KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Janne Heikkinen, Kokoomus, 97

Oma esittely

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, valtio-opin opiskelija, intohimoinen perhokalastaja. Kansanedustajaehdokas Oulun vaalipiirissä. IG: @janneheikkinen #Heikkinen2015

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Janne Heikkinen:

Suomella on jo nyt riittävästi resursseja, mutta ne ovat huonosti kohdennettuja. Nykyisin valtion budjetissa rahaa tuhlataan holtittomasti palvelemaan enemmän byrokraattista järjestelmää kuin kansalaisten perustarpeita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Janne Heikkinen:

Työn verotusta ei tule kiristää kenenkään osalta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Janne Heikkinen:

Tutkimusten mukaan ydinvoima on puhtain ja taloudellisin tapa tuottaa energiaa. Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen on oleellisen tärkeää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Janne Heikkinen:

En halua lisätä päästöjä, mutta en koe tarpeellisena rajoittaa valintoja liian tiukasti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Janne Heikkinen:

Helppoa olla samaa mieltä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Janne Heikkinen:

Kannatan vapaampia mahdollisuuksia valita opiskeltavia kieliä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Janne Heikkinen:

Suomessa on valtavasti tekemätöntä työtä. Samalla on oletettava, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Janne Heikkinen:

Hyvinvointivaltion on pidettävä lupauksensa loppuun asti. Jokaiselle on turvattava ne perusasiat, joiden puolesta on maksettu veroja koko työuran ajan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Janne Heikkinen:

Yrittäjän on saatava päättää itse omat aukioloaikansa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Janne Heikkinen:

Kuntien määrä ei ole ongelma, vaan kuntien alati kasvaneet lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet. Tarvitsemme norminpurkutalkoita enemmän kuin koskaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Janne Heikkinen:

Työsuhteen syntymistä on pystyttävä edesauttamaan kaikin mahdollisin keinoin. Kannatan paikallista sopimista ja työehtosopimusten yleissitovuuden poistamista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Janne Heikkinen:

Pelkästään palveluiden järjestämisen ongelmien vuoksi tätä on vaikea kannattaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Janne Heikkinen:

Hoidon saatavuuden pitäisi olla tärkeämpi kysymys, kuin kiistely kuka saa tarjota terveyspalveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Janne Heikkinen:

Hyvinvointivaltion on pidettävä lupauksensa palveluiden saatavuudesta. Olisin valmis kannattamaan Ruotsin mallia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Janne Heikkinen:

Etenkin kaupungeissa sääntely aiheuttaa ongelmia ruuhka-aikoina.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Janne Heikkinen:

EU on onnistunut rauhan yhteisönä ja vapaan liikkuvuuden talousalueena. Järjestelmässä ja byrokratiassa on silti kehitettävää. MEP Petri Sarvamaan sanoin, EU:n on tehtävä vähemmän mutta parempaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Janne Heikkinen:

Ei missään nimessä lisää uusia veroja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Janne Heikkinen:

Kyllä. Ukrainan tilanteen pitäisi olla varoittava esimerkki.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Janne Heikkinen:

Kyllä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Janne Heikkinen:

En kannata laajamittaista maahanmuuton lisäämistä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Janne Heikkinen:

Tämä kysymys on jo käsitelty eduskunnassa, enkä koe tarpeelliseksi lähteä enää avaamaan sitä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Janne Heikkinen:

En kannata laajamittaista maahanmuuton lisäämistä, ja tässä kysymyksessä keskitetyt ratkaisut ovat hajasijoittamista tarkoituksenmukaisempia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Janne Heikkinen:

Hyvä järjestys ja koulurauha ovat myös oppilaiden etu.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Janne Heikkinen:

Mielestäni hyvä arvopohja. Isänmaallisuus on osa minua, koti on maailman tärkein paikka ja uskonnonvapaus on tärkeää.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Janne Heikkinen:

Palveluseteli sekä palvelualoite ovat hienoja keksintöjä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Janne Heikkinen:

Rakenteelliset uudistukset ovat tässä tilanteessa paras ratkaisu, jolla voidaan välttää edellä mainitut vaihtoehdot.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Janne Heikkinen:

Mielestäni on tärkeämpää poistaa köyhyyttä kuin keskustella, mikä on liikaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Janne Heikkinen:

Ainakin tapa, jolla ne järjestetään on aivan liian kallis.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Janne Heikkinen:

En pidä tätä joko tai -kysymyksenä. Ympäristöön ei voida investoida, jos ei ensin ole rahaa kassassa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Janne Heikkinen:

Kysymyksen asettelu kuulostaa juuri siltä pikkumaiselta byrokratialta, jota tulisi vähentää. Ympäristöstä on toki pidettävä huolta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset