KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Inkeri Yritys, Vasemmistoliitto, 29

Oma esittely

Olen ollut Kittilän kunnanvaltuuston jäsen jo vuodesta 1984 lähtien. Toimin Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Olen myös Lapin liiton valtuuston jäsen ja Arktisen alueen neuvottelukunnan jäsen. Työskentelen oikeusneuvojana oikeusaputoimistossa Kittilässä. Puolustan oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Inkeri Yritys:

Palvelujen ja etuuksien leikkaaminen tulee olla viimeinen keino, jolla valtion kasssavajetta paikataan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Inkeri Yritys:

Suurituloisten verotusta on nostettava etenkin isoista pääomatuloista osinkojen verohelpotukset poistamalla. Progressiivinen verotus on tasapuolinen. Rajana pitäisin tässä yli 5.000,00 euroa ansaitsevaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Inkeri Yritys:

Kannatan kotimaisia uusiutuvia energialahteitä. Keskitetyistä suurvoimaloista on siirryttävä hajautettuun pientuotantoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Inkeri Yritys:

Väite ei ole kuitenkaan realistinen, uusiutumattomista polttoaineista tulee luopua siinä vaiheessa kun uusiutuva enrgia otetaan käyttöön.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Inkeri Yritys:

Toimintoja tulee tehostaa ja varmistaa, että esim uudet tietojärjestelmät toimivat käyttöönotossa. Alueellinen saatavuus tulee turvata, vaikka se aiheuttaisi henkilöstökuluja. Kevyt johtoporras on ketterän ja nopeasti uudistuvan yhteisön merkki. Kaikilla ei ole nettiä jolla suorittaa velvollisuutensa julkisen sektorin kanssa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Inkeri Yritys:

Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus joustavampaan kielten opiskeluun. Kielten opiskelu on tärkeää tämän päivän kansainvälistyvässä yhteiskunnassa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Inkeri Yritys:

Ensisijaisesti hoivapalvelut tulee olla julkisen sektorin tuottamia palveluja. Jos ihminen haluaa paremmat olot niin sitten rahalla voi hoitotasoaan nostaa yksityisellä puolella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Inkeri Yritys:

Byrokratiaa tulee vähentää ja yrittäjien vapautta tulee avata jotta suomi pysyy muiden maiden mukana. Tämä kannustaa yrittäjyyteen ja siten vähentää työttömyyttä. On helpompi saada yritys kannattavaksi kun pystyy vapaammin toiminaan ilman ylimääräisä rajoitteita. Kohtuus aukioloajoissa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Inkeri Yritys:

Pitkien etäisyyksien alueilla ei kuntien yhdistämisellä ole merkitystä. Palvelut tulee pysyä kuntalaisia lähellä. Pakolla ei missän tapauksessa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Inkeri Yritys:

Nolla työsopimukset tulee kieltää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Inkeri Yritys:

Jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa. Toimivat nettiyhteydet mahdollistavat etätyön vaikka kannon nokasta Pokan perukoilta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Inkeri Yritys:

Jatkuvuuden kannalta varmempi on julkinen sektori. Vaikeimmat tapaukset ja asiat jää julkisen sektorin hoidettavaksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Inkeri Yritys:

Koti on tärkä. Etenkin lasten näkökulmasta koti merkitsee turvallisuutta ja kasvatusta. Uskonto on jokaisen henkilökohtainen asia. Isänmaa merkitsee kulttuuria ja kieltä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Inkeri Yritys:

Lakipykäliä on noudatettava, valvonta on oltava ajantasalla, riittävästi rerusseja, ettei ympäristötuhoja tapahdu.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset