KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juuso Raitala, Piraattipuolue, 155

Oma esittely

Olen rautainen IT-alan ammattilainen, hyvinvointivaltiota vaaliva arvoliberaali, byrokratian keventämisen ja perustulon kannattaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juuso Raitala:

Maltillista velanottoa ei taantuman aikana tule pelätä, mutta pitkällä aikavälillä valtion talouden on oltava tasapainossa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juuso Raitala:

Hyvin ansaitsevien ansiotuloverotus on jo verrattain korkea. Pääomatuloverotusta sen sijaan voi hieman korottaa, kenties maltillisen progression avulla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juuso Raitala:

Ydinvoima on siirtymävaiheen energiamuodoista se pienin paha.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juuso Raitala:

Tähän tulee pyrkiä, mutta tavoite ei ole välttämättä realistinen. Oikeudenmukaisuuden nimissä tällaisista asioista tulisi sopia kansainvälisesti kaikkia maita sitovasti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juuso Raitala:

Sosiaaliturvan perusosan siirtäminen Kansaneläkelaitokselle kuntien sosiaalitoimelta vähentäisi sekä henkilötyövuosien määrää julkisella sektorilla että parantaisi sen saavutettavuutta kaikista heikoimmassa asemassa olevien keskuudessa. Kannustinloukkujen ehkäisemiseksi kannatan perustuloa kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juuso Raitala:

Esimerkiksi itärajan tuntumassa voi olla järkevämpää opiskella venäjää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juuso Raitala:

Periaatteessa kullakin tulee olla vastuu omasta elannostaan omien mahdollisuuksiensa rajoissa. Kaiken työn tulee olla aina kannattavaa, mikä mahdollistuisi perustulolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juuso Raitala:

Lähtökohtaisesti kunkin ihmisen eettinen velvollisuus on huolehtia itse omasta hyvinvoinnistaan omien mahdollisuuksiensa puitteissa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juuso Raitala:

Alkoholin käytön rajoittaminen lainsäädännöllisesti haittojen vähentämiseksi ei ole toiminut. Sen sijaan on pyrittävä tekemään kohtuukäytöstä humalahakuista juomista houkuttelevampi vaihtoehto.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juuso Raitala:

Samat mallit eivät välttämättä sovi kopioitavaksi kaikkialle Suomen sellaisenaan. Pienet kunnat voivat esimerkiksi yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluita sopivaksi katsomiltaan osin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juuso Raitala:

Työehtosopimuksien on taattava vähintään tietty minimitaso palkalle.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juuso Raitala:

Peruspalvelut, kuten peruskoulut ja terveydenhuolto, tulee pitää hyvällä tasolla kautta maan. Sen sijaan jokaisessa maakunnassa ei välttämättä tarvitse olla laaja-alaista korkeakoulutusta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juuso Raitala:

Kaikilla suomalaisilla on oltava oikeus hyvälaatuiseen julkiseen terveydenhuoltoon. Sen tehokas organisointi on järkevämpää kuin yksityisten toimijoiden tukeminen verovaroin. Kuitenkin ihmisillä on oltava mahdollisuus ostaa itselleen lisäpalveluita yksityiseltä sektorilta. Yksityisen terveydenhuollon puolelle myönnettävä osittainen KELA-korvaus täydentää hyvin koko terveydenhuollon kenttää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juuso Raitala:

Lain on taattava minimitaso kuntien tarjoamille terveyspalveluille.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juuso Raitala:

Luotettavat taksipalvelut ovat Suomen vahvuus. Palvelun minimiedellytykset ja maksimihinnoittelu on syytä säilyttää, mutta muuten kilpailua on syytä vapauttaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juuso Raitala:

Euroopan Unioni on onnistunein rauhanprosessi läpi kirjoitetun historian. Vallan keskittyessä Brysseliin on kuitenkin huomioitava sen riskit kansalliselle itsemääräämisoikeudelle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Juuso Raitala:

Ns. Tobinin vero ehkäisee liiallista lähinnä pelkkiin spekulaatioihin perustuvaa päivänkauppaa. Vero ei kuitenkaan käytännössä vaikuta pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juuso Raitala:

En näe sille tarvetta tässä turvallisuustilanteessa. Kuten Erkki Tuomioja sanoi, "pidän ajatusta Suomen ja Ruotsin liittymisestä Natoon asiana, joka turvallisuutemme vahvistamisen asemesta vähentäisi vakautta ja toisi lisää sotilaallisia jännitteitä myös meidän rajoillemme ja lähiympäristöömme."

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juuso Raitala:

Suomen puolustuskyky on pidettävä uskottavalla tasolla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juuso Raitala:

Työperäisessä maahanmuutossa en näe ongelmia. Sen sijaan ns. elintasoshoppailua on syytä rajoittaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juuso Raitala:

Vanhempien sukupuoli tai seksuaalinen suuntauminen ei vaikuta hyvään vanhemmuuteen. Antaisitko lapsesi mieluummin homo- vai alkoholistivanhempien hoiviin?

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juuso Raitala:

Tämä kysymys koskee kunnallista päätöksentekoa eikä varsinaisesti liity eduskunnan toimivaltaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juuso Raitala:

Kouluissa on taattava työrauha niin oppilaille kuin opettajille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Juuso Raitala:

Yksilöllisyys, vapaus ja toisten ihmisten kunnioittaminen muodostavat minulle pysyvän arvopohjan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juuso Raitala:

Lähtökohtaisesti peruspalvelut on tuotettava julkisesti, mutta mahdollisuus ostopalveluiden käyttöön on säilytettävä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juuso Raitala:

Yhteiskunnan arvo on mitattavissa parhaiten sillä, kuinka se kohtelee heikko-osaisimpiaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juuso Raitala:

Liialliset tuloerot johtavat yhteiskunnan luokkajaon korostumiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juuso Raitala:

Yhteiskunnan velvollisuus on taata kaikille kohtuullinen peruselintaso.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juuso Raitala:

Velvollisuutemme on antaa planeettamme tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin sen itse saimme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset