KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jarmo Husso, Kokoomus, 98

Oma esittely

45 vuoden ura yrittäjänä, yritysjohtajana ja -kouluttajana. Viimeiset 24 vuotta Pukumies Oy:n johdossa. Yli 200 työntekijän johtamisessa koulitut sosiaaliset taidot , vahva paikallisen talouselämän tuntemus ovat iso etu myös kansanedustajan työssä. Olen huumorintajuisen ja lempeän kässehtijän maineessa, samalla kuitenkin suorapuheisuuteni ja toimeenpanokyky tiukoissakin tilanteissa ovat vahvuuksia vaalikentällä. Olen antanut vain yhden vaalilupauksen: en hae poliittista karriääriä, en eläkevirkoja tai taloudellista etua edustajana. Olen ollut keskimääräistä onnekkaampi ja hyväosainen , joten nyt on aidon takaisinmaksun aika. Sinivalkoisena Isänmaan asialla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jarmo Husso:

Elvytyksellä (lue: veronkorotuksilla ja velanotolla) on jo seitsemän vuotta yritetty aikaansaada talouden nousua. Turhaan. Tämä lääke on todistetusti tehoton. Sen vuosiannostus on ollut 7-8 miljardia. Nyt on myönnettävä, että rakenteelliset ongelmat vaativat rakenteellisia ratkaisuja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jarmo Husso:

Kenenkään verotusta ei pitäisi kiristää ! Nykyinen hallitus on korottanut veroja ja veronluonteisia maksuja 53 kertaa. Palkkaverotus on jo kauan sitten ylittänyt ns. optimitasonsa (lue: siitä saatu hyöty jakaantuu oikeudenmukaisesti ja se on riittävä) ja nyt se on kaiken taloudellisen toiminnan jarru. Kaikki verot - siis ihan kaikki - maksaa lopulta asiakas. Asiakas ei halua enää ostaa tuotteitamme, koska sen hinnassa on liikaa veroja. Palkkaverotuksen osuus tästä on suurin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jarmo Husso:

Näin kaikki ennusteet energiantarpeestamme tulevaisuudessa vaativat tekemään. Tuontienergian osuus on liian suuri, joten sekin puoltaa Pyhäjoen rakentamista. Varsinkin Oulun vaalipiiriin sillä olisi suuret taloudellisen kasvun vaikutukset.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jarmo Husso:

Kivihiili on tuontitavaraa ja ympäristövaikutuksiltaan vahingollisin näistä. Vihreiden ajaman verotuspäätöksen ansiosta siitä tuli ainoastaan halpaa. Turve sen sijaan on kotimaista, työllistävää ja ympäristövaikutuksiltaan olennaisesti vähäisempi. Oulun vaalipiirin alueella turpeen hyödyntäminen toisi työtä ja elinvoimaa, jos lainsäädäntöä muutettaisiin. Ruotsissa turve luetaan uusiutuviin energiamuotoihin! Tiede todistaa, että turve uusii massastaan 0,6% vuodessa. Ääni turpeelle minulta !

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jarmo Husso:

Vuodesta 2008 vuoteen 2013 julkisyhteisöjen menot ovat kasvaneet 24%. (lähde: Tilastokeskus) Samaan aikaan muut talouden mittarit ovat maanneet kuolleessa kulmassa. Julkiset menot ovat kriittisellä tasolla 60% BKT:sta. Me harrastamme mustaa huumoria kreikkalaisista, jotka eivät ole juurikaan tehneet Troikan edellyttämiä toimenpiteitä julkisella sektorilla. Ei kannattaisi, sillä syyllistymme itse juuri samaan. Viiden vuoden järjetön irtisanomissuoja kuntasektorilla purettava heti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jarmo Husso:

Kielten opiskelusta ei voi kenellekään olla haittaa - ei edes ruotsin. On alueita, joilla esim. venäjän opiskelu voitaisiin ottaa käyttöön ruotsin kielen pakollisuuden sijaan. . Tästä ei saa tehdä tunnekysymystä, joten kokeillaan rohkeasti tätä mallia. Ei sillä ainakaan suurta vahinkoa saada.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jarmo Husso:

Lyhytaikaisenkin työn vastaanottaminen pitää olla kannustavampaa, kuin kotona oleminen. Kannustinloukut ovat suuri taloudellinen jarru. Jos työn vastaanottamisen ehtoja kiristetään, niin samalla on kiristettävä kotona olemisen etuja. Silloin työntekijä aidosti tuntee saavansa enemmän, vaikka ei työllistyisikään "unelma-ammatissaan". Työ on paras lääke syrjäytymiseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jarmo Husso:

Ei. Ei missään nimessä. Eläkeläisen taittettu indeksi, sen jäädyttäminen ja 6% kateusvero n. 40.000€ vuosieläkkeen tasolla ovat laillistettuja ryöstöjä ikä-ihmisiltä. Nekin tulisi purkaa. Tiedän, että kateus voittaa kiimankin tässä maassa, mutta jotain rajaa sentään. Minun vähäisen varallisuuteni haluan käytettäväksi omille lapsilleni (josta siitäkin verotetaan), jotta he saisivat minua paremmat lähtöasetelmat elämäänsä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jarmo Husso:

Jos ravintola-alan yrittäjä näkee liiketoiminnalleen edullisena sen, että asiakkaat saapuvat vasta puolen yön jälkeen kotipohjien saattelemana ravintolaan "jatkoille", niin siitä vaan. Kuluttajien käyttäytyminen kyllä ajan myötä ratkaisee aukioloajat. Eivät säännöt eivätkä normit.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jarmo Husso:

Monet kuntaliitokset ovat epäonnistuneet varsinkin maaseudulla, koska niin monta virkaa ja luottamusmiespaikkaa menetettäisiin. Kunnat saavuttavat jossain vaiheessa kyseenalaisen ns. kriisikunta-statuksen. Silloin sen liittäminen pakolla on järkevää ( vaikka vastaanottava kunta/kuntaliitos ei asiasta ilahdu). SOTE-uudistuksen myötä tullaan huomaamaan, että liian mukana on paljon kriittisiä kuntia , jotka kuitenkin haluavat oman äänensä kuuluville.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jarmo Husso:

Yhdellä ehdolla : että työntekijä ja työnantaja luottavat toisiinsa. VAIN silloin he voivat yhdessä paikallisesti sopia TES-tasoa pienemmästä palkasta - toivottavasti väliaikaisesti, kunnes ajat ja suhdanteet paranevat. Jos he eivät tätä luottamusta keskenään saavuta, niin silloin on mentävä TESsin mukaan. Yleissitovuutta - tuota AY-väen pyhää sakramenttia - ei siten tarvitsisi sinällään edes purkaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jarmo Husso:

Lähtökohtaisesti näin. Suomi autioituu kyllä merkittävästi nuorten ikäluokkien muuttaessa kasvukeskuksiin. Pienten ja syrjäisten paikkakuntien ikärakenne tulee merkittävästi poikkeamaan kaupunkien vastaavista. Siitä huolimatta näillä ihmisillä tulee olla oikeus asua kotikonnuillaan. Itsenäisessä Suomessa ei pakkosiirtoja voida sallia. Toisaalta, nämä syrjäseutujen asukkaat kyllä hyväksyvät eriarvoisia kulttuuri- ja muita palveluja. Verovaroin heille on hoidettava peruspalvelut.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jarmo Husso:

Tähän kysymykseen "kannattaisi " vastata EOS, sillä SOTE-uudistuksen lopullisesta muodosta kukaan ei tiedä varmuudella! Kaikki monopolit ovat pahasta - olivatpa ne julkisia tai yksityisiä. "Raha seuraa asiakasta" -periaate on oikeudenmukainen tapa huolehtia, että myös julkinen terveydenhuolto aidosti tehostuu, digitalisoituu ja säästää kustannuksiaan. Yksityinen vaihtoehto antaa sille sopivan kirivaihteen, joten sen olemassaolo on hyväksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jarmo Husso:

Ilman muuta, jos siihen kilpailukykyisesti pystyvät. SOTE-uudistukseen liittyviin kysymyksiin on todella vaikea vastata sillä vaalikoneen mennessä kiinni (helmikuun alku) vasta odottelemme perustuslakivaliokunnan vastauksia . Tilanne on rehellisesti sanottuna levällään ja asiassa on "muutama muuttuja". Uskon kuitenkin, että parhaimmillaan SOTE-uudistus voisi tuottaa aitoja säästöjä, asiakkaille lyhyempää ja yksinkertaisempaa hoitoketjua. Yksittäisen kunnan parhaat käytännöt pitää benchmarkata.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jarmo Husso:

Olen keskustellut tästä asiasta usein nykyisten taksiyrittäjien kanssa. Helsingin yökerhojen pikkujoulubileiden purkautuessa tämä kuulostaa loistavalta ja markkinatalouden periaatteiden mukaiselta. Maaseudun koulukuljetukset, kuljeltukset terveyskeskuksiin, odottelu ja asiakkaan palauttaminen yli 200 kilometrin päähän kotiinsa on kuitenkin arjen realismia ruuhkakeskusten ulkopuolella. (kulut 500 M€ vuodessa) Kuka nämä hoitaisi? Kokemus ulkomailat kertoo, että nämä kustannukset nousisivat.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jarmo Husso:

EU:n suurin hyöty on se, että sen mukana jäsenvaltiot ovat olleet sotimatta toisiaan vastaan. Tämä tosiseikka tahtoo unohtua raha- ja finanssipolitiikan keskellä. EU:n hallintohimmeliä, "kurkkudirektiiviä" tai yksittäisiä kannanottoja on helppo populismin nimissä moittia. Suomi on kuitenkin osana talousaluetta, jolla on globaalia merkitystä. Suomi on EU:ssa kuitenkin päätöksenteossa sisällä - ei ulkona. Miljardin euron nettomaksuosuus on kova, mutta vastaa vain kehitysapumme kuluja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jarmo Husso:

Neutraalille rahavirralle (lue: etumerkitön) luotaisiin ainoastaan kitkaa. Tälläinen järjestelmä loisi taas yhden hallintohimmelin lisää ja kasvattaisi julkisen sektorin menoja. Uusi verolähde tarkoittaa väistämättä lisääntyvää julkista sektoria. Jos tällainen vero säädettäisiin, niin on taas muistutettava siitä, että KAIKKI verot tulevat ennen pitkää asiakkaan maksettavaksi tuotteiden ja palveluiden hinnoissa. Ei niitä kukaan muu maksa, vaikka usein toisin väitetään-

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jarmo Husso:

Nimenomaan VALMISTELEMAAN. Oikea päätöksentekoaika olisi ollut NL.n hajoamisen yhteydessä. Pystyimme purkamaan YYA-sopimuksen ja Pariisin rauhansopimuksen ehdot ilman, että asiasta syntyi suurta eripuraa isoon naapuriimme. Rauhallisissa olosuhteissa ei tarvitse harkita NATO-liittymistä, mutta epävakaissa oloissa ei saa harkita NATO- liittymistä. Milloin siis olisi sopiva aika ? Poliitikot kiertävät tätä kuin kissa kuumaa puuroa. Haluan uskallusta ottaa asia aitoon ja tunteettomaan keskusteluun.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jarmo Husso:

Ainoa hallinnonala, joka tällä hallituskaudella säästi miljardin! Puolustusvoimat tekivät juuri sen, minkä hallitus heidän käski tehdä. Organisaatiomuutoksen ja uuden puolustusstrategian jälkeen kaikki olisi kunnossa, kunhan joukot vielä saisivat varusteensa! Uskottava oma puolutus vaatii nyt lisää määrärahoja. Jos tähän ei olla valmiita, niin ainoan todellisen turvatakuun antaa NATO. Onneksi voimme vielä valita.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jarmo Husso:

Työperäinen maahanmuutto ei ole pelkästään paha asia. Tästä vaalipiiristä 60-70 luvulla muutettiin Trelleborgiin rakentamaan ruotsalaisia autoja ja kukaan ei pitänyt asiaa pahana. Olennaista on, että tällaisella maahanmuutolla on tuo työperäisen maahanmuuton status. Vanhustenhuollossa työskentelevä filippiiniläinen nuori ja innokas työntekijä on vanhukselle hyväksi, jos suomalaisia on näihin arvokkaisiin työpaikkoihin vaikea saada ( mitä sitäkin ihmettelen).

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jarmo Husso:

Asia, jossa argumentit eivät koskaan kohtaa toisiaan. Olen tässä asiassa vanhan liiton mies. Piste.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jarmo Husso:

Omassa vaalipiirissä ei ole metropolialueita, joten massiivinen väestörakenteen muutos pienellä paikkakunnalla väistämättä johtaisi ristiriitoihin. Tämä tuntuu epäeettiseltä ja suvaitsemattomuudelta, mutta kokemukset isoista vastaanottokeskuksista autiotuvilla paikkakunnilla todistavat kantani. Vain kuntatalous kiittää saaduista valtionavustuksista. Hajautettuja , kooltaan pieniä vastaanottokeskuksia sinne, missä kotoutuminen on helpompaa. Eivät maahanmuuttajat halua jäädä esim. Pudasjärvelle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jarmo Husso:

Jos opettajan työturvallisuus on uhattuna oppilaiden taholta, niin vapaus on saanut liian isot mittasuhteet ilman vastuuta. Koti on kasvatuksen oikea paikka, mutta on tapauksia, joissa tämä ei toteudu. Koululle pitää antaa mahdollisuus viimeisenä keinonan korjata ne puutteet, jotka nuori kuitenkin tarvitsee myöhemmin elämässään. Opettajille pitää luoda olosuhteet, joissa he voivat tämän toteuttaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jarmo Husso:

Kyllä. Ei tarvitse laajempaa katsausta aiheeseen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jarmo Husso:

Ei voi olla itsetarkoitus. Monopolit ovat aina pahasta, olivatpa ne yksityisiä tai julkisia. Aito kilpailutilanne luo kirivaihteelle käyttöä ja hyvät käytännöt tulevat benchmarkatuiksi molemmilla sektoreilla. Kaikki tämä johtaa asiakkaan kannalta parempaan lopputulokseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jarmo Husso:

Ei missään nimessä. Elvytyksen tie on käyty loppuun. Olemme elvyttäneet 7-8 miljardin vuosivauhdilla ilman näkyviä tuloksia. Rakenteelliset ongelmat (lue: liian iso julkinen sektori) vaativat rakenteellisia ratkaisuja. Elvytyksellä saadaan aikaan tienpätkiä ja siltarumpuja. Menojen sopeuttamisella ja osittaisilla - korostan- osittaisilla liian hyvillä sosiaalietuuksilla luodaan moraalikatoa työn vastaanottamiselle ja ennen kaikkea luodaan kannustinloukut.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jarmo Husso:

Tilastojen mukaan tuloerot ( lähde: tilastokeskus) ovat 2000-luvulla tosiasiassa kaventuneet pl. viime vuodet. Markkinataloudessa tuloerot syntyvät ahkeruudesta, yrittämisestä, oivalluksesta ja koulutuksen tasosta. Niin kauan, kun kaikilla meillä on tasavertaiset mahdollisuudet saavuttaa unelmamme, niiden saavuttamisesta ei voida rankaista. Reilu peli. Silmitön ahneus ja kyltymättömyys eivät saa olla tuloerojen lähde. Eettinen yrittäjyys kyllä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jarmo Husso:

Kaikki laskelmat osoittavat asioiden olevan juuri näin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jarmo Husso:

Tämä ei ole kyllä tai ei - kysymyksin ratkaistavissa. Vaalipiirissäni on Talvivaara Oy-nimisen yhtiön konkurssipesä. Kaivoksen perustamisen aikainen viisaus ja tämän hetken tieto ovat sovittamattoman ristiriitaisia. Talvivaaran tapaus panee miettimään, että on olemassa raja, jossa rahan on väistyttävä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jarmo Husso:

Vaikutukset pitää tietenkin arvioida, mutta ympäristön haittavaikutukset on myös hyväksyttävä silloin, kun ne ovat terveessä suhteessa saatavaan taloudelliseen hyötyyn. Taloudellinen toimeliaisuus heijastuu positiivisesti paikkakunnan koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan. Tämä edellyttää jotain uhrautumista markkinatalouden edessä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset