Jukka Kopra, Kokoomus, 26

Oma esittely

Olen Kokoomuksen kansanedustaja ja teknologiayrittäjä Lappeenrannasta. Olen naimissa, neljän lapsen isä ja harrastan ruoanlaittoa sekä pelaan harrastejääkiekkoa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jukka Kopra:

Emme voi syödä enemmän kuin tienaamme ja jättää laskua lapsiemme maksettavaksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jukka Kopra:

Kenenkään verotusta ei pidä kiristää. On pyrittävä veroasteen madaltamiseen jotta työnteko olisi kaikille kannattavampaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jukka Kopra:

Tällä hetkellä tarvitsemme lisää kotimaista energiaa. Ydinenergia on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa nykyiseen tarpeeseemme.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jukka Kopra:

Näiden käyttöä tulee vähentää ja luopua niistä kun korvaavat energiantuotantomuodot on saatu teollisen mittakaavan käyttöön.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jukka Kopra:

Hallintomme on kankea ja maksaa liikaa. Palveluita voidaan tuottaa myös yksityisen sektorin toimesta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jukka Kopra:

Kieliä pitää osata ja opiskella mahdollisimman paljon. Ruotsi on osa historiaamme ja länsimaista kulttuuriperintöä. Ruotsi on suurimpia kauppakumppaneitamme ja kieltä on hyvä osata. On kyseenalaista, onko Ruotsia tarpeen opiskella yläkoulussa, mutta lukion läpäisyvaatimuksiin Ruotsin kielen tulisi kuulua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jukka Kopra:

Tällä hetkellä työstä kieltäytyminen on aivan liian helppoa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jukka Kopra:

Säästeliäät ja varallisuutta keränneet ihmiset joutuisivat eriarvoiseen asemaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jukka Kopra:

Ravintolat voisivat olla auki pidempään omalla päätöksellään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jukka Kopra:

Valtionosuusjärjestelmä tulee uusia siten, että se "kannustaa" järkeviin kuntaliitoksiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jukka Kopra:

Paikallista sopimista pitää lisätä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jukka Kopra:

Valtion hallintoa tulee hajasijoittaa mutta tukea syrjässä asumiseen ei tule antaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jukka Kopra:

Yksityisiä palveluja tulee hyödyntää enemmän ja kilpailu alentaa kustannuksia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jukka Kopra:

Päätäntävalta tulee säilyttää lähellä palvelun maksajia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jukka Kopra:

Hinnoittelun tulisi olla vapaata mutta lupajärjestelmä tulee säilyttää laatutason varmistamiseksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jukka Kopra:

Nyt ei ole uusien verojen aika. Rahoitusmarkkinavero voi kiihdyttää pääomien pakoa Suomesta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jukka Kopra:

Nato-yhteensopivuushankkeet on vietävä loppuun asti. Eduskunta päättäköön Natoon hakeutumisesta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jukka Kopra:

Puolustuvoimien määrärahatasoa tulee nostaa tuntuvasti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jukka Kopra:

Työperäistä maahanmuuttoa voidaan helpottaa, jos henkilöllä on riittävä koulutus ja osaaminen ollakseen kilpailukykyinen Suomen työmarkkinoilla, omaa työpaikan valmiiksi tai kykenee tulemaan omilla varoillaan toimeen työtä Suomessa etsiessään.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jukka Kopra:

Kunta päättäköön itse asiasta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jukka Kopra:

Yleistä kurin tiukentamista ei pääsääntöisesti tarvita. Rehtoreille tulee säätää oikeus erottaa oppilas omalla päätöksellään määräajaksi väkivalta- ym tilanteissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jukka Kopra:

Jokaisella on oma arvoperusta toiminnalleen. Nämä arvot sopivat minulle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jukka Kopra:

Yksityisiä palveluntuottajia tulee hyödyntää enemmän ja kilpailu mahdollistaa. Tämä ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jukka Kopra:

Veronkorotukset estävät taloutemme kehittymisen ja johtavat negatiiviseen kierteeseen jollaisessa itseasiassa nytkin olemme.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jukka Kopra:

Jos joku ansaitsee enemmän, se ei ole joltain toiselta pois.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jukka Kopra:

Valtio velkaantuu eikä kuntien rahat riitä. Syömme enemmän kuin tienaamme.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jukka Kopra:

Tulee kehittää sellaiset ratkaisut ettei ristiriitoja ole.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jukka Kopra:

Ympäristöhaitat tulee hallita periaatteella aiheuttaja siivoaa sotkut.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI: