta skandinaavinen mallimme on hyvä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

Minkälaiset palvelut. Päivystyksessä 10 tuntia, vanhukset yksin kotona ja rauhattomille lapsille ei ole kouluavustajaa. Jossain on menty vikaan talouden hoidossa. Tarvitaan uusia henkilöitä katsomaan tätä kokonaisuutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

En usko, että meillä on Suomessa tällaiseen tarvetta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Vaili Jämsä-Uusitalo:

En usko, että meillä on Suomessa tällaiseen tarvetta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset