KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Outi Ervasti, Kokoomus, 96

Oma esittely

Olen oululainen kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, maakuntavaltuutettu ja Kokoomuksen puoluevaltuutettu. Työskentelen isossa yhtenäisperuskoulussa apulaisjohtajana ja vararehtorina. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri ja öidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Perheeseeni kuuluu mies, kolme nuorta aikuista lasta sekä siamilaiskissa. Voimanlähteitäni ovat luonto, kulttuuri ja kuntoilu.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Outi Ervasti:

Emme voi tuudittautua uskomaan, että kuittaisimme velkaongelman talouden kasvulla. Myös puheet velkarahalla elvyttämisestä ovat tässä taloustilanteessa vastuuttomia. Velkaantumisen kasvua on pakko hillitä: Siksi joudumme tekemään leikkauksia. Jokaisen pitäisi miettiä, mistä saavutetusta edusta voisi luopua hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi. Tämän kysymyksen pitäisi koskea kaikkia paitsi heitä, jotka ovat jo entuudestaan heikoilla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Outi Ervasti:

Tuloverotusta pitää keventää kaikissa tuloluokissa. Työn tekemisen pitää olla aina kannattavaa. Verotuksella ei saa nujertaa eteenpäin yrittävää. Jos ihminen haluaa ahkeroida oman tai perheensä toimeentulon eteen tekemällä enemmän töitä tai hankkimalla lisäpätevyyttä parempien tulojen toivossa, ei ole oikein, että tästä aktiivisuudesta rangaistaan verottamalla niin, että käteen jää saman verran kuin ennenkin. Vertaus: Kasvatetaan mieluummin kakkua kuin siitä leikattavia kakkupaloja!

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Outi Ervasti:

Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että teollisuus saa halpaa energiaa. Meillä ei ole toistaiseksi ratkaisua, joka korvaisi ydinvoiman. Puolet Suomen energiasta tuotetaan Venäjällä. Meidän on pystyttävä nostamaan energiaomavaraisuuttamme. Luotan enemmän omiin ydinvoimalaitoksiin kuin itärajan takana oleviin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Outi Ervasti:

Tavoite luopua vähitellen fossiilisten polttoaineiden käytöstä on kannatettava, mutta aikataulu on epärealistinen. Uusiutuvan energian innovaatioihin tulee satsata ja nostaa niiden osuutta Suomen energiantuotannossa. Turve on pohjoissuomalaisille tärkeää lähienergiaa, joka työllistää. Turvetuotannon menetelmiä on kehitetty ympäristöystävällisempään suuntaan. Ympäristöä kuormittavan kivihiileen verrattuna turve on parempi vaihtoehto, ja sijoitettu raha säilyy kotimaassa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Outi Ervasti:

Julkisen sektorin raskasta ja monikerroksista hallintoa on syytä keventää ja karsia. Erilaisiin palveluntuotantotapoihin on hyvä suhtautua avoimin mielin ja antaa mahdollisuuksia yksityisille palveluntuottajille. Kilpailu kannustaa myös verovaroilla ylläpidettävää julkista puolta arvioimaan ja kehittämään toimintatapojaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Outi Ervasti:

Perustuslaissa mainitaan että kansalliskieliämme ovat suomi ja ruotsi. Hyvään yleissivistykseen kuuluu, että osaa toista kotimaistakin jonkin verran. Kielitaito on avain vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen. Nyt Oulun seudulla kaivataan työntekijöitä, jotka olisivat valmiita tarttumaan Ruotsin ja Norjan tarjoamiin työmahdollisuuksiin. Kielitaidon puute tuntuu olevan kynnyksenä! Liian moni tyytyy pelkkään englantiin. Jokainen opittu kieli helpottaa seuraavan oppimista!

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Outi Ervasti:

Työvoimapoliittisesti moitittava toiminta, esim. työstä kieltäytyminen, aiheuttaa jo nyt sanktion. Oleellisempaa olisi kehittää työn tekemisen ja ahkeruuden kannusteita kuin sanktioita. Työn vastaanottamisen pitäisi aina olla kannattavampaa, kuin siitä pois jäänti.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Outi Ervasti:

Ikäihminen rahoittaa hoivapalvelunsa eläkkeellään. On kohtuutonta, että mummun tai papan pitäisi luopua omaisuudestaankin viimeisten elivuosiensa rahoittamiseksi. Seniorikansalainen on omalla työllään rakentanut hyvinvointiyhteiskuntaamme. Sille pitää antaa arvo, joka sille kuuluu.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Outi Ervasti:

Tämä edistäisi matkailu- ja ravintola-alan kilpailukykyä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Outi Ervasti:

On luonnollinen kehityskulku, että kunnat, jotka ovat kasvaneet yhteen ja joilla on yhteinen työssäkäyntialue, muodostavat yhden kunnan. Tämä mahdollistaa hallinnon keventämisen ja palveluverkon kehittämisen. Kuntien yhdistäminen vaatii paljon yhteistyötä, jotta lopputulos on onnistunut. Pakko sopii siihen huonosti. Kuntien viranhaltijoiden ja päättäjien pitäisi tarkastella asiaa järkiperäisesti kuntalaisten edun kannalta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Outi Ervasti:

Työelämään mukaan pääseminen ja kokemuksen kartuttaminen on äärimmäisen arvokasta. Näin on esimerkiksi ensimmäisen työsuhteen kohdalla. On hyvä, jos paikallista neuvottelua voidaan lisätä. Työelämässä tarvitaan nykyistä enemmän joustoja, jotta työnantaja voi uskaltaa työllistää epävarmanakin aikana.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Outi Ervasti:

Koko maan asuttuna pitäminen on suomalainen perusarvo. On pidettävä huoli, että koko maassa voi elää, yrittää ja tehdä työtä. Suomen eri alueiden voimavarat pitää ottaa hyötykäyttöön. Pohjoisessa on paljon potentiaalia, jota ei ole hyödynnetty. Pohjois-Suomen edustajien yli puoluerajojen on pidettävä esillä alueensa vahvuuksia, kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia. On oltava äärimmäisen aktiivinen! Muuten jää muiden jalkoihin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Outi Ervasti:

Suomalaisten pitäisi voida valita oman julkisen perusterveydenhuollon palvelunsa julkisten ja yksityisten tuottajien joukosta raha seuraa potilasta -mallin mukaisesti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Outi Ervasti:

Kuntien päätösvallan ja demokratian toteutuminen sote-uudistuksessa on toistaiseksi (8.2.2015) kysymysmerkki.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Outi Ervasti:

Paranisiko taksien saatavuus ja halpenisivatko hinnat? Vapautus voisi olla takaisku harvaan asutuilla alueilla. Huonosti kannattavina kellonaikoina tai harvaan asutuilla alueilla taksin saaminen voisi olla mahdotonta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Outi Ervasti:

On ikävää, ettei Suomessa käyty kunnollista keskustelua Natosta "hyvän sään aikana". Aina todettiin, ettei kysymys liittymisestä ollut ajankohtainen. Luotimme, että Euroopan vakaus jatkuu ja valtiot toimivat sivistysvaltioiden tavoin. Ukrainan-konflikti on osoittanut, että Nato-jäsenyys toisi Suomelle turvaa. Viimeistään nyt on aika selvittää Nato-jäsenyyden mahdollisuus.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Outi Ervasti:

Tällä vaikeutamme tarpeettomasti ulkomaalaisten yritysten asettumista Suomeen ja uusien työpaikkojen syntyä. EU ja ETA-alueen ulkopuolinen työntekijä ei saa työlupaa, ennen kuin on selvitetty, ettei Suomesta löydy sopivia työntekijöitä. Esim. kiinalainen yritys haluaa tulla Suomeen ja tuoda jonkun avainosaajansa tänne perustamaan yrityksen ja palkkaamaan suomalaisia. Tämä voi kaatua siihen, ettei tämä osaaja saa työlupaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Outi Ervasti:

Lain edessä kansalaisten on oltava yhdenvertaisia sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Kirkon on saatava vapaasti pitäytyä avioliittokäsityksessään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Outi Ervasti:

Minulla ei ole mitään tätä vastaan. Tosin epäilen, ettei tällaista tarjousta tule, sillä kotikaupungissani on jo vastaanottokeskus. Asun melko lähellä sitä ja päivittäisellä kulkureitilläni kohtaan eri kulttuurien edustajia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Outi Ervasti:

Nykyinen lainsäädäntö antaa opettajalle ja rehtorille riittävät valtuudet puuttua työrauhaongelmiin. Kovemmalla kurilla ongelmia ei ratkaista. Työrauhan rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, jonka perustana on hyvä ilmapiiri luokassa ja kouluyhteisössä. Siihen kannattaa satsata. On tärkeää myös huolehtia, että ryhmäkoot ovat mielekkään kokoisia ja jokainen oppilas saa tarvitsemaansa tukea.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Outi Ervasti:

Hyvinvoiva perhe on jäsenilleen suuri voimanlähde. Tasapainoisella perhe-elämällä on suuri merkitys mm. lasten hyvinvoinnille. Perheiden hyvinvoinnin tulee olla keskeisessä asemassa poliittisessa päätöksenteossa. On myös huomioitava, että perheitä on monenlaisia. Uskonto, oma vakaumus, antaa syvemmän merkityksen elämälle. Uskontojen välinen vuoropuhelu on näinä aikoina erityisen tärkeää. - Edelliset sukupolvet ovat maksaneet isänmaasta kalliisti. Haluan tehdä sen rakentamiseksi oman osuuteni.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Outi Ervasti:

Palvelun käyttäjän kannalta ei ole merkitystä, tuottaako palvelun kunta vai yksityinen yritys. Pääasia on, että palvelu on laadukasta. Jos palveluita voidaan tuottaa veronmaksajan kannalta edullisemmin yksityisenä, miksemme tätä mahdollisuutta käyttäisi? On tärkeää, että julkisen palveluntuotannon rinnalla on myös yksityistä, koska kilpailu kannustaa kehittämään laatua.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Outi Ervasti:

Veronkorotukset ovat hetkellinen helpotus, eivät mikään ratkaisu talouden ongelmiin. Oleellista on saada aikaan rakenteellisia uudistuksia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Outi Ervasti:

Jokaisen ihmisen pitäisi saada hyödyntää lahjakkuuttaan ja ahkeruuttaan. Se on sekä yksilön että yhteisön etu. Sivistysvaltion periaatteisiin kuuluu myös se, että jokainen saa riittävän toimeentulon, saa elää ihmisarvoista elämää ja heikoilla olevista pidetään huolta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Outi Ervasti:

Kestävyysvaje käy tätä menoa mahdottomaksi. On kyettävä uudistamaan hyvinvointiyhteiskuntaa ja luomaan uutta työtä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Outi Ervasti:

Työpaikkojen luomisen ja ympäristön hyvinvoinnin välillä tulee tavoitella tasapainoa. Kyse on arvovalinnoista. Työpaikat ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta kohtuutonta vahinkoa luonnolle ja ympäristölle ei saisi aiheuttaa. Jokainen tapaus on harkittava erikseen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset