KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jari Vanninen, Muutos 2011, 29

Oma esittely

Naimissa, 2 kissaa ja koira Pohjois-Suomen Muutoksen piirisihteeri ja suorademokraatti Keväällä valmistun mielenterveyspuolen lähihoitajaksi tehden töitä ohessa. Politiikassa pitkän tauon jälkeen jälleen mukana, Muutoksessa mukana reilun vuoden. Maahanmuuttokriittinen, pehmeitä ja kovia arvoja sekaisin.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jari Vanninen:

Meillä on varaa ylläpitää nykyinen systeemi eroamalla EU:sta ja eurosta. Tietenkään se ei yksin ratkeise mitään. Jos leikataan, niin leikataan palkkioviroista ja hallinnon puolelta. Elvytystä kaivataan kovasti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jari Vanninen:

Vaikka ymmärrä perustellusti ydinvoiman käytön ja rakentamisen, nykyinen ranskalaisten rahasampo Olkiluoto 3 on täysi katastrofi ja asia tulisi selvittää läpikotaisin. Mutta Suomen olisi silti edullisempaa ja järkevämpää kehittää ja rakentaa uusiutuvaa energiaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jari Vanninen:

Julkiselta sektorilta tulee karsia johtoportaista ja hallinnosta, eikä tekevistä käsistä. Vähennykset otetaan aina tekevistä käsistä. Julkiselle sektorille tulisikin tehdä täysi selvitys kunkin työtehtävistä ja niiden tarpeellisuudesta ja päällekkäisyyksistä. Yksi suurimpia epäkohtia ovat kuntaliitosten suojat. Tämä tulee kansalaisille hyvin kalliiksi, puhumattakaan siitä että pisimmät suoja-ajat tällä hetkellä ovat 9-14v.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jari Vanninen:

Kielen opiskelun tulee olla ehdottomasti vapaaehtoista. Muutenkin tulee miettiä, onko järkevää kustannusten vuoksi pitää systeemiä yllä vähemmistön vuoksi. Mikään ei uhkaa suomenruotsalaisten perinteitä ja kulttuuria, ainoastaan he itse.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jari Vanninen:

Ihmisellä tulisi olla vapaus valita. Ja jos kyse on jostain orjatyösta kuten työharjoittelusta päivärahalla, se pakko on poistettava. Suomi rikkoo omia ja kansainvälisiä lakeja tässä asiassa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jari Vanninen:

Nykyiset, suoraan 1920-luvulta olevat kieltolait tulee purjaa välittömästi. Alkon monopoli tulee purkaa ja lopettaa viinan demonisointi. Jos demarit ja muut sosialistit eivät ole huomanneet, asioiden kieltäminen ei tuo ratkaisua ongelmiin. Ihmisten täytyy saada itse päättää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jari Vanninen:

TES on ehdottomasti tarpeen Suomessa. Suomeen tarvitaan ihan uusittu verotus, jotta palkkaus on halvempaa. Ja jos halutaan maksaa vähemmän, sitten verojen ja yleisen hintatason on tultava alaspäin. Ulkomaisen työvoiman tuominen Suomeen ns. paskaduuneihin vain tekee enemmän työttömiä suomalaisia ja pudottaa palkkoja ja sitä nämä puheet ajaa takaa kuin kysymyksessä oli.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jari Vanninen:

Kyllä ihmisillä tulee olla oikeus asua missä he haluavat ja sen on oltava mahdollista. Järjettömyyksiin ei pidä mennä, kummallakaan laidalla

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jari Vanninen:

Terveydenhuolto tulisi ensisijaisesti järjestää julkisella puolella. Sitä varten julkinen sektori on. Yksityisellä puolen tulisi olla samat työehdot kuin julkisella, lisäksi julkisen alasajo aiheuttaa eriarvoisuutta. Jo nykyään varakkaammat saavat laadukkaampaa hoitoa kun maksavat, huomattavasti enemmän. Kaikki ihmiset ovat oikeutettuja kaikista laadukkaimpaan hoitoon mitä on tarjolla. Siksi he maksavat veroja, eläkkeitä sairasvakuutusmaksuja

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jari Vanninen:

EU maksaa miljardeja Suomelle, vuodessa. Nyt menee joka kuukausi 1,2miljardia EKP:n huuhaarahastoon, ja meidän valtaapitävät ja virkamiehet kehtaavat puhua kestävyysvajeesta. EU on epädemokraattinen ja Suomi on liitetty euroon kyseenalaisesti. Suomen lait tulevat 80% EUsta. Ne sanelee komissio, jota ei ole vaaleilla valittu. JOka ei vastaa kenellekään. Koko nykyinen kurjuus Euroopassa on EU:n ja euron syytä. Unioni on virhe joka täytyy tunnustaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jari Vanninen:

Kyllä, ja rahoitusalaa ja pankkeja on valvottava tiukemmin. Sijoittajien on ymmärrettävä, että loputtomiin ei voi tehdä voittoa ja maksaa bonuksia jos irtisanotaan. Se on sikamaista ja tappiosta ei tule palkita. Päinvastoin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jari Vanninen:

Suomi liittyi laittomasti, valtiojohdon perustuslakirikoksen kautta Naton isäntämaasopimukseen. Se antaa Natolle kaikki edut, ilman velvoitetta puolustaa Suomea. Sopimus on rikoksella tehty ja se on mitätöitävä ja pääministeri, puolustusministeri, ulkoministeri ja puolutusvoimain komentaja ja neuvottelevat virkamiehet tulee asettaa syytteeseen valtiorikoksesta koska heillä ei ollut oikeutta eikä valtuuksia tällaista tehdä. Maanpetturuudeksi tulkittava teko.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jari Vanninen:

Työperäinen maahanmuutto on hyvä asia, jos kyseessä on valmiiksi työpaikan omaava. Matalapalkka-aloille en halua tänne maahanmuuttajia, meillä itsellä on tarpeeksi työttömiä niihin töihin. Koulutettua työvoimaa me tarvitsemme.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jari Vanninen:

Ei missään nimessä. YKn kiintiöpakolaisstatuksella tulevia hyväksyn että otetaan, mutta esim. rauhallisesta maasta tänne tuleva sosiaalietuusshoppailia ei ole tervetullut. Heitä tulisi satoja miljoonia Afrikasta jos vain kaikki haluavat päästetään. Ja minusta silloin, kun meillä itsellä on omia kansalaisia ilman perusturvaa, leipäjonoja ja kurjuutta, meillä on velvollisuus omaa kansaa kohtaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jari Vanninen:

Uskonto ei kuulu politiikkaan. En hyväksy uskonnollisia perusteita tehdä politiikkaa. Toisten ihmisten asioista ei ole jäävi päättämään jos perustelut ovat että Raamattu sanoo. Uskonto on yksityisasia ja se tulee pitää erossa valtiollisista päätöksistä. Uskonto ei saa ohjata ihmisten elämää.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jari Vanninen:

Ehdoton ei, kun tarpeeksi yksityistetään, pian huomataan että hups, kaikki on yksityistä ja hinnat pilvissä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jari Vanninen:

Kysymys kuullostaa Aleksanterin tai Jykän suusta tulleelta. Suomii välttäisi omalla valuutalla pahoja karikoita, nyt me emme voi kontrolloida tilannetta kun ei ole valuuttaa mitä säädellä. Suomen maaperässä satojen miljardien edestä tavaraa , joka on lahjoitettu käytännössä ilmaiseksi ulkomaisille yrityksille. Kannatan näiden kaivosten ja valtausten kansallistamista. Ne luonnonvarat kuuluvat Suomen kansalle ja niistä saatu hyöty kuuluu käyttää suomalaisten hyväksi

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jari Vanninen:

Ei nykyisillä tuloeroilla palkita muuta kuin suurta ja vanhaa rahaa, ei siinä tarvi lahjakkuutta kun rahaa on valmiiksi jo omasta takaa. Tuloeroja tulee kaventaa ja rankasti, meillä on viimeiset 20v menty päinvastaiseen suuntaa. Valtaapitävien väittäessä muuta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jari Vanninen:

Tukia tarvitaan. Olen kallistumassa "kansalaispalkan" suuntaan. Mutta nykyiset tuet ja etuudet tulisi olla haettavissa samalta luukulta. Nykyinen on liian sekava. Lisäksi esim toimeentulotukea säännöllisesti saavan kanssa tulisi jo käydä palvelusuunnitelmaa läpi, se on tilanne johon kukaan ihminen ei oikeasti halua. Media haluaa välittää omistajiensa viestiä siitä työttömyys on sairais ja ihmisten oma vika kun bisnekset myydään ulkomaille tai Suomen idioottihallituksen politiikka vie konkkaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset