KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juha Hänninen, Kokoomus, 99

Oma esittely

Olen neljän tyttären isä. Työskentelin Puolustusvoimissa 34 vuotta. Nyt olen kapteeni evp. Suoritin aikuisena teologian maisterin tutkinnon. Olen myös koulutukseltani liikunnanohjaaja AMK. Teemani vaaleissa on: velaksi eläminen on lopetettava

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juha Hänninen:

Ei ole vastuullista politiikkaa, että lapsemme ja lasten lapsemme maksavat syömävelkamme. Nyt suu säkkiä myöten kiinni ja emme syö enää enempää kuin tienaamme.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juha Hänninen:

Palkkaverotusta kiristämällä emme luo kannustavaa, itsensä kehittämisen ilmapiiriä. Palkkaveroja nostamalla emme luo yhtään uutta työpaikkaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juha Hänninen:

Tällä hetkellä elämme sellaista vaihetta, jolloin energiaomavaraisuutemme on turvattava. Uusiutuvilla energiamuodoilla ei vielä saada tarvittavaa energiamäärää tehtaidemme ja taloutemme pyörittämiseen. Vuonna 2013 toimme maahan energiaa ja energiatutteita yhteensä 13,8 miljardilla. Lähes 70% Venäjältä, jota pidän selkeänä riskinä. Sumen säteilyturvan valvonta on maailman huippuluokkaa, joten laitoksemme ovat hyvin tiukassa valvonnassa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juha Hänninen:

Kivihiilestä kyllä tulee luopua, turve on hitaasti uusiutuvaa energiaa ja luo maahamme tuhansia työpaikkoja, joita tarvitsemme.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juha Hänninen:

Näin on, julkinen sektorimme on paisunut liikaa ja tässä suhteessa on rakenteellisia muutoksia tehtävä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juha Hänninen:

Kielten opiskelu on tärkeää, mutta itärajalla venäjän kielen taito on tärkeä. Kannustan kielten opiskelua ja ruotsin kielen taito auttaa työllistymään kaksikielisissä kunnissa, Ruotsissa ja Norjassa. Opiskelu pitäisi perustua oppilaan vapaaehtoisuuteen ja omaan valintaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juha Hänninen:

Aina ei voi saada juuri opintoja vastaavaa työtä. Kaikki työ on tärkeää ja kannustinloukut pitää purkaa. Työn tekeminen tulee olla aina kannattavampaa kuin joutenolo. Työtä tekemällä ja yrittämällä saadaan Suomi nousuun.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juha Hänninen:

Uskon, että näin tapahtuukin. Varakkaat vanhukset käyttävät omaisuuttaan enemmän hoitotason laadun nostamiseksi. Mutta kaikille tulee tarjota perustason hoivapalvelut varakuudesta riippumatta. Ulkopuolisen on vaikeaa arvioida kuka on varakas, se on suhteellinen määritelmä. Hoivapalvelujen laadun nostaminen pitää perustua vanhuksen vapaaehtoisuuteen. Varakkaammat ihmiset ovat maksaneet hoivansa peruspalvelut jo prokressiivisella verotuksella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juha Hänninen:

Nykyinen järjestelmä ja vapaus riittää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juha Hänninen:

Suomessa tarvitaan selkeästi vähemmän kuntia. Kysymys ei ole kuntien määrästä, vaan kuntien kyvystä palvella ihmisiä. Palvelut pitää turvata kaikille, mutta liitoksien pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Pakkoliitoksiin en lähde.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juha Hänninen:

Kannatan paikallista sopimista, johon voisi liittyä myös palkkauksen määrä. Kun yrittäjälle työpaikan luominen on edullisempaa, uskon, että työpaikkoja luotaisiin enemmän. Palkkauksen sivukuluja pitäisi myös tarkistaa ja byrokratiaa vähentää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juha Hänninen:

En ole keskittämisen kannalla. Koko Suomen elinmahdollisuudet on turvattava.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juha Hänninen:

Palvelut tulee kilpailuttaa ja jos kilpailuttamisen perusteella yksityinen terveyspalvelu voittaa, niin valitaan yksityinen palvelu. Yksityinen monopoli on yhtä huono kuin julkinen monopoli. Avainsanat ovat laatu ja kilpailuttaminen

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juha Hänninen:

Edetään tällä tiellä mikä on nyt valittu. Tavoitteena on taata palvelujen integraatio ja laatu kaikille Suomalaisille. Toinen tavoite on tuottaa nämä palvelut edullisemmin. Monituottajuus ja palvelujen aito kilpailuttaminen ovat avain asioita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juha Hänninen:

Nykyinen säätely on hyvä. Vapaus hyvä, valvonta tässä asiassa parempi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juha Hänninen:

Tästä asiasta voisi kirjoittaa pitkästikin. En koskaan uskonut, kun liityttiin EU:n, että kaikkien maiden ei tarvitse noudattaa tehtyjä sääntöjä. Sääntöjä pitää kaikkien noudattaa ja velkansa kaikkien itse maksaa. Euroopan talousalueena olemme vahvempi kuin yksin Suomena. Sama valuutta helpottaa kaupankäyntiä. Parempi olla Euroopan ytimessä, se luo turvallisuutta, kuin sen ulkopuolella.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Juha Hänninen:

Tämä oli hyvä päätös.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juha Hänninen:

Mitään ovia ei saa nyt lukita. Ukrainan tilanne on sen osoittanut. Asiaa on alettava selvittämään tulevalla vaalikaudella. Selvityksen perusteella aloitetaan tarvittaessa valmistelut hakemusta varten. 1. Omat Puolustusvoimat on saatava kuntoon. Sotilaat treenaamaan nykyaikaisella kalustolla. 2. Yhteistyötä Ruotsin ilma- ja merivoimien kanssa lisättävä. 3. EU:n taluspakotteet on saatava sellaiseksi, että Suomi ei ole niiden suurin suhteellinen kärsijä. 4. Kansanäänestyksen jälkeen päätös.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juha Hänninen:

Jos aiomme säilyttää uskottavan koko Isänmaan puolustamisen on panostuksen määrää nostettava maanpuolustamiseen. Nyt eivät sotilaat pääse treenaamaan riittävästi ja kalusto vanhenee käsiin. Harjoitusvastustaja treenaa joka päivä.. Nyt käytetään bkt:sta 1,35% maanpuolustukseen, ensikaudella tavoite 1,5% ja seuraavana tavoitteena 2%.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juha Hänninen:

Suhtaudun asiaan kriittisen positiivisesti. Nykyinen menettely tässä asiassa on hyvä. Työperäistä maahan muuttoa tuen, tarpeen mukaan. Tällöin kotouttaminen ja kielemme oppiminen on välttämätöntä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juha Hänninen:

Noudatan lakia tässä asiassa. Avioliitto nimi on tarkoitettu mielestäni miehelle ja naiselle. Tässä asiassa pitää nähdä lapsen oikeus äitiin ja isään, sen jälkeen vasta tarkastellaan parin oikeuksia. Eli lapsen oikeudet ovat ensisijaiset oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juha Hänninen:

Todellisia turvapaikanhakijoita, joiden henki on kotimaassaan uhattuna, on kiintiön mukaan otettava. Tällöin kotouttaminen ja kielen oppiminen on välttämätöntä. Kotouttamisen tavoitteena on mahdollisimman nopea työelämään siirtyminen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juha Hänninen:

Ei kuria, vaan vaaditaan kaikkia lapsia noudattamaan samoja sääntöjä. Lapsia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Lapset tarvitsevat enneminkin huolenpitoa, välittämistä ja rakkautta, kuin tiukempaa kuria.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Juha Hänninen:

Tuosta on hyvä lähteä, ne antavat hyvän peruslähtökohdan, mutta tarvitaan paljon muutakin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juha Hänninen:

Kysymys ei ole ulkoistamisesta, eikä yksityistämisestä. Kysymys on kilpailuttamisesta. Laadukkain ja kokonaisedullisin vaihtoehto otetaan käyttöön.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juha Hänninen:

Veroja korottamalla emme luo lisää kysyntää, emmekä luo yhtään uutta työpaikkaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juha Hänninen:

Näin on. Tasapäistäminen ei luo ahkeruutta ja yrittelijäisyyttä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juha Hänninen:

Pitkässä juoksussa näin on. Yhä enemmän on ihmisiä muualla kuin tuottavassa työssä. Väestön ikärakenne muuttuu. Toivon, että pystymme tuottamaan myös tulevaisuudessa riittävät palvelut kansalaisillemme, mutta se edellyttää kilpailukykymme nousua nopeasti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juha Hänninen:

Meidän tulee jättää lapsillemme ja lapsenlapsillemme luonto paremmassa kunnossa kuin olemme se itse saaneet. Jos maa joutuu konkurssiin ja meillä on ympäristö kunnossa, ei sekään ole hyvä asia. Kiina, Venäjä, Intia ja USA pitää saada omat ympäristöasiat kuntoon. Ilmasto on globaali. Rikkidirektiivin ajaminen ei lisännyt maamme kilpailukykyä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juha Hänninen:

Näin on emme saa tuhota ympäristöämme ja luontoamme.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset