Sanna Marin, SDP, 49

Oma esittely

Olen Sanna Marin, tamperelainen poliitikko ja kansalaisvaikuttaja. Toimin SDP:n varapuheenjohtajana, Tampereen kaupunginvaltuutettuna ja valtuuston puheenjohtajana sekä Pirkanmaan maakuntavaltuutettuna. Keskeisiä vaaliteemojani ovat kasvua ja työllisyyttä luova talouspolitiikka, eriarvoistumisen pysäyttäminen sekä kestävä ympäristö- ja ilmastopolitiikka.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sanna Marin:

Suomessa ja Euroopassa tarvitaan toimimattoman talouskurin sijaan politiikkaa, joka luo kestävää kasvua ja työtä. Nyt on tehtävä järkeviä investointeja, panostettava tutkimukseen ja uudistettava rohkeasti elinkeinorakennetta. Velkaantuminen ei taitu kotimaista ostovoimaa heikentämällä tai tekemällä lyhytnäköisiä ja väärin kohdennettuja leikkauksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sanna Marin:

Verotuksen tulee perustua maksukykyyn. Vaikeassa taloustilanteessa vahvojen ja varakkaiden on kannettava suhteessa isompi vastuu yhteisestä hyvinvoinnista. Vakaa yhteiskunta ja kapeat tulo- ja hyvinvointierot ovat Suomen vahvuus ja kaikkien yhteiskunnan jäsenten etu.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sanna Marin:

Suomi tarvitsee turvallisia, työllistäviä ja kestäviä energiamuotoja sekä parempaa energiatehokkuutta ja älykkäitä sähköverkkoja. Jos haluamme ympäristö- ja ilmastoteknologiasta keskeisen vientituotteemme, tulee meidän panostaa tähän teknologiaan myös kotimaassa. Ydinvoima ei ole yhteiskunnan kannalta kestävä, edullinen tai edes päästötön vaihtoehto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sanna Marin:

Energiatuotannossa on pyrittävä kestävyyteen ja päästöttömyyteen. Suomi tarvitsee selkeän exit-strategian korkeapäästöisistä ja uusiutumattomista energiamuodoista luopumiseksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sanna Marin:

Yksityinen sektori on liian pieni ja sitä on syytä suurentaa. Suomessa tarvitaan parempaa elinkeinopolitiikkaa, uusia yrityksiä ja vientituotteita. Vahva julkinen sektori, osaavat ihmiset ja vakaa yhteiskunta ovat Suomen keskeisimpiä kilpailuvaltteja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sanna Marin:

Mielestäni ruotsin kieltä kannattaa opiskella, mutta kallistun sen valinnaisuuden puolelle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sanna Marin:

Työn puute on huomattavasti isompi ongelma kuin työhaluttomuus.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sanna Marin:

Ikäihmiset käyttävät jo nyt varallisuuttaan palvelujen ostoon ja tämä lisääntynee entisestään tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy. Tärkeintä on, että jokaisella on mahdollisuus laadukkaisiin ja hyviin hoiva- ja vanhuspalveluihin varallisuudesta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sanna Marin:

Kuntaliitoksia pitää voida tehdä jos siitä on hyötyä pitkällä tähtäimellä yhteen liittyvien kuntien toiminnalle ja asukkaille. Kuntaliitoksia tulee ensisijaisesti hakea yhteistyön ja vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta tarvittaessa kuntia voidaan liittää yhteen myös pakolla esimerkiksi kriisikuntatilanteissa. Asia on monitahoinen ja kysymyksenasettelu on monessa suhteessa ongelmallinen ja turhan mustavalkoinen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sanna Marin:

Työstä tulee saada palkkaa, jolla tulee toimeen. En kannata työehtojen tai palkkojen polkemista. Sen sijaan kannatan aktiivisempaa työllistämis- ja elinkeinopolitiikkaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sanna Marin:

Jokaisella ihmisellä tulee olla yhtäläinen oikeus laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yksityinen palvelutuotanto voi täydentää julkista palvelutuotantoa, muttei korvata sitä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sanna Marin:

Nyt sovitun Sote-uudistuksen keskeinen elementti on järjestämis- ja myös tuottamisvastuun siirtäminen pois yksittäisiltä kunnilta isommille kuntayhtymille. Kysymyksenasettelu on ristiriitainen ja siihen on hyvin vaikea tästä syystä vastata. Mielestäni on oleellista, että päätösvalta ja rahoitus olisivat samoissa käsissä ja, että uudistuksessa huomioitaisiin myös demokratiaulottuvuus kaavailtua paremmin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sanna Marin:

Suomen taksijärjestelmä on pohjimmiltaan toimiva, eikä sitä tarvitse merkittävästi muuttaa. Joitakin uudistuksia varmasti voidaan kuitenkin tehdä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sanna Marin:

Suomen tulee tulevaisuudessakin olla osa EU:ta. EU:n politiikkaa sen sijaan pitää muuttaa sosialidemokraattisempaan suuntaan, jotta unionista olisi koko Euroopalle tulevaisuudessa enemmän hyötyä kuin haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sanna Marin:

Suomen olisi pitänyt lähteä mukaan rahoitusmarkkinaveron valmisteluun ja mielestäni vero tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman laajasti Euroopassa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sanna Marin:

Nykyinen yhteistyötaso Naton kanssa on riittävä, eikä Suomen tule liittyä sotilasliiton jäseneksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sanna Marin:

Nykyisessä taloustilanteessa ei ole perusteltua tai mahdollista kasvattaa puolustusbudjettia merkittävästi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sanna Marin:

Työlupien rajoittaminen on perusteltua, vaikka työperäistä maahanmuuttoa toki tarvitaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sanna Marin:

Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia ja yhdenvertaista adoptio-oikeutta. Istuva eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain marraskuussa. Seuraavan eduskunnan pitää varmistaa, että päätös konkretisoituu käytännön lakimuutoksiksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sanna Marin:

Kuntien tulee ottaa vastaan turvapaikanhakijoita omien resurssiensa puitteissa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sanna Marin:

Minulle tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, solidaarisuus ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kumpuava vapaus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sanna Marin:

Julkisia palveluja on ulkoistettu jo liiaksikin. Kannatan laadukasta julkista palvelutuotantoa. Yksityinen tuotanto voi tukea tätä, muttei korvata.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sanna Marin:

Suurien tulojen ja varallisuuksien verotusta voidaan kiristää nykyisestä. Kuitenkin myös palvelutuotannon puolella voidaan saada merkittäviä säästöjä aikaan rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisen sekä vaikuttavuuden lisäämisen kautta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sanna Marin:

Suuret tuloerot haittaavat talouskasvua ja johtavat jakautuneeseen ja epävakaaseen yhteiskuntaan. Politiikalla pitää pyrkiä tulo- ja hyvinvointierojen kaventamiseen, ei niiden kasvattamiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sanna Marin:

Nämä asiat eivät ole keskenään ristiriidassa vaan ilmasto- ja ympäristöteknologian ympärille on mahdollista luoda uutta osaamista, vientiä ja työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sanna Marin:

Ilmasto- ja ympäristökysymyksiä ei yksinkertaisesti ole varaa sivuuttaa päätöksenteossa, jos haluamme, että meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus hyvään elämään kuten puhtaaseen luontoon, veteen ja ruokaan. Kysymyksen toinen osa eli ympäristölle haitalliset hankkeet on kuitenkin ongelmallinen ja vastaukseni riippuu siitä miten nämä hankkeet määritellään.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI: