KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ari Korhonen, Perussuomalaiset, 120

Oma esittely

Olen asianajajayrittäjä Sotkamosta. Olen toiminut yli 20 vuotta yhtäjaksoisesti lakimiesyrittäjänä, joten ymmärrän hyvin yrittäjyyttä. Varusmiespalveluksen suoritin heti lukion jälkeen ja saavutin RUK:n kurssi 182 priimuksen arvon. Tällä hetkellä olen sotilasarvoltani reservin kapteeni. Politiikkaan lähdin vuonna 2011 ja saimme perustaa Sotkamoon oman paikallisyhdistyksen, jonka puheenjohtajana toimin edelleen. Kuntavaalivuoden 2012 toimin Perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtajana ja teimme parhaan tuloksen koko Suomen piireistä 16,4 %. Sotkamossa nousu oli vieläkin suurempaa 1,9 %:sta 22,9 %:iin ja valtuutettujen määrä nousi 0:sta 8:aan. Itse pääsin kunnanhallituksen puheenjohtajaksi 8,2 %:n henkilökohtaisella äänimäärällä (406) ollen samalla koko Kainuun äänikuningas. Harrastan mm. työmatkapyöräilyä, hiihtoa, vaeltamista, metsästystä, moottoripyöräilyä, golfia sekä yhdistystoimintaa. Tarjoan aristelematonta, yrittäjämäistä sekä laajaa ja energistä osaamista käyttöönne.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ari Korhonen:

Suomen tulee kantaa vastuunsa ja toimia sen mukaisesti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ari Korhonen:

Tämän hetkinen taloudellinen tilanne vaatii korkeimpien palkkatulojen verotuksen kiristämistä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ari Korhonen:

Suomen pitää katsoa todellinen energian tarve sekä uusiutuvien energialähteiden mahdollisuus ennen lisäydinvoimaloiden rakentamista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ari Korhonen:

On väärin rinnastaa kivihiili, maakaasu ja turve keskenään. Turve on kotimainen polttoaineenlähde, joka työllistää suomalaisia sekä parantaa Suomen vaihtotasetta. Turvetta pitää voida käyttää niin pitkään, kun se on taloudellisesti kannattavaa, eikä Suomen kannalta parempia vaihtoehtoja ole olemassa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ari Korhonen:

Tästä ei liene enää kenelläkään epäilystä. Vaikka olemme purkaneet julkista sektoria, sen osuus työvoimasta on kestämätön.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ari Korhonen:

Peruskoulussa ruotsin kielen opetus voisi olla vaihtoehtoinen jonkin muun kielen kanssa. Lukiossa ja yliopistossa ruotsi voisi olla edelleen pakollinen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ari Korhonen:

Pienyrittäjänä en voi käsittää mahdollisuutta kiertää tarjottua työpaikkaa ilman todellisia perusteita.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ari Korhonen:

Jokainen jolla on varaa, voi jo nyt käyttää sitä hoivapalveluiden kustantamiseksi. Jatkossa tämä rooli korostuu. Eiväthän ihmiset aktiiviaikanakaan asu samanlaisissa olosuhteissa samoilla kustannuksilla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ari Korhonen:

Myöhäisiä aukioloaikoja tulee kuitenkin valvoa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ari Korhonen:

Kuntia on liikaa ja niitä tulee motivoida kuntaliitoksiin. Ellei kunta pysty vastaamaan omista kustannuksistaan annettujen valtionosuuksien kanssa, kunnan tulisi tehdä kuntaliitos. Eihän kannattamaton yrityskään voi toimia pitkään itsenäisenä. Kuntaliitokset säilyttävät palvelutasoa, vaikkakin palveluiden etäisyys valitettavasti kasvaa. Ajoissa myönnetty realismi on joskus eduksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ari Korhonen:

Työehtojen joustavuus tulisi vaihdella työnantajan koon mukaan. Pörssiyhtiöt ja julkinen sektori olisivat sidotut edelleen työehtosopimuksiin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ari Korhonen:

Tiettyyn rajaan saakka tämä on ok, mutta jokainen joutuu jatkossa ottamaan vastuuta omasta olemisestaan ja voi valinnoillaan vaikuttaa palveluiden läheisyyteen. Verovaroin ei tule väkisin ylläpitää palveluita kaikkialla Suomessa saman tasoisina. Asumisen perusedellytykset on kuitenkin taattava: tiet ja tietoliikenneyhteydet kaikkialle. Koulut, terveyskeskukset ym. tilanteen mukaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ari Korhonen:

Yhteiskunnan tulee lainsäädännöllisesti estää terveysalan yritysten ylisuuret rahastukset. Yhteiskunta on kouluttanut liian vähän lääkäreitä ja maksamme nyt sitä hintaa ylikorkeina maksuina. Yksityiset terveyspalvelut tulee pitää vaihtoehtoisena rinnalla, mutta kustannustasoa pitää "säännöstellä" julkisen terveyspalveluiden ja koulutuksen sekä velvoitteiden avulla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ari Korhonen:

Kunnan tulee olla riittävä suuri, jotta sille voidaan antaa valtaa hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa itse. Lähtökohtaisesti kunnat tulee velvoittaa tekemään yhteistyötä.-

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ari Korhonen:

Nykyinen malli takaa laadukkaat palvelut ilman suuria yllätyksiä. Taksilupamääriä tulee tarkastella kriittisesti, jotta palveluita olisi riittävästi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ari Korhonen:

Erittäin vaikea kysymys, sillä asiat eivät ole yhteismitallisia. Eu:sta saatavat hyödyt ovat kovin laskennallisia, kaupankäynnin kehittyminen. Haitat sitä vastoin ovat välillä kovin konkreettisia kuten ylisuuret jäsenmaksut, ylimääräinen byrokratia, yhteisvastuut muiden valtioiden velvoitteista vastoin perussopimusta. Lisäksi esim. vapaasta kulkuoikeudesta on sekä hyötyä että haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ari Korhonen:

Pörssipelaaminen tulee saada verotettavaksi. Lähes kaikki muukin taloudellinen toiminta on verotettavaa, miksei tämä olisi?

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ari Korhonen:

Hallitusohjelmaan ei tule kirjata Natoon liittymistä. Valmistelu Natoon on selkeästi aloitettu jo vuosia sitten ja sitä tulee jatkaa varovasti.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ari Korhonen:

Itsenäinen uskottava puolustus on allekirjoittaneelle sydämen asia - RUK:n kurssi 182 priimus

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ari Korhonen:

Nimenomaan työperäistä maahanmuuttoa tulee jatkossa lisätä muiden maahanmuuttajien määrän kustannuksella.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ari Korhonen:

Katson, että adoptio-oikeutta heille ei tulisi antaa. Avioliitto-terminä ei mielestäni kuulu samaa sukupuolta oleville pareille, mutta heille voidaan mielestäni antaa samat juridiset oikeudet, mitä avioliittolaki suo.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ari Korhonen:

Kysymys ei tarjoa riittävästi tietoa ratkaisun tekemiseen. Lähtökohtaisesti turvapaikanhakijoita ei pitäisi sijoittaa kaikkiin kuntiin, koska he eivät kuitenkaan pysy siellä, vaan kertyvät nykymenetelmällä kasvukeskuksiin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ari Korhonen:

Koululaisille pitäisi lyötyä auktoriteetti viimeistään koulussa. Armeija on liian myöhäinen paikka vaikuttaa nuoriin. Monissa kulttuureissa kunnioitus on vielä olemassa. Tässä asiassa Suomen pitäisi palata kohti entistä ilman ylilyöntejä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ari Korhonen:

Koti ja isämaa muodostavat. Kaikilla suomalaisilla on koti ja yhteinen isänmaa. Uskonto sitä vastoin vaihtelee nyky-yhteiskunnassa niin paljon, että sitä ei voida aukottomasti liittää politiikan arvopohjaksi.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ari Korhonen:

Jos siten saadaan kuntien ja valtion taloutta järkeistettyä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ari Korhonen:

Veronkorotuksilla on tietty yläraja - 100 %. Julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksia alaraja on olla ilman niitä. Tällä hetkellä veronkorotuksilla ei ole ylläpidettävissä kaikkia nykyisiä palveluita ja sosiaalietuuksia, joten leikkaukset ovat välttämättömiä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ari Korhonen:

Valitettavasti ihmisten lahjakkuudella ja ahkeruudella ei enää saada parhaita tuloja. Kukaan yksittäinen ihminen ei pelkällä omalla työpanoksellaan tule Suomessa oikeasti rikkaaksi. Suuret tulot ja varallisuusmassat tehdään pääomilla sekä asemalla ja suhteilla. Tämän muurin murtaminen vain on toistaiseksi mahdotonta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ari Korhonen:

Elämme yli varojemme tällä hetkellä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ari Korhonen:

Tämäkään kysymys ei ole yhteismitallinen. Joskus työpaikat ja talouskasvu voidaan laittaa ympäristöasioiden edelle, mutta esimerkiksi Talvivaarassa läheltä Sotkamosta katsottuna taloudellisesti kannattamattoman kaivoksen ylläpitämisessä ei ole mitään järkeä, vaikka se ei tuottaisi mitään ympäristöongelmia. Talvivaara tarjoaa "työpaikkoja", mutta ei talouskasvua. Lisäksi se tuottaa ympäristöongelmia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ari Korhonen:

Juurikin näin. Rajanveto ympäristölle haitallisista hankkeista ei ole yksinkertainen, mutta joka tapauksessa hankkeen taloudellisen tai muun tuotoksen tulisi ylittää suorat ympäristövahingot moninkertaisesti, jotta se voitaisiin hyväksyä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset